Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Szkolenia zamknięte

VDA 6.3 i 6.5 – auditor procesu oraz auditor wyrobu

VDA 6.3 i 6.5 – auditor procesu oraz auditor wyrobu

VDA 6.3 i 6.5 – auditor procesu oraz auditor wyrobu

 • Systemy zarządzania jakością
 • CZAS TRWANIA: 2 dni / 16 godzin szkoleniowych

Zakres

Uczestnicy szkolenia poznają skuteczny sposób planowania i realizacji auditu wyrobu zgodnego z wymaganiami VDA 6.5 i procesu z VDA 6.3. Zostanie zwiększona świadomość i kompetencje w stosowaniu zasad VDA dla oceny produktu i procesu pod względem wymagań klientów OEM.

Podstawowe cele szkolenia to:

 • Dostarczenie praktycznych umiejętności planowania i prowadzenia auditów zgodnych z VDA 6.3 i 6.5.
 • Omówienie wymaganych form dokumentowania auditów wyrobu i auditów procesu.
 • Przećwiczenie budowania list kontrolnych dla VDA 6.5 i interpretacja pytań auditowcyh VDA 6.3.
Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

 • Cel i zakres podręcznika VDA 6.3.
 • Wymagania IATF 16949:2016 w zakresie auditu procesu.
 • Podejście procesowe a audit procesu.
 • Powiązania między rodzajami auditów.
 • Analiza ryzyka na podstawie diagramu żółwia.
 • Wymagania techniczne, zawodowe dla VDA 6.3 i VDA 6.5.
 • Doświadczenie auditorów i ich odpowiedzialność.
 • Omówienie kodeksu postępowania dla auditorów.

 

ZAWARTOŚĆ:

 • Omówienie definicji i zakresu auditu wyrobu zgodnego z VDA.
 • Planowanie i przygotowanie auditu produktu.
 • Prezentacja metod realizacja auditu produktu z uwzględnieniem ryzyka.
 • Analiza danych i wyciąganie wniosków zgodnych z podejściem VDA.
 • Metody oceny wyników auditu wyrobu na podstawie wytycznych VDA 6.5.

ĆWICZENIA:
Studium przypadku dla przykładowych dokumentów zgodnych z wytycznymi VDA 6.5;
Tworzenie i analiza metod oceny wyników auditu zgodnego z VDA 6.5.

ZAWARTOŚĆ:

 • Działania przygotowujące do auditu.
 • Identyfikacja cech wyrobu i procesu do zawarcia na liście kontrolnej i liście pytań z użyciem FMEA.
 • Wykorzystanie charakterystyk specjalnych do oceny wyników auditów.
 • Wykorzystanie dokumentacji technicznej wyrobu i procesu jako bazy dla arkuszy auditowych.
 • Dokumentacja auditu produktu – raport z auditu wyrobu.
 • Definiowanie działania korygujące w wyniku auditu VDA 6.5.

ĆWICZENIA:
Studium przypadku dla grupowania czynności auditowych zgodnych z VDA 6.5;
Określenie haromonogramu (częstotliwości) auditów zgodnie z możliwościami organizacji i wymaganiami VDA 6.5;
Przygotowanie listy auditowej dla wyrobu zgodnej z VDA 6.5;
Definiowanie działań korekcyjnych i korygujących w oparciu o VDA 6.5.

ZAWARTOŚĆ:

 • Warunki przeprowadzania auditów.
 • Wskazówki dotyczące przeprowadzania auditów zdalnych i hybrydowych.
 • Przygotowanie warunków brzegowych auditu.
 • Ocena punktów i klasyfikacja wyniku.
 • Przeprowadzenia spotkań zamykających.
 • Działania korygujące i weryfikacja skuteczności.

ĆWICZENIA:
Studium przypadku dla przygotowania zagadnień auditowych zgodnych z VDA 6.3;
Określenie haromonogramu (częstotliwości) auditów zgodnie z możliwościami organizacji i wymaganiami VDA 6.3;
Przygotowanie analizy ryzyka i diagramu żółwia dla wybranego procesu.

ZAWARTOŚĆ:

 • Analiza potencjału – ocena nowych projektów, nieznanych dostawców.
 • Analiza lokalizacji i technologii.
 • Proces rozwoju i potencjału kandydata – dostawcy.
 • Przygotowanie decyzji o akceptacji dostawcy.

ĆWICZENIA:
Studium przypadku dla przygotowania zagadnień auditowych zgodnych z VDA 6.3;
Przegląd listy pytań auditowych wraz z metodami oceny auditu.

ZAWARTOŚĆ:

 • Zarządzanie projektem (P2).
 • Planowanie i rozwój produktu, procesu (P3).
 • Wdrożenie, rozwój produktów i procesów (P4).
 • Zarządzanie dostawcami (P5).
 • Produkcja seryjna (P6).
 • Obsługa klienta, satysfakcja klienta (P7).

ĆWICZENIA:
Ocena wybranych sytuacji auditowych pod względem doboru pytania z listy VDA 6.3 odpowiadającego niezgodności;
Ocena wybranych sytuacji auditowych pod względem punktów oceny niezgodności w skali zgodnej z VDA 6.3;
Studium przypadku dla oceny błędów w ocenie auditów procesu.

ZAWARTOŚĆ:

 • Omówienie wytycznych do oceny.
 • Klasyfikacja wyników auditu i niezgodności.
 • Prowadzenie oceny pod kątem: mierzalnych charakterystyk, funkcji, charakterystyk materiałów oraz czasu życia produktu.

ĆWICZENIA:
Studium przypadku dla metod oceny i degradacji w ocenie VDA 6.3.

ZAWARTOŚĆ:

 • Określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących.
 • Działania korygujące techniczne i organizacyjno-administracyjne.

ĆWICZENIA:
Studium przypadku dla tworzenia raportów poauditowcyh;
Wyciąganie wniosków z raportów w kontekście SZJ.

ZAWARTOŚĆ:

 • Pisemny test (egzamin) na auditora wewnętrznego VDA 6.3 i VDA 6.5.
DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie obejmuje część teoretyczną w formie prezentacji, analizy przykładów oraz dyskusji, a także część praktyczną w formie warsztatów ćwiczeniowych.

Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest test weryfikujący zdobytą wiedzę. Zaliczenie testu jest podstawą do otrzymania certyfikatu uprawniającego do samodzielnej pracy w roli auditora VDA 6.3 i 6.5.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Adresaci:

Pracownicy wyznaczeni do prowadzenia auditów. Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania odpowiedzialni za organizację auditów.

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J. z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z prawnie uzasadnionym celem administratora. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności

  PROQUAL Management Institute
  B. T. Greber Spółka Jawna

  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  e-mail: biuro@proqual.pl
  tel.: +48 71 355 18 08
  fax: +48 71 72 313 94
  Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
  Facebook
  © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie!

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.