Menu
Odwiedź nas również na:
Facebook
Centrum klienta
 • polski
 • angielski
Facebook

Szkolenia otwarte

Narzędzia rozwiązywania problemów – 8D (G8D)

Narzędzia rozwiązywania problemów – 8D (G8D)

Narzędzia rozwiązywania problemów – 8D (G8D)

 • Szkolenie otwarte on-line
 • CZAS TRWANIA: 1 dzień / 9:00-16:00
 • TERMIN: 06 sierpnia 2020
 • KOSZT: 550zł netto

Zakres

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się jak przy analizie 8D (8 disciplinesdefiniować i raportować każdy z ośmiu kroków. Dodatkowo na szkoleniu będą przećwiczone i omówione narzędzia wspierające analizę: 5W2HDiagram Ishikawy i 5xDlaczego. Całość pozwoli poprawić błędy w analizach i formularzach.

Podstawowe cele szkolenia to:

 • Omówienie technik pomocnych w rozwiązywaniu problemu związanego z reklamacją (niezgodnością).
 • Omówienie technik wspomagających pracę grupową i kreatywne myślenie.
 • Omówienie pełnego zakresu procedury 8D.
 • Przećwiczenie sposobu dokumentowania rozwiązania problemu w raporcie 8D.

Informacje o programie

Szczegóły po naciśnięciu +

ZAWARTOŚĆ:

 • 8D jako konsekwencja pojawianie się reklamacji.
 • Tradycyjne sposoby radzenia sobie z problemami – krótki przegląd.
 • Wykorzystanie 8D (G8D) do rozwiązywania problemów – wprowadzenie.

ZAWARTOŚĆ:

 • Identyfikacja problemów w praktyce.
 • Opis problemu – elementy obowiązkowe każdego opisu problemu.
 • Czy wszystkie problemy są jednakowo ważne? – przegląd i określenie priorytetów zidentyfikowanych problemów – (macierz decyzyjna, macierz Eisenhowera).

ĆWICZENIA:
Ustalanie priorytetów za pomocą macierzy decyzyjnej i Eisenhowera;
Zbieranie danych ze źródeł zewnętrznych;
Wspólna ocena dokumentacji wewnętrznej klienta lub przykładowych trenera.

ZAWARTOŚĆ:

 • Dobór członków zespołu.
 • Role w zespole, ustanowienie zasad współpracy.

ĆWICZENIA:
Studium przypadku z metodami tworzenia i wyboru zespołu;
Ocena dokumentacji wewnętrznej klienta lub przykładowych trenera;
Definiowanie reguł zespołowych.

ZAWARTOŚĆ:

 • Definiowanie problemu z wykorzystaniem 5W2H.
 • IS-ISN’T w połączeniu z 5W2H – cechy wspólne i uzupełnienia.
 • Wykorzystanie źródeł danych o problemie.

ĆWICZENIA:
Studium przypadku z techniką 5W2H;
Studium przypadku z IS-ISN’T w połączeniu z 5W2H;
Wspólna ocena dokumentacji zakładowych.

ZAWARTOŚĆ:

 • Techniki poszukiwania przyczyn – przegląd.
 • Przyczyny bezpośrednie i pośrednie.
 • Pozorne zależności – uwaga na „ślepe uliczki”!

ĆWICZENIA:
Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy;
Burza mózgów w połączeniu z 5WHY;
Ilościowy obraz problemu – Diagram Pareto;
Diagram Sieci Aktywności.

ZAWARTOŚĆ:

 • Analiza pola sił (Force Field Analysis).
 • Wybór działań: techniki LEQ i ZWI.

ĆWICZENIA:
Ocena priorytetu dla działań z wykorzystaniem LEQ;
Dokumentowanie i raportowanie zgodne z 8D;
Wspólna ocena dokumentacji zakładowych.

ZAWARTOŚĆ:

 • Ocena skuteczności działań.
 • Zamknięcie działań i podsumowanie pracy zespołu.

ĆWICZENIA:
Studium przypadku dla oceny skuteczności;
Ocena metod motywacji i efektywność pracy zespołów problemowych.

Dodatkowe informacje:

Dużą cześć szkolenia stanowią ćwiczenia i praca warsztatowa. Uczestnicy mają przede wszystkim zrozumieć w jaki sposób planować i wdrażać działania korygujące i zapobiegawcze.

Adresaci:

Pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, środowiskiem, BHP itd. Auditorzy wewnętrzni systemów zarządzania. Osoby zajmujące się doskonaleniem procesów.

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

PROQUAL Management Institute
B. T. Greber Spółka Jawna

ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
e-mail: biuro@proqual.pl
tel.: +48 71 355 18 08
fax: +48 71 72 313 94
Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
Facebook
© Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.