Polityka prywatności

Regulamin Użytkowania i Polityka Ochrony Prywatności Portalu

Wszelkie prawa do zawartości portalu www.proqual.pl  są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody PROQUAL Management Institute – L. Marciniak, T. Greber Sp.J.

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z portalu internetowego udostępnionego w domenie www.proqual.pl zwanego dalej „Portalem”.

I.Administrator danych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest firma zgody PROQUAL Management Institute – L. Marciniak, T. Greber Sp.J. z siedzibą ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław, zwane dalej „Administratorem”.

 1. Firma PROQUAL Management Institute – L. Marciniak, T. Greber Sp.J. przestrzega przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204, ze zm.).

II.Zbierane dane i sposób ich wykorzystania

 1. Portal pozwala na utrzymanie anonimowości Użytkownika ponieważ przeglądanie jego zawartości nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych poza określonymi przypadkami.
 2. Dostęp do niektórych usług świadczonych przez Portal, może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych takich jak imię, nazwisko, nazwa firmy, dział, adres e-mail oraz wyrażania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Usług.
 3. Pod warunkiem uzyskania odrębnej zgody zebrane dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych i nie będą udostępniane osobom trzecim poza przypadkami określonymi w pkt. IV niniejszej Polityki.
 4. W przypadku wyrażania przez Użytkownika chęci otrzymywania informacji na temat nowych terminów szkoleń wymagane jest podanie adresu e-mail Użytkownika. Adres ten będzie wykorzystywany jedynie w celu przekazania informacji o nowych terminach szkoleń i może być w każdej chwili usunięty przez Użytkownika z bazy Administratora.
 5. W przypadku gdy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazuje swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.
 6. W trakcie korzystania automatycznie zbierane są jedynie dane związane z przeglądaniem zawartości Portalu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w Portalu, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika. Dane zbierane są wyłącznie w celach technicznych (związanych z administracją serwerami) oraz w celu zbierania ogólnych danych demograficznych (np. region, z którego IP łączy się z serwisem).

 

III. Pliki cookies

 1. Portal do celów statystycznych oraz w celu optymalnego zarządzania treścią strony, tak by dostosować ją do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika, korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies lub na urządzeniach końcowych użytkowników (pliki te mogą być kontrolowane za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika i mogą zostać przez niego zablokowane). Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych i mogą być przechowywane do momentu zamknięcia przeglądarki lub do momentu usunięcia ich z przeglądarki.
 2. Korzystanie ze strony www.proqual.pl  i wszelkich jej podstron bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż Użytkownik akceptuje wykorzystywanie plików cookies.

IV.Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

 1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim jedynie w przypadku gdy użytkownik wyrazi na to zgodę, będzie to uzasadnione przepisami prawa lub będzie to niezbędne w celu świadczenia usług. W powyższych przypadkach Dane Osobowe mogą zostać przekazane także poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 2. Jeśli nastąpi przekazanie Danych Osobowych innemu administratorowi, przetwarzanie Danych Osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności przyjętej przez takiego administratora.

V.Zabezpieczenie danych osobowych

Bazy danych Administratora są zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

VI.Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo żądania ich usunięcia. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z danych zawartych w zakładce Kontakt
 3. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, w przypadku gdy Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

VII. Odnośniki do innych stron

Strona może zawierać odnośniki do innych stron WWW, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki. Administrator nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odnośniki. Wprowadzenie takiego odnośnika na Portalu nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez Administratora za treść docelowej strony WWW.

VIII. Zmiany w Polityce Ochrony Prywatności

Firma PROQUAL Management Institute – L. Marciniak, T. Greber Sp.J. zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie.

IX.Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z danych zawartych w zakładce Kontakt