Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Szkolenia zamknięte

SPC i MSA – statystyczne sterowanie procesami oraz analiza systemów pomiarowych

SPC i MSA – statystyczne sterowanie procesami oraz analiza systemów pomiarowych

SPC i MSA – statystyczne sterowanie procesami oraz analiza systemów pomiarowych

 • Narzędzia zarządzania jakością
 • CZAS TRWANIA: 3 dni / 24 godziny szkoleniowe

Zakres

Podstawowe cele szkolenia to:

 • Przedstawienie podstawowych metod statystycznego sterowania procesami możliwych do wykorzystania w firmie.
 • Przećwiczenie wybranych narzędzi SPC.
 • Omówienie sposobów skutecznego wdrażania SPC w firmie i analiza obecnego stanu ich wykorzystania.
 • Przedstawienie zasad prowadzenia MSA przy ocenie liczbowej i alternatywnej.
 • Omówienie sposobu wykorzystania MSA w firmie.
 • Przeprowadzenie analiz MSA na rzeczywistych pomiarach realizowanych w firmie.
Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

 • Wprowadzenie do wykorzystania statystyki w przemyśle
 • Statystyka a system zarządzania jakością
 • Różnice pomiędzy kontrolą jakości a sterowaniem procesami

OPIS:

W tej krótkiej części wprowadzającej przedstawione będą informację dotyczące potrzeb związanych z wykorzystaniem statystyki w sterowaniu procesami i zarządzaniu jakością

Pokazane będą podstawowe normy, w których opisane są metody statystyczne

Wytłumaczona będzie też różnica pomiędzy kontrolą jakości a sterowaniem jakością

Grupa będzie rozumiała, dlaczego wykorzystanie statystyki przy zarządzaniu procesami jest konieczne

ZAWARTOŚĆ:

 • Podstawowe miary statystyczne
 • Wykorzystanie histogramu do oceny procesu
 • Zakłócenia specjalne i losowe w procesie

OPIS:

Ta część szkolenia to wprowadzenie do statystyki

Przedstawione będą takie pojęcia jak m.in. odchylenie standardowe czy mediana

Pokazane będzie wykorzystanie oraz interpretowanie histogramu i diagramu korelacji

ZAWARTOŚĆ:

 • Istota rozkładu normalnego
 • Metody badania normalności danych (testy analityczne i graficzne)

OPIS:

Istotne jest, aby rozpatrywać zbierane dane w odniesieniu do specyfiki konkretnych rozkładów zmiennej losowej

Omówione będzie znaczenie rozkładu normalnego, jako podstawowego przy sterowaniu procesami

W formie warsztatów przeprowadzone będą analizy realizowanych w praktyce procesów i ich wstępnej zdolności

ZAWARTOŚĆ:

 • Podstawy sterowania procesem
 • Karty kontrolne przy analizie danych z procesu – podstawy budowy
 • Karty podstawowe: X-R/S, IX-MR, Me-R
 • Karty przy ocenie alternatywnej

OPIS:

Uczestnicy szkolenia poznają szeroki wachlarz kart kontrolnych, które mogą być stosowane w firmie

Przedstawione i omówione będą przykłady ich wykorzystania w procesach realizowanych w różnych firmach

Uczestniczy szkolenia będę próbowali przyporządkować poszczególne karty do realizowanych przez siebie procesów

ZAWARTOŚĆ:

 • Istota oceny zdolności jakościowej
 • Badanie zdolności procesów (Cp/Cpk, Pp/Ppk)
 • Badanie zdolności maszyn (Cm/Cmk)
 • Zdolność a stabilność procesu – różnice

OPIS:

Ponieważ karty kontrolne informują jedynie o stabilności (czyli uporządkowaniu) procesu, potrzebne są wskaźniki odnoszące zbierane wyniki do ustalonych granic specyfikacji

