Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Szkolenia zamknięte

FMEA – DFMEA i PFMEA (standardy AIAG, VDA oraz AIAG & VDA ed. 1)

FMEA – DFMEA i PFMEA (standardy AIAG, VDA oraz AIAG & VDA ed. 1)

FMEA – DFMEA i PFMEA (standardy AIAG, VDA oraz AIAG & VDA ed. 1)

 • Narzędzia zarządzania jakością
  Szkolenia zamknięte
 • CZAS TRWANIA: 3 dni / 24 godziny szkoleniowe

Zakres

Szkolenie może zostać ukierunkowane na analizę DFMEA lub PFMEA. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają sposób pracy z metodą. Przygotowane warsztaty pozwolą też nabrać umiejętności w zakresie definiowania niezgodności, opisywania prewencji i kontroli oraz planowania działań obniżających ryzyko.

Podstawowe cele szkolenia to:

 • Omówienie sposobu wykorzystania analizy FMEA (punktacja, kroki analizy, szacowanie ryzyka).
 • Omówienie nowych wymagań w zakresie FMEA, na tle dotychczas obowiązujących standardów.
 • Odniesienie standardów w zakresie FMEA do specyfiki organizacji.
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do pracy w zespołach FMEA.
Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

 • FMEA jako narzędzie do zarządzania ryzykiem – czyli o co chodzi w doskonaleniu konstrukcji i procesów.
 • Failure Mode” – różne podejścia do definiowania niezgodności.
 • Effect Analysis” – grupy klientów do analizy skutków.
 • Analizy FMEA w różnych fazach projektu: projektowanie, seria próbna, produkcja seryjna (APQP i MLA).
 • 8D a FMEA – konieczne punkty wspólne (pilnowanie kompatybilności dokumentacji).
 • Skuteczność FMEA – analiza FMEA a rachunek kosztów jakości.

 

 

ZAWARTOŚĆ:

 • FMEA projektu i procesu – zarys przebiegu analizy.
 • 7 kroków analizy FMEA zgodnie z wymaganiami AIAG&VDA.
 • Powiązania pomiędzy FMEA i pokrewnymi metodami oceny ryzyka.
 • Formularze do FMEA – przegląd możliwych opcji.
 • Ocena ryzyka: AP, SOD, RPN, risk matrix.

ĆWICZENIA:

Analiza wyników FMEA – ocena ryzyka wieloma wskaźnikami.

Definiowanie poziomu ryzyka z wykorzystaniem AP, RPN
i macierzy ryzyka.

Charakterystyki procesu i wyrobu w FMEA – case study.

ZAWARTOŚĆ:

 • KROK 1. Definiowanie zakresu FMEA:
  – aspekty prawne i ochrona know-how,
  – odpowiedzialność zarządu,
  – FMEA dla ,,rodziny” produktów (generic),
  – 
  ,,5T” nowe podejście do planowania FMEA.
 • KROK 2. PFMEA: Analiza struktury procesu:
  – definiowanie kroków procesu oraz elementów roboczych (4M+)
  – wizualizacja struktury.
 • KROK 2. DFMEA: Analiza struktury wyrobu:
  – definiowanie struktury: system-subsystem-zespoły-komponenty,
  – boundary diagram (BD), PEIM,
  – wizualizacja struktury wyrobu.
 • KROK 3. Analiza funkcji:
  – funkcje na poziomie klientów – analiza oczekiwań,
  – funkcje jako oczekiwania w procesie lub projektowaniu,
  – definiowanie funkcji jako źródła do opisywania przyczyn.
 • KROK 4. Analiza sieci błędów:
  –  definiowanie niezgodności,
  – poszukiwanie przyczyn,
  – określanie skutków niezgodności dla wszystkich grup klientów.

 

ĆWICZENIA:

Budowanie struktur: czarnej, zielonej i czerwonej.

Analiza rysunków pod kątem poszukiwania funkcji.

Warsztaty z BD oraz diagramem parametrów (P-D).

ZAWARTOŚĆ:

 • KROK 5. Analiza ryzyka:
  –  nowe i „stare” tabele oceny S, O, D – porównanie,
  –  prewencja a detekcja i ich wpływ na wartość oceny ryzyka,
  –  Action priority (AP) – następca wskaźnika RPN (wyznaczanie i postępowanie w zakresie doskonalenia),
  – działania w przypadku AP=H i AP=M – kiedy nie trzeba wprowadzać działań.
 • KROK 6. Optymalizacja:
  – zmiany w dokumentowaniu planowanych działań, sugerowane statusy,
  – metody oceny skuteczności działań,
  – opisywanie przewidywanego poziomu ryzyka.
 • KROK 7. Raportowanie:
  – raport FMEA – nowy obowiązkowy dokument,
  – rewizje FMEA – kiedy koniecznie i jak dokumentować,
  – udostępnianie FMEA poza organizacją – nowe wytyczne.
 • Zmiany w FMEA w następstwie reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych

 

ĆWICZENIA:

Analizowanie przykładowych analiz FMEA – „dobre” i „złe” wzorce.

Rozróżnianie prewencji od kontroli – specyficzne przypadki.

Punktowanie wartości detekcji – klasyczne i nieklasyczne kontrole.

Rozróżnianie: wada-skutek-przyczyna.

ZAWARTOŚĆ:

 • Analiza ryzyka dla wybranych procesów/konstrukcji.
 • Ocena analiz archiwalnych.
 • Dopracowanie zapisów w zakresie kontroli i prewencji.

ĆWICZENIA:

Tworzenie analizy DFMEA/PFMEA dla wybranych procesów – warsztaty grupowe.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dbamy o to, żeby dużą część szkolenia zajęły ćwiczenia i praktyczne warsztaty – wtedy uczestnikom szkolenia łatwiej zapamiętać nowe dla nich informacje.

Podczas tego szkolenia praktyka to m.in. zadania w zakresie:

 • Definiowanie poziomu ryzyka z wykorzystaniem AP, RPN i macierzy ryzyka.
 • Charakterystyki procesu i wyrobu w FMEA – case study.
 • Analiza rysunków pod kątem poszukiwania funkcji na potrzeby FMEA.
 • Budowanie struktur: czarnej, zielonej i czerwonej.

Szczegółowy zakres szkolenia zostanie uzgodniony po dalszej analizie potrzeb szkoleniowych.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Adresaci:

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie analiz FMEA, konstruktorzy, inżynierowie procesów, osoby z działów tworzenia lub rozwoju produktów.

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J. z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z prawnie uzasadnionym celem administratora. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności

  PROQUAL Management Institute
  B. T. Greber Spółka Jawna

  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  e-mail: biuro@proqual.pl
  tel.: +48 71 355 18 08
  fax: +48 71 72 313 94
  Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
  Facebook
  © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie!

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.