Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Strefa wiedzy

LPA. Podejście do auditu warstwowego: podejście Jakościowe i Lean’owe

Coraz częściej zakłady decydują się na wprowadzenie auditów warstwowych do organizacji jako formę weryfikacji procesów, tym bardziej, że coraz częściej istnieje tak potrzeba wynikająca bezpośrednio z wymagań klienta.

Audit oparty na wymaganiach CQI-8 AIAG za założenia ma spełniać funkcje, które przeplatają się i oscylują pomiędzy podejściem Jakościowym i podejściem Lean’owym.

Z jednej strony wprowadzenie kultury auditu warstwowego ma eliminować wypadki lub obniżać koszty złej jakości, zaś z drugiej strony jest nastawiony na redukcję strat lub poprawę zdolności procesu do generowania dobrych wyjść za pierwszym razem.

 

Jakie korzyści płyną z podziału auditu warstwowego na podejście Jakościowe i Lean’owe?

Poniższa tabela pokazuje, które benefity wpisują się w założenia zarządzania poprzez Jakość a, które z nich odpowiadają Lean Manufacturing.

 

Tab. 1: Korzyści wynikające z podejścia do LPA według zarządzania poprzez Jakość a Lean Manufacturing

Zarządzanie poprzez Jakość 
Lean Manufacturing
Eliminacja wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowychRedukcja strat (ogólnie)
Poprawa jakości produktu i satysfakcji klientaPrzepływ środków
Redukcja wystąpień niezgodnościWzrost interakcji pomiędzy pracownikami liniowymi i kierownictwem
Minimalizacja kosztów złej jakościWprowadzenie kultury ciągłego doskonalenia

Źródło: opracowanie własne

 

Sposób definiowania pytanń do formularza auditowego już mówi o charakterze auditu.

Zagadnieniem, które wskazuje na dwojaki charakter auditów warstwowych pojawia się już w samym definiowaniu pytań do formularza auditowego. Skupiając się na założeniu, że LPA jest formą weryfikacji pewnych ustalonych standardów możemy skupiać się głównie na weryfikacji procesów w których generowane są charakterystyki związane z jakością produktu. Tym samym pytanie zawęzimy do obserwacji pracy operatora podczas montażu np. finalnego produktu, przy czym pytanie będzie skupione na  krokach dodających produktowi wartości funkcjonalnej.

Przykładem dla takiego pytania może być:

Zweryfikuj czy pracownik wykonuje montaż na stanowisku zgodnie z instrukcją stanowiskową.
a) zwróć uwagę czy wykonuje wszystkie zaplanowane kontrole jakości;
b) zapytaj czy pracownik rozumie na co wpływają kontrolowane charakterystyki.

Z drugiej strony możemy skupić się na obserwacji pracy standaryzowanej pod kątem pracy wyszczuplonej. Zadając pytanie, które będzie się wpisywało w filozofie Lean moglibyśmy sformułować następujący punkt w formularzu auditowym:

Zweryfikuj czy pracownik wykonuje montaż na stanowisku zgodnie z instrukcją stanowiskową.    
a) zwróć uwagę czy pracownik wykonuje dodatkowe ruchy wpływające na pogorszenie ergonomii pracy;
b) zapytaj czy pracownik zna lepszy i wygodniejszy sposób wykonania pracy.

 

Wyjście z procesu auditowania

Wyjściami z procesu auditowania warstwowego powinny być działania do niezgodności, które zostały odnotowane podczas wizyty auditora na miejscu.

Możemy odnotowywać niezgodności a następnie rozpatrywać je w cyklu tygodniowym czy miesięcznym, podejmując próby poprawy zaistniałych niezgodności – czyli standardowo pracować w oparciu o plany poprawy krótko i długoterminowe. Możemy jednak skonstruować proces pozwalający, poprzez charakter pytań, na poprawę tu i teraz miejsca zdarzenia na zasadzie akcja  – reakcja. W ujęciu Lean będzie to miało uzasadnienie w postaci drobnych usprawnień Kaizen, będących wynikiem weryfikacji procesu.

 

Dobór charakteru LPA zależy zawsze od potrzeb organizacji i od benefitów jakie planuje osiągnąć, stąd elastyczność procesu dająca pewną subtelną dowolność w definiowaniu przebiegu procesu przy zachowaniu zasad podręcznika CQI-8.

PROQUAL Management Institute
B. T. Greber Spółka Jawna

ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
e-mail: biuro@proqual.pl
tel.: +48 71 355 18 08
fax: +48 71 72 313 94
Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
Facebook
© Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

    * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.