Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Szkolenia zamknięte

FMEA-MSR (standard AIAG & VDA ed. 1)

FMEA-MSR (standard AIAG & VDA ed. 1)

FMEA-MSR (standard AIAG & VDA ed. 1)

 • Narzędzia zarządzania jakością
  Szkolenia zamknięte
 • CZAS TRWANIA: 2 dni / 16 godzin szkoleniowych

Zakres

Szkolenie będzie ukierunkowane na analizę FMEA-MSR na tle innych typowych analiz FMEA. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają sposób pracy z metodą. Przygotowane warsztaty pozwolą też nabrać umiejętności w zakresie definiowania niezgodności w kontekście FMEA-MSR, opisywania prewencji i kontroli oraz planowania działań obniżających ryzyko. 

Podstawowe cele szkolenia to:

 • Omówienie sposobu wykorzystania analizy FMEA-MSR (punktacja, kroki analizy, szacowanie ryzyka).
 • Omówienie nowych wymagań w zakresie FMEA-MSR, na tle dotychczas obowiązujących standardów.
 • Odniesienie FMEA-MSR do DFMEA i PFMEA, a także UFMEA i SFMEA.
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do pracy w zespołach FMEA-MSR.
Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

 • FMEA – podstawowy zakres wykorzystywania metody. 
 • FMEA-MSR na tle DFMEA i PFMEA. 
 • Wykorzystywanie wiedzy z zakresu UFMEA i SwFMEA do pracy przy analizie błędów, które mogą wystąpić w czasie eksploatacji wyrobu. 
 • Obowiązkowy przepływ informacji między różnymi typami analiz FMEA. 

ZAWARTOŚĆ:

 • FMEA projektu, procesu i MSR – zarys przebiegu analizy.
 • 7 kroków analizy FMEA zgodnie z wymaganiami AIAG&VDA.
 • Powiązania pomiędzy FMEA i innymi metodami.
 • Formularze do FMEA-MSR – przegląd możliwych opcji.
 • Co to jest F, S i M w FMEA-MSR.
 • Ocena ryzyka: AP (kontekst DMFMEA i FMEA-MSR), SOD,RPN, risk matrix.

ĆWICZENIA:

Analiza wyników FMEA – ocena ryzyka wieloma wskaźnikami.

Definiowanie poziomu ryzyka z wykorzystaniem AP, RPN i macierzy ryzyka.

Funkcje a niezgodności w FMEA-MSR – case study.

ZAWARTOŚĆ:

 • KROK 1. Planowanie i przygotowanie FMEA-MSR:
  – aspekty prawne i ochrona know-how,
  odpowiedzialność zarządu, 
  metoda „5T” w przygotowaniu analizy. 
 • KROK 2. FMEA-MSR: Analiza struktury: 
  definiowanie struktury systemu: komponenty i interakcje,
  boundary diagram (BD) 
  drzewa struktur, 
  funkcje i elementy „obce” jako elementy w strukturze. 
 • KROK 3. Analiza funkcji: 
  kaskadowanie funkcji klientów wewnętrznych i zewnętrznych, 
  funkcje w zakresie monitorowania i funkcje w zakresie reakcji na błąd, 
  diagram parametrów (P-D). 
 • KROK 4. Analiza błędów:
  definiowanie niezgodności na różnych poziomach funkcji, 
  definiowanie łańcuchów zdarzeń niepożądanych („scenariusz błędu”),  
  typy niezgodności w FMEA-MSR (na bazie 7. typów z DFMEA), 
  poszukiwanie przyczyn, 
  określanie skutków niezgodności dla wszystkich grup klientów. 

 

ĆWICZENIA:

Budowanie struktur: czarnej, zielonej i czerwonej.

Warsztaty z BD oraz diagramem parametrów (P-D). 

Definiowanie scenariuszy błędów dla przypadków praktycznych. 

ZAWARTOŚĆ:

 • KROK 5. Analiza ryzyka:
  tabele oceny S, F, M porównanie FMEA-MSR i DFMEA 
  prewencja a detekcja (monitorowanie) i ich wpływ na wartość oceny ryzyka, 
  ocena skuteczności monitorowania w FMEA-MSR, 
  action priority (AP) – następca wskaźnika RPN (wyznaczanie i postępowanie w zakresie doskonalenia), 
  działania w przypadku AP=H i AP=M – kiedy nie trzeba wprowadzać działań.   
 • KROK 6. Optymalizacja: 
  zmiany w dokumentowaniu planowanych działań, sugerowane statusy,
  metody oceny skuteczności działań przy doskonaleniu projektu, 
  opisywanie przewidywanego poziomu ryzyka.
 • KROK 7. Raportowanie: 
  raport FMEA – nowy obowiązkowy dokumenty, 
  rewizje FMEA – kiedy koniecznie i jak dokumentować, 
  udostępnianie FMEA poza organizacją – nowe wytyczne
 • Zmiany w FMEA w następstwie informacji „z rynku”. 

 

ĆWICZENIA:

Analizowanie przykładowych analiz FMEA – „dobre” i „złe” wzorce. 

Rozróżnianie prewencji od kontroli – specyficzne przypadki dla konstruktorów. 

Rozróżnianie: wada-skutek-przyczyna w odniesieniu do konstrukcji. 

ZAWARTOŚĆ:

 • Analiza ryzyka dla wybranych konstrukcji. 
 • Ocena analiz archiwalnych. 
 • Dopracowanie zapisów w zakresie monitorowania (aspekt FMEA-MSR). 

ĆWICZENIA:

Praca z analizą FMEA-MSR dla wybranych wyrobów – warsztaty grupowe. 

DODATKOWE INFORMACJE:

Dbamy o to, żeby dużą część szkolenia zajęły ćwiczenia i praktyczne warsztaty – wtedy uczestnikom szkolenia łatwiej zapamiętać nowe dla nich informacje. 

Podczas tego szkolenia praktyka to m.in. zadania w zakresie: 

 • Definiowanie poziomu ryzyka z wykorzystaniem AP, RPN i macierzy ryzyka. 
 • Budowanie struktur: czarnej, zielonej i czerwonej. 
 • Prewencja vs kontrola – odróżnianie. 
 • Analiza FMEA-MSR dla wybranego przykładu – case study. 

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Adresaci:

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie analiz FMEA. Inżynierowie procesów odpowiedzialni za ich doskonalenie.

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J. z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z prawnie uzasadnionym celem administratora. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności

  PROQUAL Management Institute
  B. T. Greber Spółka Jawna

  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  e-mail: biuro@proqual.pl
  tel.: +48 71 355 18 08
  fax: +48 71 72 313 94
  Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
  Facebook
  © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie!

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.