Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Szkolenia otwarte

Plany kontroli – tworzenie, weryfikowanie, nadzorowanie (2024)

Plany kontroli – tworzenie, weryfikowanie, nadzorowanie (2024)

Plany kontroli – tworzenie, weryfikowanie, nadzorowanie (2024)

 • Narzędzia jakościowe
  Szkolenie otwarte on-line
 • CZAS TRWANIA: 2 dni / 9:00-16:00
 • TERMIN: 13 - 14 czerwca 2024 - stacjonarnie Wrocław | 16 - 17 września 2024 - stacjonarnie Wrocław | 30 - 31 października 2024 - on-line | 5 - 6 grudnia 2024 - on-line
 • KOSZT: 1800 zł netto - szkolenie on-line | 2100 zł netto - szkolenie stacjonarne

Zakres

Szkolenie to w dużej części mocno rozbudowana praca warsztatowa, w czasie której tworzymy plan kontroli zgodny z wytycznymi AIAG oraz wymaganiami IATF 16949. Uczestnicy nauczą się tworzyć plany kontroli zgodnie z rozbudowaną siecią powiązań z pozostałymi core tools. Ważnym punktem szkolenia jest poznanie zależności pomiędzy planem kontroli a PFC, FMEA, MSA, SPC i charakterystykami specjalnymi. Po szkoleniu uczestnicy dostaną zbudowany w czasie zajęć wzorcowy plan kontroli oraz edytowalne formularze.

Podstawowe cele szkolenia to:

 • Przygotowanie uczestników do budowania planów kontroli (CP) w kontekście tzw. core tools.
 • Zaprezentowanie relacji pomiędzy planami kontroli a SPC, MSA, FMEA i instrukcjami systemu zarządzania jakością.

Co to jest plan kontroli?

Wśród najważniejszych dokumentów ,,jakościowych” znajduje się plan kontroli. Wzorcowy przykład powinien zawierać (wbrew pozorom) nie tylko spis działań kontrolnych, ale opisywać cały pomysł firmy na zarządzanie danym procesem. W planie podane są nie tylko nadzorowane charakterystyki (wyrobu i procesu), ale także ich wartości docelowe (co w przypadku charakterystyk procesu jest ważnym elementem know-how firmy), sposoby mierzenia oraz zasady nadzorowania (np. karty kontrolne SPC). 

Dlaczego warto wybrać się na szkolenie? Poprawnie prowadzone plany kontroli bez wątpienia moprzyczynić się do zmniejszenia liczby produkowanych wyrobów niezgodnych i obniżenia kosztów jakości (np. dzięki optymalizacji kosztów kontroli przez dobór właściwych wielkości próbek). 

Z angielskiego control plan (CP) jest jednym z obowiązkowych elementów APQP, a zatem jednym z ważniejszych dokumentów w relacji dostawca-klient. 

Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

 • Wymagania ISO 9001 i IATF 16969 w zakresie planów kontroli (m.in. załącznik A)
 • Wytyczne APQP w zakresie planowania kontroli (w tym wymagania AIAG – podręcznik Control Plan ed. 1, 2024)
 • Rola planów kontroli w systemie zarządzania jakością
 • Rodzaje core tools i ich ogólne przeznaczenie
 • Siatka powiązań pomiędzy innymi core tools

ZAWARTOŚĆ:

 • Elementy planu kontroli – szczegółowe omówienie wszystkich kolumn typowego formularza
 • Typy CP dla różnych faz rozwoju, w tym Safe Launch (NOWOŚĆ)
 • Formularze niestandardowe – przegląd
 • Opisywanie „control method” czyli sposobu nadzorowania danej charakterystyki
 • Planowanie działań w przypadku nieosiągnięcia zgodności ze specyfikacją i wyznaczanie osób odpowiedzialnych (NOWOŚĆ)
 • Nowa lista kontrolna dla planów kontroli – doskonalenie CP

ĆWICZENIA:

Tworzenie nagłówka systemowego planu kontroli – studium przypadku
Tworzenie wierszy planów kontroli – studium przypadku

ZAWARTOŚĆ:

 • Elementy wiążące PFC z planem kontroli
 • Zasady zachowania zgodności z PFC
 • Przepływ faz procesu i charakterystyk z PFC do planu kontroli

ĆWICZENIA:

Tworzenie elementów planu kontroli w oparciu o PFC.

