Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Szkolenia otwarte

Szkolenie VDA 6.5 – auditor wyrobu

VDA 6.5 – auditor wyrobu

VDA 6.5 – auditor wyrobu

 • Systemy i standardy
  Szkolenie otwarte on-line
 • CZAS TRWANIA: 1 dzień / 9:00-16:00
 • TERMIN: 28 czerwca 2024 - on-line | 30 września 2024 - stacjonarnie Wrocław | 15 listopada 2024 - on-line | 13 grudnia 2024 - stacjonarnie Wrocław
 • KOSZT: 1400 zł netto - szkolenie on-line | 1600 zł netto - szkolenie stacjonarne

OPIS SZKOLENIA VDA 6.5

Czym jest VDA 6.5?

VDA 6.5 to standard zawierający opis metody i wymagań służących do przeprowadzania precyzyjnego i efektywnego auditu wyrobu. Wymagania te są obowiązkowe dla dostawców niemieckiego rynku motoryzacyjnego, ale standard ten jest również chętnie praktykowany przez inne firmy. Stosowanie się do wymagań VDA 6.5 pozwala uzyskać obiektywną i precyzyjną produkowanego wyrobu i pozwala na zapewnienie jego wysokiej jakości.

Szkolenie VDA 6.5 omówienie wymagań w zakresie auditu wyrobu, ich interpretacji oraz przede wszystkim praktyczne ćwiczenia dotyczące organizacji takich audytów zgodnie z wymaganiami VDA 6.5, tak by przygotować uczestników do pełnienia obowiązków auditora wewnętrznego.

Zakres

Podczas szkolenia omówione zostaną wymagania VDA 6.5, a uczestnicy nauczą się jak planować, przeprowadzać, analizować, oceniać i raportować audity wyrobu wg VDA 6.5.
Przedstawione zostaną skuteczne sposoby realizacji auditu. Zostanie również zwiększona świadomość i kompetencje uczestników w stosowaniu zasad VDA dla oceny wyrobu, także pod kątem specyficznych wymagań klientów OEM.
Dodatkowo uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zweryfikowania zdobytej wiedzy podczas testu na auditora wewnętrznego procesu VDA 6.5. Na tej podstawie zostanie wystawiony certyfikat uprawniający do pracy w roli auditora wewnętrznego VDA 6.5.

Podstawowe cele szkolenia to:

 • Dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności planowania i prowadzenia auditu wyrobu zgodnego z VDA 6.5.
 • Omówienie i interpretacja wymagań standardu VDA 6.5
 • Omówienie wymaganych form dokumentowania auditów wyrobu.
 • Przećwiczenie budowania list kontrolnych dla VDA 6.5 zgodnie z wymaganiami niemieckiego przemysłu samochodowego.
Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

 • Prezentacja struktury podręczników VDA.
 • Powiązania między rodzajami auditów a strukturą VDA.
 • Omówienie wymagań IATF 16949 w zakresie auditu wyrobu.

ZAWARTOŚĆ:

 • Omówienie definicji i zakresu auditu wyrobu zgodnego z VDA.
 • Planowanie i przygotowanie auditu produktu.
 • Prezentacja metod realizacji auditu produktu z uwzględnieniem ryzyka.
 • Analiza danych i wyciąganie wniosków zgodnych z podejściem VDA.
 • Ocena wyników auditu wyrobu na podstawie wytycznych VDA 6.5.

ĆWICZENIA:
Studium przypadku dla przykładowych dokumentów zgodnych z wytycznymi VDA 6.5;
Ocena wyników auditu zgodnego z VDA 6.5.

ZAWARTOŚĆ:

 • Działania przygotowujące do auditu.
 • Identyfikacja cech wyrobu i procesu do zawarcia na liście kontrolnej i liście pytań z użyciem FMEA.
 • Wykorzystanie charakterystyk specjalnych do oceny wyników auditów.
 • Wykorzystanie dokumentacji technicznej wyrobu i procesu jako bazy dla arkuszy auditowych.
 • Dokumentacja auditu produktu – raport z auditu wyrobu.
 • Definiowanie działań korygujących w wyniku auditu VDA 6.5.

ĆWICZENIA:
Studium przypadku dla grupowania czynności auditowych zgodnych z VDA 6.5;
Określenie haromonogramu (częstotliwości) auditów zgodnie z możliwościami organizacji i wymaganiami VDA 6.5;
Przygotowanie listy auditowej dla wyrobu zgodnej z wymaganiami VDA;
Definiowanie działań korekcyjnych i korygujących w oparciu o VDA 6.5.

ZAWARTOŚĆ:

 • Pisemny test wyboru na auditora wewnętrznego VDA 6.5.
DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie koncentruje się na realizacji auditu wyrobu.
Szkolenie obejmuje część teoretyczną w formie prezentacji, analizy przykładów oraz dyskusji, a także w formie warsztatów ćwiczeniowych, pozwalających praktycznie wykorzystać wiedzę.
Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest test weryfikujący zdobytą wiedzę. Zaliczenie testu jest podstawą do otrzymania certyfikatu uprawniającego do samodzielnej pracy w roli auditora VDA 6.5.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Adresaci:

Osoby, które chcą przeprowadzać audity wewnętrzne wg VDA 6.5. Pracownicy wyznaczeni do prowadzenia auditów. Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania odpowiedzialni za organizację auditów. Auditorzy chcący poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie auditu wyrobu. Kadra zarządzającą chcąca mieć lepszy wgląd w procesy zachodzące w firmie.

  Wybierz miejsce i termin szkolenia

  Dane uczestników

  Dane zgłaszającego

  Dane do faktury


  Rodzaj płatności:

  Dane do wysyłki faktury

  Rodzaj faktury

  Ankieta

  Poniższa ankieta jest dobrowolna. Wypełniając ją, pomagacie nam Państwo w zebraniu cennych informacji na dalszym rozwoju.
  Serdecznie dziękujemy.

  W jaki sposób dowiedziałeś/aś się o szkoleniach firmy PROQUAL?

  Administratorem danych osobowych Użytkownika Portalu jest firma PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J.
  z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław.
  Podane wyżej dane będą wykorzystywane w następujących celach:
  Realizacja usług szkoleniowych
  Badanie ankietowe ( w przypadku wypełnienia ankiety)

  Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności

  PROQUAL Management Institute
  B. T. Greber Spółka Jawna

  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  e-mail: biuro@proqual.pl
  tel.: +48 71 355 18 08
  fax: +48 71 72 313 94
  Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
  Facebook
  © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie!

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.