Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Szkolenia otwarte

VDA 6.3 – auditor procesu

VDA 6.3 – auditor procesu

VDA 6.3 – auditor procesu

 • Systemy i standardy
  Szkolenie otwarte on-line
 • CZAS TRWANIA: 2 dni / 9:00-16:00
 • TERMIN: 27 - 28 marca 2023 - on-line | 11 - 12 maja 2023 - stacjonarnie Wrocław | 03 - 04 lipca 2023 - on-line
 • KOSZT: 1400 zł netto - szkolenie on-line | 1650 zł netto - szkolenie stacjonarne

Zakres

Podczas szkolenia omówione zostaną wymagania VDA 6.3, a uczestnicy nauczą się jak planować, przeprowadzać, analizować, oceniać i raportować audity procesu wg VDA 6.3.
Przedstawione zostaną skuteczne sposoby realizacji auditu. Zostanie również zwiększona świadomość i kompetencje uczestników w stosowaniu zasad VDA dla oceny procesu, także pod kątem specyficznych wymagań klientów OEM.
Dodatkowo uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zweryfikowania zdobytej wiedzy podczas testu na auditora wewnętrznego procesu VDA 6.3. Na tej podstawie zostanie wystawiony certyfikat uprawniający do pracy w roli auditora wewnętrznego VDA 6.3.

Podstawowe cele szkolenia to:

 • Dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności planowania i prowadzenia audytów zgodnych z VDA 6.3
 • Omówienie i interpretacja wymagań zawartych w podręczniku VDA 6.3
 • Omówienie wymaganych form dokumentowania auditów procesu
 • Przećwiczenie w formie warsztatowej pytań audytowych VDA 6.3

OPIS SZKOLENIA VDA 6.3

Czym jest VDA 6.3?

VDA 6.3 to standard zawierający opis metody i wymagań służących do przeprowadzania auditów procesów produkcji. Wymagania te są obowiązkowe dla dostawców niemieckiego rynku motoryzacyjnego, ale standard ten jest również chętnie praktykowany przez inne firmy. Stosowanie się do wymagań VDA 6.3 pozwala uzyskać obiektywną i precyzyjną ocenę procesu produkcyjnego.

Szkolenie VDA 6.3 to omówienie wymagań w zakresie auditu procesu, ich interpretacji oraz przede wszystkim praktyczne ćwiczenia dotyczące organizacji takich auditów, tak by przygotować uczestników do pełnienia obowiązków auditora wewnętrznego.

Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

 • Cel i zakres podręcznika VDA 6.3.
 • Wymagania IATF 16949:2016 w zakresie auditu procesu.
 • Podejście procesowe a audit procesu.
 • Powiązania między rodzajami auditów.
 • Analiza ryzyka na podstawie diagramu żółwia.
 • Wymagania techniczne, zawodowe dla VDA 6.3
 • Doświadczenie auditorów i ich odpowiedzialność.
 • Omówienie kodeksu postępowania dla auditorów.

ZAWARTOŚĆ:

 • Przedstawienie zasady wybierania auditorów.
 • Ocena skuteczności auditorów w kontekście matrycy kompetencji.
 • Omówienie zadań auditora w trakcie przygotowywania i prowadzenia auditu.

ZAWARTOŚĆ:

 • Ustalenia harmonogramów dla auditu procesu.
 • Warunki przeprowadzania auditów.
 • Realizacja procesu auditowania.
 • Przygotowanie warunków brzegowych auditu.
 • Ocena punktów i klasyfikacja wyniku.
 • Przeprowadzenia spotkań zamykających.
 • Działania korygujące i weryfikacja skuteczności.

ĆWICZENIA:
Studium przypadku dla przygotowania zagadnień auditowych zgodnych z VDA 6.3;
Określenie haromonogramu (częstotliwości) auditów zgodnie z możliwościami organizacji i wymaganiami VDA 6.3;
Przygotowanie analizy ryzyka i diagramu żółwia dla wybranego procesu.

