Nasz wskaźnik lojalności klientów NPS (wskaźnik siły marki), jest na poziomie „World Class”! Jesteśmy z tego bardzo dumni.