Menu
Odwiedź nas również na:
Facebook
Centrum klienta
 • polski
 • angielski
Facebook

Szkolenia zamknięte

VDA 6.3 i 6.5 – auditor procesu oraz auditor wyrobu

VDA 6.3 i 6.5 – auditor procesu oraz auditor wyrobu

VDA 6.3 i 6.5 – auditor procesu oraz auditor wyrobu

 • Systemy zarządzania jakością
 • CZAS TRWANIA: 2 dni / 16 godzin szkoleniowych

Zakres

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o nowe wydanie standardu VDA 6.3 oraz w oparciu o wydanie standardu VDA 6.5.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze standardem i narzędziami VDA 6.3, VDA 6.5 oraz nabycie umiejętności stosowania standardu VDA 6.3, VDA 6.5 we własnym środowisku pracy.

Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności takie jak:

 • znajomość i interpretacja wymagań VDA 6.3 i VDA 6.5,
 • przygotowanie, planowanie i prowadzenie auditów procesu i wyrobu,
 • formułowanie niezgodności,
 • sporządzanie raportów z auditu.

Nauczą się również jak korzystać z katalogu pytań dla całego łańcucha dostaw P1 – P7 na podstawie ich interpretacji i praktycznych przykładów.

Informacje o programie

Szczegóły po naciśnięciu +

ZAWARTOŚĆ:

 • Struktura strategii VDA 6.3
 • Powiązania między rodzajami auditów
 • Wymagania IATF 16949 w zakresie auditu wyrobu i auditu procesu
 • Specyfika auditu wyrobu i auditu procesu produkcyjnego

OPIS:

Uczestnicy szkolenia zostaną wprowadzeni do tematyki zarządzania jakością pod kątem prowadzenia auditów wewnętrznych

Zostanie wyrównany poziom podstawowej wiedzy uczestników szkolenia

ZAWARTOŚĆ:

 • Ustalenia do auditu procesu
 • Warunki przeprowadzania
 • Proces auditowania
 • Przygotowanie auditu
 • Auditowanie
 • Ocena – klasyfikacja
 • Spotkanie zamykające
 • Działania korygujące i weryfikacja skuteczności
 • Sprawozdanie i dokumentacja z auditu
 • Lista pytań do auditu procesu

OPIS:

Uczestnicy nabędą podstawowe umiejętności przeprowadzenia auditu dla wskazanego procesu

Nauczą się przygotowywać listę kontrolną, sporządzać dokumentację z auditu procesu np. z zastosowaniem formularzy na bazie programy MS Excel

ZAWARTOŚĆ:

 • Definicje i zakres auditu wyrobu
 • Audit wyrobu dla wytwórców i dostawców
 • Planowanie i przygotowanie auditu produktu
 • Dokumentacja auditu produktu
 • Realizacja auditu produktu
 • Analiza danych i śledzenie przyczyn
 • Ocena wyników auditu wyrobu
 • Raport z auditu wyrobu
 • Działania korygujące w wyniku AW

OPIS:

Uczestnicy nabędą podstawowe umiejętności przeprowadzenia auditu wyrobu

Nauczą się przygotowywać listę kontrolną, sporządzać dokumentację z auditu wyrobu

ZAWARTOŚĆ:

 • Podstawowy schemat APQP
 • Audit systemu
 • Audit procesu
 • Audit wyrobu
 • Skuteczność
 • Efektywność
 • Diagram – model żółwia

OPIS:

Uczestnicy nauczą się poszukiwać potencjału doskonalenia organizacji

ZAWARTOŚĆ:

 • Przygotowanie do auditu
 • Identyfikacja cech wyrobu i procesu
 • Wykorzystanie charakterystyk specjalnych
 • Wykorzystanie dokumentacji technicznej wyrobu i procesu
 • Formularze – przykłady

OPIS:

Ugruntowana będzie praktyczna wiedza i umiejętności w zakresie planowania, przygotowania do auditu procesu, wyrobu, jego realizacji dla osiągnięcia wartości dodanej i opracowania przydatnego raportu

Dodatkowe informacje:

Szkolenie obejmuje część teoretyczną w formie prezentacji, analizy przykładów oraz dyskusji, a także część praktyczną w formie warsztatów ćwiczeniowych.

Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest test weryfikujący zdobytą wiedzę. Zaliczenie testu jest podstawą do otrzymania certyfikatu uprawniającego do samodzielnej pracy w roli auditora VDA 6.3 i 6.5.

Adresaci:

 • Pracownicy wyznaczeni do prowadzenia auditów.
 • Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania odpowiedzialni za organizację auditów.

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

PROQUAL Management Institute
B. T. Greber Spółka Jawna

ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
e-mail: biuro@proqual.pl
tel.: +48 71 355 18 08
fax: +48 71 72 313 94
Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
Facebook
© Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.