ZAWARTOŚĆ:

 • Najważniejsze elementy PFMEA powiązane z planem kontroli
 • Zasady zachowania zgodności z PFMEA
 • Rola błędów (FM) i przyczyn (FC) w PFMEA podczas tworzenia CP
 • Przejście z kontroli błędów (FM) i przyczyn (FC) na zapisy w CP
 • Rola Reversed PFMEA w nadzorowaniu planów kontroli (NOWOŚĆ)

ĆWICZENIA:

Definiowanie charakterystyk procesu w oparciu o PFMEA
Definiowanie charakterystyk produktu w oparciu o PFMEA
Tworzenie zarysu metody kontroli w oparciu o PFMEA

ZAWARTOŚĆ:

 • MSA jako „konsekwencja” zapisów w planie kontroli
 • Typy MSA – przegląd metod pod kątem potrzeb CP
 • Wyniki MSA, a działania w zakresie planowania kontroli (reakcja na wskaźniki %GRR, ndc, Kappa i inne)
 • Nadzór nad procesami przy 100% kontroli wizualnej zgodnie z nowym podręcznikiem AIAG CP ed. 1.

 ĆWICZENIA:

Planowanie działań MSA w oparciu o plan kontroli – dobór metod
Analiza przykładowych analiz MSA i reagowanie w zakresie planu kontroli

ZAWARTOŚĆ:

 • Wyznaczanie wielkości próbek w planach kontroli w oparciu o metody statystyczne
 • Statystyczne sterowanie procesami (SPC) jako element metodyki nadzorowania (control) procesu
 • Zasady zachowania zgodności planu kontroli z SPC
 • Badanie zdolności i stabilności w kontekście częstotliwości kontroli w CP
 • Ustalanie częstości kontroli w CP na podstawie wiedzy o stabilności procesu
 • Zasady wpisywania narzędzi SPC jako elementów planu kontroli (kolumna control method)

 ĆWICZENIA:

Definiowanie częstotliwości pomiaru w oparciu o wyniki SPC
Rozbudowa metody kontroli i planu reakcji w oparciu o SPC
Analiza przykładowych kart kontrolnych oraz wyników zdolności i przekładanie uzyskanych informacji na zawartość planu kontroli

ZAWARTOŚĆ:

 • Miejsce charakterystyk specjalnych w planie kontrolnym
 • Zasady przenoszenia charakterystyk specjalnych do CP z dokumentów zewnętrznych
 • Budowanie listy charakterystyk specjalnych zgodnie z podręcznikiem AIAG ed. 1 (2024)

ĆWICZENIA:

Definiowanie oznaczeń dla charakterystyk specjalnych
Definiowanie reguł dla planu reakcji przy charakterystykach specjalnych

ZAWARTOŚĆ:

 • Nadzór nad charakterystykami PTC
 • Proces wysoce zautomatyzowane a plany kontroli
 • Planowanie sterowania przy procesach współdzielonych
 • Opisywanie error-proofing w planie kontroli
DODATKOWE INFORMACJE:

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Adresaci:

Inżynierowie jakości, technolodzy, osoby pracujące w przemyśle motoryzacyjnym

  Wybierz miejsce i termin szkolenia

  Dane uczestników

  Dane zgłaszającego

  Dane do faktury


  Rodzaj płatności:

  Dane do wysyłki faktury

  Rodzaj faktury

  Ankieta

  Poniższa ankieta jest dobrowolna. Wypełniając ją, pomagacie nam Państwo w zebraniu cennych informacji na dalszym rozwoju.
  Serdecznie dziękujemy.

  W jaki sposób dowiedziałeś/aś się o szkoleniach firmy PROQUAL?

  Administratorem danych osobowych Użytkownika Portalu jest firma PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J.
  z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław.
  Podane wyżej dane będą wykorzystywane w następujących celach:
  Realizacja usług szkoleniowych
  Badanie ankietowe ( w przypadku wypełnienia ankiety)

  Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności

  PROQUAL Management Institute
  B. T. Greber Spółka Jawna

  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  e-mail: biuro@proqual.pl
  tel.: +48 71 355 18 08
  fax: +48 71 72 313 94
  Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
  Facebook
  © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie!

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.