Menu
Odwiedź nas również na:
Facebook
Centrum klienta
 • polski
 • angielski
Facebook

Szkolenia otwarte

AQL – statystyczna kontrola jakości

AQL – statystyczna kontrola jakości

AQL – statystyczna kontrola jakości

 • Szkolenie otwarte on-line
 • CZAS TRWANIA: 1 dzień / 9:00-16:00
 • TERMIN: 15 lipca 2020 | 21 sierpnia 2020
 • KOSZT: 550zł netto

Zakres

Podczas szkolenia zostaną przedstawione i przećwiczone wybrane procedury stosowane w ramach statystycznej kontroli jakości bazujące na poziomie AQL. Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do samodzielnego planowania badań w ramach statystycznej kontroli jakości.

Podstawowe cele szkolenia to:

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami prowadzenia statystycznej kontroli odbiorczej wyrobów.
 • Nauczenie budowania planów badań dla kontroli liczbowych i atrybutowych.
 • Omówienie metod doboru optymalnych planów badania.

Informacje o programie

Szczegóły po naciśnięciu +

ZAWARTOŚĆ:

 • Próbka a populacja.
 • Ocena liczbowa i alternatywna – co lepsze?
 • Dobór próbki do badania – podstawowe zasady i oznaczenia.
 • AQL i AOQL – istota i zastosowanie.
 • Poziomy kontroli i znaki literowe badań – podstawy.

ĆWICZENIA:
Gra symulacyjna – istota statystycznej kontroli jakości.

ZAWARTOŚĆ:

 • Przygotowywanie badania – zasady i obowiązkowe kroki.
 • Rozkład normalny i badanie normalności danych.
 • Wyznaczanie wielkości próbki.
 • Ocena partii metodą R, s i sigma.
 • Badanie jednorodności wariancji – test Levene’a i test F-Snedecora.
 • Poziomy kontroli „S” i normalne – zasady wykorzystywania.
 • Dobieranie planu badania (m.in. przechodzenie do kontroli obostrzonej i ulgowej).

ĆWICZENIA:
Dobór optymalnego plany w oparciu o ryzyka I i II strony;
Analiza partii wyrobów z wykorzystaniem metod R, s i sigma;
Testowanie jednorodności wariancji;
Analiza normalności i grubych błędów.

ZAWARTOŚĆ:

 • Przygotowanie i prowadzenie badania przy kontroli atrybutowej.
 • Wykorzystanie nomogramu Larsona i Thorndike’a.
 • Wykorzystanie krzywej OC do oceny planu badania.
 • Specjalne poziomy kontroli (S-1 i S-2) – zasady wykorzystania.
 • Co oznacza AQL o wartości np. 1000?
 • Plany „krótkie” i „długie” – co się bardziej opłaca?
 • Jedno-, dwu- i wielostopniowe plany badania w oparciu o AQL.
 • Jak przewidzieć ile będzie wyrobów wadliwych po odebraniu partii?
 • Wyznaczanie wadliwości AOQL – czyli jakie mnie czekają „problemy” po odbiorze partii.

ĆWICZENIA:
Przygotowanie planów badania dla odbiorów atrybutowych;
Budowanie krzywych OC dla konkretnych planów badań;
Przygotowanie planów w oparciu o wadliwość po kontroli AOQL;
Dobór optymalnego plany w oparciu o ryzyka I i II strony;
Przechodzenie pomiędzy planami normalnymi, ulgowymi i obostrzonymi.

ZAWARTOŚĆ:

 • Specjalne sytuacje kontrolne
 • Plany badania przy liczbie klasyfikującej zero.
 • Postępowanie ze sztukami wadliwymi po kontroli.

ĆWICZENIA:
Planowanie kontroli przy liczbie klasyfikującej zero.

Dodatkowe informacje:

Zdobywaną podczas szkolenia wiedzę uczestnicy mają okazję utrwalić podczas wielu ćwiczeń wykonywanych samodzielnie lub w małych grupach. Na podstawie materiałów dostarczonych przez trenera, uczestnicy ćwiczą jak należy poprawnie wykorzystywać narzędzia oparte na AQL.

Adresaci:

Osoby odpowiedzialne za planowanie i organizację kontroli jakości opartej o wykorzystanie metod statystycznych.

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

PROQUAL Management Institute
B. T. Greber Spółka Jawna

ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
e-mail: biuro@proqual.pl
tel.: +48 71 355 18 08
fax: +48 71 72 313 94
Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
Facebook
© Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.