Menu
Odwiedź nas również na:
Facebook
Centrum klienta
 • polski
Facebook

Szkolenia zamknięte

CQI-23 – audit procesu formowania tworzyw

CQI-23 – audit procesu formowania tworzyw

CQI-23 – audit procesu formowania tworzyw

 • Systemy zarządzania jakością
 • CZAS TRWANIA: 1 dzień / 8 godzin szkoleniowych

Zakres

Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę na temat sposobu prowadzenia auditów zgodnie z CQI-23. Zostaną również opracowane wewnętrzne zasady korzystania z arkuszy auditowych CQI. Część warsztatowa skupi się na poznaniu praktycznej strony pracy z tabelami, nie tylko jako narzędziami dla auditowania, ale również jako narzędziami wpierającymi rozwój procesu.

Podstawowe cele szkolenia to:

 • Omówienie zakresu standardu CQI-23 Special Process: Molding System Assessment
 • Zaprezentowanie arkuszy auditowych.
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do prowadzenia auditów procesu specjalnego.

Informacje o programie

Szczegóły po naciśnięciu +

ZAWARTOŚĆ:

 • Geneza stosowania oraz ostatnie aktualizacje.
 • Kontekst biznesowy zastosowania CQI-23 na tle IATF i wymagań klientów
 • Wpływ CQI na zapewnienie bezpieczeństwa produktu.

 

ZAWARTOŚĆ:

 • Audit procesu specjalnego jako audit wewnętrzny.
 • Omówienie wymagań kwalifikacyjnych auditorów procesów specjalnych.
 • Zasady planowania, realizacji i raportowania auditów.

ĆWICZENIA:
Analiza sylwetki auditora CSA – Benchmarking;
Opracowanie zakresu kompetencji;
Opracowanie przykładowego harmonogramu oraz sposobu raportowania.

ZAWARTOŚĆ:

 • Omówienie struktury strony cover sheet.
 • Kompleksowość danych wykazywanych dla podsumowania auditu.
 • Sposób podziału danych i ich wykorzystanie przez klienta.
 • Sekcja oceny i podsumowania wyników auditu.

ĆWICZENIA:
Przeanalizowanie i opracowanie pierwszej strony auditu.

ZAWARTOŚĆ:

 • Szczegółowe omówienie wymagań CSA zawartych w sekcjach 1 i 2.
 • Podział sekcji na część dotyczącą planowania jakości i odpowiedzialności zarządu oraz zarządzanie materiałem na produkcji.
 • Specyficzna konstrukcja pytań i forma odpowiedzi powiązana z dowodami.

ĆWICZENIA:
Opracowanie wybranych punktów z listy audytowej sekcji 1 i 2;
Ćwiczenia mające na celu wyjaśnienie sposobu budowania pytań;
Standaryzacja metody oceny na wybranych przykładach i sposobu definiowania dowodów.

ZAWARTOŚĆ:

 • Konstrukcja Job Audit ze wskazaniem elementów opracowanych na produkcji.
 • Wyjaśnienie budowy pytań i ich powiązania z sekcjami 1 i 2.
 • Co składa się na wynik Job Audit – PASS?

ĆWICZENIA:
Wykonanie przykładowego auditu dla wybranych elementów;
Standaryzacja metody oceny unikalnej dla Job Audit.

ZAWARTOŚĆ:

 • Wyszczególnienie składowych tabel z krótką charakterystyką wybranych tabel.
 • Rola tabel procesowych w audicie CQI-23.
 • Praca z tabelami na audicie i po nim.

ĆWICZENIA:
Przeprowadzenie auditu z wykorzystaniem tabeli dla procesu;
Przykładowe wypełnienie raportu z auditu dla części tabel i Job Audit.

Dodatkowe informacje:

Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia, grupa uczestnicząca w szkoleniu nie powinna być większa niż 15 osób (przy założeniu odpowiednio dużej sali). Szczegółowy zakres szkolenia zostanie uzgodniony po dalszej analizie potrzeb szkoleniowych. Czas trwania zajęć, przerwy, godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć mogą zostać dopasowane do potrzeb i możliwości grupy.

Adresaci:

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację procesów obróbki tworzyw, dla których obowiązują wymagania CQI-23. W szczególności przedstawiciele kadry kierowniczej, właściciele procesów, pracownicy nadzorujący procesy obróbki tworzyw sztucznych.

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

PROQUAL Management Institute
B. T. Greber Spółka Jawna

ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
e-mail: biuro@proqual.pl
tel.: +48 71 355 18 08
fax: +48 71 72 313 94
Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
Facebook
© Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.