Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Szkolenia zamknięte

FMEA (standard AIAG ed. 4)

FMEA (standard AIAG ed. 4)

FMEA (standard AIAG ed. 4)

 • Narzędzia zarządzania jakością
  Szkolenia zamknięte
 • CZAS TRWANIA: 2 dni / 16 godzin szkoleniowych lub 3 dni / 24 godziny szkoleniowe

Zakres

Szkolenie może zostać ukierunkowane na analizę DFMEA lub PFMEA. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają sposób pracy z metodą. Przygotowane warsztaty pozwolą też nabrać umiejętności w zakresie definiowania niezgodności, opisywania prewencji i kontroli oraz planowania działań obniżających ryzyko.

Podstawowe cele szkolenia to:

 • Omówienie sposobu wykorzystania analizy FMEA (punktacja, kroki analizy, szacowanie ryzyka) zgodnie z wytycznymi podręcznika FMEA AIAG ed. 4.
 • Omówienie nowych wymagań w zakresie FMEA, na tle dotychczas obowiązujących standardów.
 • Odniesienie standardu AIAG w zakresie FMEA do specyfiki organizacji.
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do pracy w zespołach FMEA.
Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

 • FMEA jako narzędzie do zarządzania ryzykiem – czyli o co chodzi w doskonaleniu konstrukcji i procesów.
 • Failure Mode” – różne podejścia do definiowania niezgodności.
 • Effect Analysis” – grupy klientów do analizy skutków.
 • Analizy FMEA w różnych fazach projektu: projektowanie, seria próbna, produkcja seryjna.
 • 8D a FMEA – konieczne punkty wspólne (pilnowanie kompatybilności dokumentacji).

 

ZAWARTOŚĆ:

 • FMEA projektu i procesu – zarys przebiegu analizy.
 • Kroki FMEA zgodnie z wymaganiami AIAG ed. 4.
 • Powiązania pomiędzy FMEA i pokrewnymi metodami oceny ryzyka.
 • Formularze do FMEA – przegląd możliwych opcji.
 • Ocena ryzyka: SOD, RPN, risk matrix.

ĆWICZENIA:

Analiza wyników FMEA – ocena ryzyka wieloma wskaźnikami.

Definiowanie poziomu ryzyka z wykorzystaniem RPN
i macierzy ryzyka.

Charakterystyki procesu i wyrobu w FMEA – case study.

 

ZAWARTOŚĆ:

 • Drzewo wad jako podstawa prawidłowego definiowania niezgodności.
 • Definiowanie przyczyn w oparciu o podejście 4M.
 • Wada-skutek-przyczyna – jak to bezbłędnie odróżniać.
 • Punktacja AIAG przy ocenie skutków, częstości występowania i skuteczności kontroli.
 • Połączenie PFMEA ze statystykami produkcyjnymi w zakresie oceny częstości występowania.
 • Kiedy skutki oceniać jako ciągłe (100%), a kiedy jako sporadyczne – wykorzystanie wiedzy o zachowaniu się procesu?
 • Ocena skutków w kontekście klienta zewnętrznego i klienta końcowego – analiza tabel AIAG.

ĆWICZENIA:

Budowanie struktur drzew dla procesu.

Analiza rysunków pod kątem poszukiwania funkcji.

Warsztaty w zakresie definiowania i oceniania skutków, przyczyn i kontroli.

ZAWARTOŚĆ:

 • Wyznaczanie i analizowanie poziomu ryzyka – wartości progowe, analiza Pareto, macierze ryzyk.
 • Optymalizacja:
  – zmiany w dokumentowaniu planowanych działań, sugerowane statusy,
  – metody oceny skuteczności działań,
  – opisywanie przewidywanego poziomu ryzyka.
 • Raportowanie wyników analizy FMEA.
 • Zmiany w FMEA w następstwie reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych.

ĆWICZENIA:

Analizowanie przykładowych analiz FMEA – „dobre” i „złe” wzorce.

Rozróżnianie prewencji od kontroli – specyficzne przypadki.

Punktowanie wartości detekcji – klasyczne i nieklasyczne kontrole.

Rozróżnianie: wada-skutek-przyczyna.

ZAWARTOŚĆ:

 • Analiza ryzyka dla wybranych procesów/konstrukcji.
 • Ocena analiz archiwalnych.
 • Dopracowanie zapisów w zakresie kontroli i prewencji.

ĆWICZENIA:

Tworzenie analizy DFMEA/PFMEA dla wybranych procesów – warsztaty grupowe.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dbamy o to, żeby dużą część szkolenia zajęły ćwiczenia i praktyczne warsztaty – wtedy uczestnikom szkolenia łatwiej zapamiętać nowe dla nich informacje.

Podczas tego szkolenia praktyka to m.in. zadania w zakresie:

 • Definiowanie poziomu ryzyka z wykorzystaniem RPN i macierzy ryzyka.
 • Charakterystyki procesu i wyrobu w FMEA – case study.
 • Analiza rysunków pod kątem poszukiwania funkcji na potrzeby FMEA.
 • Budowanie struktur: czarnej, zielonej i czerwonej.

Szczegółowy zakres szkolenia zostanie uzgodniony po dalszej analizie potrzeb szkoleniowych.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Adresaci:

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie analiz FMEA, inżynierowie procesów odpowiedzialni za ich doskonalenie lub osoby, które nie znają FMEA, ale chcą się nauczyć prowadzić tą analizę.

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J. z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z prawnie uzasadnionym celem administratora. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności

  PROQUAL Management Institute
  B. T. Greber Spółka Jawna

  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  e-mail: biuro@proqual.pl
  tel.: +48 71 355 18 08
  fax: +48 71 72 313 94
  Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
  Facebook
  © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie!

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.