Ta część szkolenia  poświęcona jest liczbowemu, prostemu prezentowaniu zmienności procesu w odniesieniu do stawianych przez klientów lub technologów wymagań

ZAWARTOŚĆ:

 • Wymagania norm w zakresie zarządzania pomiarami
 • Rozdzielczość przyrządów pomiarowych – zasady doboru
 • Skutki złego doboru przyrządu – efekty w zakresie SPC oraz badania zdolności procesów i maszyn
 • Wyniki MSA a zmiany w procesie kontroli

OPIS:

Uczestnicy warsztatów zobaczą w jaki sposób należy spełniać wymagania norm w zakresie zarządzania pomiarami

Omówione zostaną najważniejsze zasady doboru przyrządów pomiarowych z uwagi na czytelność danych uzyskiwanych z pomiarów

Zwrócona będzie także uwaga na konsekwencje błędnie dobranych przyrządów dla sterowania procesami z wykorzystaniem SPC oraz metod badania zdolności procesów (Cp, Pp) i maszyn (Cm)

ZAWARTOŚĆ:

 • Powtarzalność i odtwarzalność pomiarów – definicje
 • Badanie przyrządu – wskaźnik Cg/Cgk
 • Procedura GRR (metody RM i ARM) – badanie operatora i przyrządu
 • Badanie MSA przy braku wpływu operatora na pomiar

OPIS:

Ta część warsztatów to przygotowanie uczestników do pracy z MSA przy pomiarach liczbowych

Nauczą się oni podstawowych technik, które powinny zostać wykorzystane w odniesieniu do pomiarów realizowanych w firmie

ZAWARTOŚĆ:

 • Istota pomiarów alternatywnych
 • Ocena skuteczności pomiarów
 • Obliczanie false rate i miss rate
 • Metoda krótka (short method)
 • Metoda detekcji sygnałów
 • KAPPA jako miara jakości pomiarów alternatywnych

OPIS:

Uczestnicy przećwiczą najważniejsze metody związane z oceną pomiarów alternatywnych, w tym w szczególności z kontrolą wizualną

Omówione zostaną szczegółowo wytyczne dotyczące przygotowania próbki oraz przeprowadzania samego badania

DODATKOWE INFORMACJE:
 • W czasie szkolenia zrealizowanych jest kilkanaście ćwiczeń w tym m.in.: obliczanie podstawowych statystyk procesu, badanie normalności rozkładu wyników, tworzenie i analizowanie kart kontrolnych, obliczanie i analizowanie zdolności procesów i maszyn (m.in. Cp i Cpk), analizy MSA w oparciu m.in. o metodę ARM, wskaźnik Kappa.
 • Uczestnicy otrzymają arkusze, które mogą później wykorzystać w ramach stosowania statystycznego sterowania procesami w swojej firmie.
 • Wartością dodaną szkolenia może być także specjalny program PQ-MSA, który będzie wykorzystany w jednym z modułów zajęć do symulacji MSA atrybutowego, a który uczestnicy będą później mogli wykorzystać w swojej działalności w firmie.
 • Grupa uczestnicząca w szkoleniu nie powinna być większa niż 15 osób.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Adresaci:

Osoby odpowiedzialne za wykorzystanie i rozwijanie wykorzystania metod statystycznych do sterowania procesami. Technolodzy, inżynierowie procesów oraz pełnomocnicy ds. zarządzania jakością. Pracownicy działów jakości odpowiedzialni za organizację i nadzorowanie systemów pomiarowych. Osoby odpowiedzialne za planowanie jakości i budowanie planów kontroli oraz weryfikowanie skuteczności prowadzonych kontroli.

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J. z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z prawnie uzasadnionym celem administratora. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności

  PROQUAL Management Institute
  B. T. Greber Spółka Jawna

  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  e-mail: biuro@proqual.pl
  tel.: +48 71 355 18 08
  fax: +48 71 72 313 94
  Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
  Facebook
  © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie!

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.