ZAWARTOŚĆ:

 • Analiza potencjału – ocena nowych projektów, nieznanych dostawców.
 • Analiza lokalizacji i technologii.
 • Proces rozwoju i potencjału kandydata – dostawcy.
 • Przygotowanie decyzji o akceptacji dostawcy.

ĆWICZENIA:
Studium przypadku dla przygotowania zagadnień auditowych zgodnych z VDA 6.3;
Przegląd listy pytań auditowych wraz z metodami oceny auditu.

ZAWARTOŚĆ:

 • Zarządzanie projektem (P2).
 • Planowanie i rozwój produktu, procesu (P3).
 • Wdrożenie, rozwój produktów i procesów (P4).
 • Zarządzanie dostawcami (P5).
 • Produkcja seryjna (P6).
 • Obsługa klienta, satysfakcja klienta (P7).

ĆWICZENIA:
Ocena wybranych sytuacji auditowych pod względem doboru pytania z listy VDA 6.3 odpowiadającego niezgodności;
Ocena wybranych sytuacji auditowych pod względem punktów oceny niezgodności w skali zgodnej z VDA 6.3;
Studium przypadku dla oceny błędów w ocenie auditów procesu.

ZAWARTOŚĆ:

 • Omówienie wytycznych do oceny.
 • Klasyfikacja wyników auditu i niezgodności.
 • Prowadzenie oceny pod kątem mierzalnych charakterystyk, funkcji, charakterystyk materiałów oraz czasu życia produktu.

ĆWICZENIA:
Studium przypadku dla metod oceny i degradacji w ocenie VDA 6.3.

ZAWARTOŚĆ:

 • Określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących.
 • Działania korygujące techniczne i organizacyjno-administracyjne.

ĆWICZENIA:
Studium przypadku dla tworzenia raportów poauditowych;
Wyciąganie wniosków z raportów w kontekście SZJ.

ZAWARTOŚĆ:

 • Pisemny test (egzamin) na auditora wewnętrznego procesu VDA 6.3.
DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie koncentruje się na realizacji auditu procesu produkcji wyrobów materialnych. Stosowanie analizy potencjału i przeprowadzania auditów procesu usług nie jest przedmiotem szkolenia.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną w formie prezentacji, analizy przykładów oraz dyskusji, a także w formie warsztatów ćwiczeniowych, pozwalających praktycznie wykorzystać wiedzę.

Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest test weryfikujący zdobytą wiedzę. Zaliczenie testu jest podstawą do otrzymania certyfikatu uprawniającego do samodzielnej pracy w roli auditora VDA 6.3.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Adresaci:

Osoby, które chcą przeprowadzać audity wewnętrzne wg VDA 6.3. Pracownicy wyznaczeni do prowadzenia auditów. Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania odpowiedzialni za organizację auditów. Auditorzy chcący poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie auditu procesu produkcji wyrobów materialnych. Kadra zarządzającą chcąca mieć lepszy wgląd w procesy zachodzące w firmie.

  Wybierz miejsce i termin szkolenia

  Dane uczestników

  Dane zgłaszającego

  Dane do faktury


  Rodzaj płatności:

  Dane do wysyłki faktury

  Rodzaj faktury

  Ankieta

  Poniższa ankieta jest dobrowolna. Wypełniając ją, pomagacie nam Państwo w zebraniu cennych informacji na dalszym rozwoju.
  Serdecznie dziękujemy.

  W jaki sposób dowiedziałeś/aś się o szkoleniach firmy PROQUAL?

  Administratorem danych osobowych Użytkownika Portalu jest firma PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J.
  z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław.
  Podane wyżej dane będą wykorzystywane w następujących celach:
  Realizacja usług szkoleniowych
  Badanie ankietowe ( w przypadku wypełnienia ankiety)

  Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności

  PROQUAL Management Institute
  B. T. Greber Spółka Jawna

  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  e-mail: biuro@proqual.pl
  tel.: +48 71 355 18 08
  fax: +48 71 72 313 94
  Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
  Facebook
  © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie!

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.