Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Reklamacje

 1. Każdy klient ma prawo złożyć reklamację w odniesieniu do realizowanej usługi świadczonej przez firmę PROQUAL (szkolenia, konsultacji, dostarczonego oprogramowania).
 2. Reklamacja może zostać zgłoszona mailowo: biuro@proqual.pl lub listownie na adres: PROQUAL Management Institute, ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji usługi. Okres obowiązywania gwarancji na oprogramowanie zgodny jest z polskim prawem.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • Nazwę Klienta/imię i nazwisko zgłaszającego;
  • adres Klienta;
  • opis przedmiotu reklamacji pozwalający jednoznacznie go zidentyfikować (m.in. dane usługi, termin i miejsce realizacji)
  • uzasadnienie reklamacji;
  • propozycję zadośćuczynienia.
 4. W przypadku zasadnej reklamacji możliwe formy zadośćuczynienia to:
  • przyznanie rabatu (obniżenie ceny zrealizowanej usługi lub obniżenie ceny kolejnej świadczonej usługi)
  • realizacja dodatkowej usługi (szkolenie, konsultacje)
  • powtórna realizacja usługi (z usunięciem przyczyny reklamacji np. ze zmianą trenera/konsultanta)
  • wypłacenie kar umownych, jeżeli takie wynikają z umowy.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia reklamacji. W przypadku braku przekazania informacji w ww. terminie reklamacja uznawana jest zasadną.
 6. Przebieg procesu reklamacji:
  • Wpłyniecie reklamacji od Klienta
  • Specjalista ds. Szkoleń i Doradztwa (opiekujący się Klientem zgłaszającym reklamacje) potwierdza Klientowi otrzymanie reklamacji oraz informuje Partnera Zarządzającego o jej wpłynięciu.
  • Specjalista ds. Szkoleń i Doradztwa analizuje przedmiot reklamacji i dokonuje niezbędnych wyjaśnień (w tym przeprowadza rozmowę z trenerem, Klientem oraz ewentualnie z uczestnikami szkolenia lub ośrodkiem zewnętrznym, jeżeli reklamacja dotyczy warunków w jakich było realizowane szkolenia, a za ich zapewnienie odpowiedzialny był PROQUAL).
  • Specjalista ds. Szkoleń i Doradztwa podejmuje wraz z Partnerem Zarządzającym decyzję co do zasadności reklamacji i propozycji zadośćuczynienia.
  • Specjalista ds. Szkoleń i Doradztwa przekazuje Klientowi informacje o podjętych decyzjach.
  • W przypadku, gdy przyczyna reklamacji leżała po stronie dostawcy PROQUAL (m.in. trener/konsultant/ośrodek zewnętrzny) Parter Zarządzający lub osoba przez niego wyznaczona składa reklamację do dostawcy
  • Partner Zarządzający decyduje o podjęciu działań korygujących.

v.2 data wydania: 17.12.2018

Opracował i wprowadził: Tomasz Greber – Partner Zarządzający

PROQUAL Management Institute
B. T. Greber Spółka Jawna

ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
e-mail: biuro@proqual.pl
tel.: +48 71 355 18 08
fax: +48 71 72 313 94
Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
Facebook
© Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

  * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.