Odwiedź nas również na:
Facebook
Centrum klienta
 • polski
 • angielski
Facebook

Szkolenia otwarte

AQL – statystyczna kontrola jakości

AQL – statystyczna kontrola jakości

AQL – statystyczna kontrola jakości

 • Szkolenie otwarte
 • CZAS TRWANIA: 1 dzień / 8 godzin szkoleniowych
 • TERMIN: 27 marca 2020
 • MIEJSCE: Wrocław
 • KOSZT: 750zł netto

Zakres

Przedstawienie i przećwiczenie wybranych procedur najważniejszych, stosowanych w ramach statystycznej kontroli jakości wykorzystujących poziom AQL.
Przygotowanie uczestników do planowania badań w ramach statystycznej kontroli jakości.

Program

 • Wprowadzenie do statystycznej kontroli jakości
 • Plany badań przy ocenie liczbowej zgodnie z wymaganiami normy ISO 3951 i innych norm związanych
 • Plany badań przy ocenie alternatywnej zgodnie z wymaganiami normy ISO 2859 i innych norm związanych

Dodatkowe informacje:

Szkolenie ma formę bardzo praktyczną. W miarę możliwości czasowych w czasie szkolenia zostaną rozpisane plany badań dla konkretnych przypadków bazujących na praktyce uczestników szkolenia. Będą je więc oni mogli wdrożyć do prowadzonych przez siebie kontroli w swoich firmach.

Adresaci:

Osoby odpowiedzialne za planowanie i organizację kontroli jakości opartej o wykorzystanie metod statystycznych.

Szczegółowe informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

Co jest co, czyli podstawowe definicje?

 • Różnica pomiędzy sterowaniem a kontrolą jakości
 • Próbka a populacja
 • Istota statystycznej kontroli jakości – gra-symulacja

Jaki mamy wybór?

 • Ocena liczbowa i alternatywna – co lepsze?
 • Dobór próbki do badania – podstawowe zasady i oznaczenia
 • AQL i AOQL – istota i zastosowanie

OPIS:

Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady prowadzenia statystycznej kontroli jakości

Przedstawione tu zostaną cele prowadzenia takich kontroli m.in. na tle statystycznego sterowania jakością oraz najważniejsze definicje, które obowiązują w tym zakresie

ZAWARTOŚĆ:

Jak statystyka pomaga w doborze próbki?

 • Krzywa operacyjna – charakterystyczna OC (ćwiczenia)
 • Jaki plan badania będzie dla mnie lepszy – dla mnie jako dostawcy i jako klienta?
 • Przygotowywanie badania
 • Rozkład normalny i badanie normalności danych (ćwiczenia)
 • Wyznaczanie wielkości próbki (ćwiczenia)
 • Metody doboru wyrobów do próbki – czyli nie każde losowanie jest losowe

Którą metodę wybrać i dlaczego nie można dowolnej?

 • Ocena partii metodą R (ćwiczenia)
 • Ocena partii metodą S (ćwiczenia)
 • Ocena partii metodą sigma (ćwiczenia)
 • Badanie jednorodności wariancji – test Levene’a i test F-Snedecora (ćwiczenia)
 • Poziomy kontroli – zasady wykorzystywania
 • Dobieranie planu badania (ćwiczenia)
 • Analityczne i graficzne metody planowania badań

OPIS:

Pierwsza część tego bloku szkoleniowego pozwala na zrozumienie zasad statystyki rządzących kontrolą odbiorczą. Omówione zostaną m.in. metody doboru wyrobów do próbek.

Druga część w całości poświęcona jest tworzeniu planów badań w sytuacji odbioru partii z wykorzystaniem pomiarów. Omówione będą wszystkie podstawowe plany badań zarówno w wersji analitycznej (obliczeniowej), jak i graficznej. Omówione zostaną też założenia, które trzeba sprawdzić, aby móc stosować ten typ kontroli.

ZAWARTOŚĆ:

Dlaczego wielkość próbki jest tak istotna?

 • Przygotowanie i prowadzenie badania
 • Rozkład dwumianowy i rozkład Poissona
 • Wykorzystanie nomogramu Larsona i Thorndike’a
 • Tworzenie i analizowanie krzywej OC (ćwiczenia)
 • Specjalne poziomy kontroli (S-1 i S-2) – zasady wykorzystania
 • Co oznacza AQL o wartości np. 1000?

Plany „krótkie” i „długie” – co się bardziej opłaca?

 • Dobór badania w oparciu o krzywą OC (ćwiczenia)
 • Jednostopniowe plany badania w oparciu o AQL (ćwiczenia)
 • Dwustopniowe plany badania w oparciu o AQL (ćwiczenia)
 • Wielostopniowe plany badania w oparciu o AQL (ćwiczenia)

AQL to nie jest jakość dostawy – jak przewidzieć ile będzie wyrobów wadliwych?

 • AQL jako parametr planu badania
 • Wyznaczanie wadliwości AOQL – czyli jakie mnie czekają „problemy” po odbiorze partii
 • Przygotowanie planów badania w oparciu o wadliwość po kontroli AOQL

Specjalne sytuacje kontrolne

 • Plany badania przy liczbie klasyfikującej zero (ćwiczenia)
 • Postępowanie ze sztukami wadliwymi po kontroli

OPIS:

Plany badania przy ocenie alternatywnej stosowane są w przypadku, gdy kontrolowany wyrób klasyfikowany jest jedynie jako dobry lub zły, bądź zliczana jest liczba niezgodności w kontrolowanych wyrobach

W czasie tej części szkolenia omówione będą różne plany badań stosowane w takich sytuacjach (jedno- i wielowymiarowe), a także najważniejsze wskaźniki takie jak m.in. AQOL

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

PROQUAL Management Institute
B. T. Greber Spółka Jawna

ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
e-mail: biuro@proqual.pl
tel.: +48 71 355 18 08
fax: +48 71 72 313 94
Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
Facebook
© Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.