Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Szkolenia otwarte

Szkolenie SPC – statystyczne sterowanie procesami

SPC – statystyczne sterowanie procesami

SPC – statystyczne sterowanie procesami

 • Narzędzia jakościowe
  Szkolenie otwarte on-line
 • CZAS TRWANIA: 2 dni / 9:00-16:00
 • TERMIN: 3 - 4 czerwca 2024 - on-line | 26 - 27 września 2024 - stacjonarnie Wrocław | 7 - 8 listopada 2024 - on-line
 • KOSZT: 1800 zł netto - szkolenie on-line | 2100 zł netto - szkolenie stacjonarne

Zakres

Szkolenie to bardzo intensywne zajęcia, z dużą ilością ćwiczeń. W czasie 8 godzin, prezentowane są kolejne narzędzia SPC, które następnie są wykorzystywane do analizy przygotowanych danych. Uczestnicy szkolenia projektują i wykorzystują różne karty kontrolne, oceniają zdolność procesów z wykorzystaniem wskaźników Cp, Cpk, Pp i Ppk, badają zgodność danych z rozkładem normalnym.

Dużą zaletą szkolenia jest to, że przedstawione i przećwiczone są na nim wszystkie etapy prac, które powinny być zrealizowane przy prawidłowym wprowadzeniu SPC.

Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

 • Wprowadzenie do wykorzystania statystyki w przemyśle
 • Metody statystyczne w Polskich Normach
 • Statystyka a system zarządzania jakością
 • Różnice pomiędzy kontrolą jakości a sterowaniem procesami

OPIS:

W tej krótkiej części wprowadzającej przedstawione będą informacje dotyczące potrzeb związanych z wykorzystaniem statystyki w sterowaniu procesami i zarządzaniu jakością

Pokazane będą podstawowe normy, w których opisane są metody statystyczne

Wytłumaczona będzie też różnica pomiędzy kontrolą jakości a sterowaniem jakością

Grupa będzie rozumiała, dlaczego wykorzystanie statystyki przy zarządzaniu procesami jest konieczne

ZAWARTOŚĆ:

 • Podstawowe miary statystyczne
 • Wykorzystanie histogramu do oceny procesu
 • Analiza Pareto
 •  Zakłócenia specjalne i losowe w procesie

OPIS:

Ta część warsztatów to wprowadzenie do statystyki

Przedstawione będą takie pojęcia jak m.in. odchylenie standardowe czy mediana

Pokazane będzie wykorzystanie oraz interpretowanie histogramu i diagramu korelacji

ZAWARTOŚĆ:

 • Istota rozkładu normalnego
 • Metody badania normalności danych (testy analityczne i graficzne)
 • Ocena wadliwości procesów z wykorzystaniem rozkładu normalnego

OPIS:

Istotne jest, aby rozpatrywać zbierane dane w odniesieniu do specyfiki konkretnych rozkładów zmiennej losowej

Omówione będzie znaczenie rozkładu normalnego, jako podstawowego przy sterowaniu procesami

W formie warsztatów przeprowadzone będą analizy realizowanych w firmie procesów i ich wstępnej zdolności

ZAWARTOŚĆ:

 • Podstawy sterowania procesem
 • Karty kontrolne przy analizie danych z procesu – podstawy budowy
 • Karty podstawowe: X-R/S, IX-MR, Me-R
 • Karty przy ocenie alternatywnej

OPIS:

Uczestnicy warsztatów poznają szeroki wachlarz kart kontrolnych, które mogą być stosowane w firmie

Przedstawione i omówione będą przykłady ich wykorzystania w procesach realizowanych w firmie

Uczestnicy warsztatów będę próbowali przyporządkować poszczególne karty do realizowanych przez siebie procesów

ZAWARTOŚĆ:

 • Istota oceny zdolności jakościowej
 • Badanie zdolności procesów (Cp/Cpk, Pp/Ppk)
 • Badanie zdolności maszyn (Cm/Cmk)
 • Zdolność a stabilność procesu – różnice

OPIS:

Ponieważ karty kontrolne informują jedynie o stabilności (czyli uporządkowaniu) procesu, potrzebne są wskaźniki odnoszące zbierane wyniki do ustalonych granic specyfikacji

Ta część warsztatów poświęcona jest liczbowemu, prostemu prezentowaniu zmienności procesu w odniesieniu do stawianych przez klientów lub technologów wymagań

DODATKOWE INFORMACJE:

W czasie szkolenia zrealizowanych jest kilkanaście ćwiczeń w tym m.in.: obliczanie podstawowych statystyk procesu, badanie normalności rozkładu wyników, tworzenie i analizowanie kart kontrolnych, obliczanie i analizowanie zdolności procesów i maszyn (m.in. Cp i Cpk).

Uczestnicy otrzymają arkusze, które mogą później wykorzystać w ramach stosowania statystycznego sterowania procesami w swojej firmie.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Adresaci:

Osoby odpowiedzialne za wykorzystanie i rozwijanie wykorzystania metod statystycznych do sterowania procesami. Technolodzy, inżynierowie procesów oraz pełnomocnicy ds. zarządzania jakością.

  Wybierz miejsce i termin szkolenia

  Dane uczestników

  Dane zgłaszającego

  Dane do faktury


  Rodzaj płatności:

  Dane do wysyłki faktury

  Rodzaj faktury

  Ankieta

  Poniższa ankieta jest dobrowolna. Wypełniając ją, pomagacie nam Państwo w zebraniu cennych informacji na dalszym rozwoju.
  Serdecznie dziękujemy.

  W jaki sposób dowiedziałeś/aś się o szkoleniach firmy PROQUAL?

  Administratorem danych osobowych Użytkownika Portalu jest firma PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J.
  z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław.
  Podane wyżej dane będą wykorzystywane w następujących celach:
  Realizacja usług szkoleniowych
  Badanie ankietowe ( w przypadku wypełnienia ankiety)

  Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności

  PROQUAL Management Institute
  B. T. Greber Spółka Jawna

  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  e-mail: biuro@proqual.pl
  tel.: +48 71 355 18 08
  fax: +48 71 72 313 94
  Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
  Facebook
  © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie!

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.