Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Szkolenia otwarte

Szkolenie 8D (G8D) - Narzędzia rozwiązywania problemów

Narzędzia rozwiązywania problemów – 8D (G8D)

Narzędzia rozwiązywania problemów – 8D (G8D)

 • Optymalizacja procesów
  Szkolenie otwarte on-line
 • CZAS TRWANIA: 1 dzień / 9:00-16:00
 • TERMIN: 21 czerwca 2024 - on-line | 1 październik 2024 - stacjonarnie Wrocław | 15 listopada 2024 - on-line | 6 grudnia 2024 - stacjonarnie Wrocław
 • KOSZT: 1400 zł netto - szkolenie on-line | 1600 zł netto - szkolenie stacjonarne

OPIS SZKOLENIA 8D

NA CZYM POLEGA METODA 8D?

8D to, w dużym uproszczeniu, metoda służąca do rozwiązywania problemów (problem solving). Często zdarza się, że ciężko jest zdefiniować przyczyny źródłowe problemu i w konsekwencji zostaje on rozwiązany tylko chwilowo. 8D bazuje na omówieniu i przeanalizowaniu 8 kroków (8 disciplines). Korzystanie z tego podejścia ma zapewnić systematyczne, uporządkowane i przede wszystkim skuteczne rozwiązywanie problemów, dzięki prawidłowemu zidentyfikowaniu przyczyny niezgodności i wdrożeniu odpowiednich działań korygujących.

Szkolenie z 8D to w praktyce intensywne warsztaty dotyczące analizy wcześniej wspomnianych 8 dyscyplin: zebrania grupy roboczej, opisania problemu, akcji natychmiastowej, poszukiwania przyczyny, działania korygującego, weryfikacji skuteczności, działania zapobiegawczego, oceny i zamknięcia analizy.

Zakres

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się jak definiować i raportować (raport 8d) każdy z ośmiu kroków metody 8D prowadzący do rozwiązania problemu. Dodatkowo na szkoleniu 8D będą przećwiczone i omówione narzędzia wspierające analizę: 5W2H, diagram Ishikawy i 5xdlaczego (5 why). Całość pozwoli na prawidłowe przeprowadzanie analizy oraz na poprawienie dotychczasowych błędów w analizach i formularzach.

Podstawowe cele szkolenia to:

 • Omówienie technik pomocnych w rozwiązywaniu problemu związanego z reklamacją (niezgodnością).
 • Omówienie technik wspomagających pracę grupową i kreatywne myślenie.
 • Omówienie pełnego zakresu procedury 8D.
 • Przećwiczenie sposobu dokumentowania rozwiązania problemu w raporcie 8D.
Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

 • 8D jako konsekwencja pojawianie się reklamacji.
 • Tradycyjne sposoby radzenia sobie z problemami – krótki przegląd.
 • Wykorzystanie 8D (G8D) do rozwiązywania problemów – wprowadzenie.

ZAWARTOŚĆ:

 • Identyfikacja problemów w praktyce.
 • Opis problemu – elementy obowiązkowe każdego opisu problemu.
 • Czy wszystkie problemy są jednakowo ważne? – przegląd i określenie priorytetów zidentyfikowanych problemów – (macierz decyzyjna, macierz Eisenhowera).

ĆWICZENIA:
Ustalanie priorytetów za pomocą macierzy decyzyjnej i Eisenhowera;
Zbieranie danych ze źródeł zewnętrznych;
Wspólna ocena dokumentacji wewnętrznej klienta lub przykładowych trenera.

ZAWARTOŚĆ:

 • Dobór członków zespołu.
 • Role w zespole, ustanowienie zasad współpracy.

ĆWICZENIA:
Studium przypadku z metodami tworzenia i wyboru zespołu;
Ocena dokumentacji wewnętrznej klienta lub przykładowych trenera;
Definiowanie reguł zespołowych.

ZAWARTOŚĆ:

 • Definiowanie problemu z wykorzystaniem 5W2H.
 • IS-ISN’T w połączeniu z 5W2H – cechy wspólne i uzupełnienia.
 • Wykorzystanie źródeł danych o problemie.

ĆWICZENIA:
Studium przypadku z techniką 5W2H;
Studium przypadku z IS-ISN’T w połączeniu z 5W2H;
Wspólna ocena dokumentacji zakładowych.

ZAWARTOŚĆ:

 • Techniki poszukiwania przyczyn – przegląd.
 • Przyczyny bezpośrednie i pośrednie.
 • Pozorne zależności – uwaga na „ślepe uliczki”!

ĆWICZENIA:
Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy;
Burza mózgów w połączeniu z 5WHY;
Ilościowy obraz problemu – Diagram Pareto;
Diagram Sieci Aktywności.

ZAWARTOŚĆ:

 • Analiza pola sił (Force Field Analysis).
 • Wybór działań: techniki LEQ i ZWI.

ĆWICZENIA:
Ocena priorytetu dla działań z wykorzystaniem LEQ;
Dokumentowanie i raportowanie zgodne z 8D;
Wspólna ocena dokumentacji zakładowych.

ZAWARTOŚĆ:

 • Ocena skuteczności działań.
 • Zamknięcie działań i podsumowanie pracy zespołu.

ĆWICZENIA:
Studium przypadku dla oceny skuteczności;
Ocena metod motywacji i efektywność pracy zespołów problemowych.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dużą część szkolenia stanowią ćwiczenia i praca warsztatowa, podczas których przedstawiane jest praktyczne zastosowanie metody 8D. Uczestnicy mają przede wszystkim zrozumieć, w jaki sposób planować i wdrażać działania korygujące i zapobiegawcze, by możliwie ograniczyć powstające w ich firmach zakłócenia.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Adresaci:

Osoby zajmujące się doskonaleniem procesów i odpowiedzialne za postępowanie z reklamacjami. Pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, środowiskiem, BHP. Auditorzy wewnętrzni systemów zarządzania.

  Wybierz miejsce i termin szkolenia

  Dane uczestników

  Dane zgłaszającego

  Dane do faktury


  Rodzaj płatności:

  Dane do wysyłki faktury

  Rodzaj faktury

  Ankieta

  Poniższa ankieta jest dobrowolna. Wypełniając ją, pomagacie nam Państwo w zebraniu cennych informacji na dalszym rozwoju.
  Serdecznie dziękujemy.

  W jaki sposób dowiedziałeś/aś się o szkoleniach firmy PROQUAL?

  Administratorem danych osobowych Użytkownika Portalu jest firma PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J.
  z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław.
  Podane wyżej dane będą wykorzystywane w następujących celach:
  Realizacja usług szkoleniowych
  Badanie ankietowe ( w przypadku wypełnienia ankiety)

  Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności

  PROQUAL Management Institute
  B. T. Greber Spółka Jawna

  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  e-mail: biuro@proqual.pl
  tel.: +48 71 355 18 08
  fax: +48 71 72 313 94
  Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
  Facebook
  © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie!

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.