Menu
Odwiedź nas również na:
Facebook
Centrum klienta
 • polski
 • angielski
Facebook

Szkolenia otwarte

VDA 6.3 – auditor procesu

VDA 6.3 – auditor procesu

VDA 6.3 – auditor procesu

 • Szkolenie otwarte on-line
 • CZAS TRWANIA: 2 dni / 9:00-16:00
 • TERMIN: 13-14 lipca 2020 | 10-11 września 2020
 • KOSZT: 900zł netto

Zakres

Uczestnicy szkolenia poznają skuteczny sposób planowania i realizacji auditu procesu zgodnie z VDA 6.3. Zostanie zwiększona świadomość i kompetencje w stosowaniu zasad VDA dla oceny procesu także pod kątem specyficznych wymagań klientów OEM.

Podstawowe cele szkolenia to:

 • Dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności planowania i prowadzenia auditów zgodnych z VDA 6.3
 • Omówienie wymaganych form dokumentowania auditów procesu
 • Przećwiczenie w formie warsztatowej pytań auditowych VDA 6.3

Informacje o programie

Szczegóły po naciśnięciu +

ZAWARTOŚĆ:

 • Cel i zakres podręcznika VDA 6.3.
 • Wymagania IATF 16949:2016 w zakresie auditu procesu.
 • Podejście procesowe a audit procesu.
 • Powiązania między rodzajami auditów.
 • Analiza ryzyka na podstawie diagramu żółwia.
 • Wymagania techniczne, zawodowe dla VDA 6.3
 • Doświadczenie auditorów i ich odpowiedzialność.
 • Omówienie kodeksu postępowania dla auditorów.

ZAWARTOŚĆ:

 • Przedstawienie zasady wybierania auditorów.
 • Ocena skuteczności auditorów w kontekście matrycy kompetencji.
 • Omówienie zadań auditora w trakcie przygotowywania i prowadzenia auditu.

ZAWARTOŚĆ:

 • Ustalenia harmonogramów dla auditu procesu.
 • Warunki przeprowadzania auditów.
 • Realizacja procesu auditowania.
 • Przygotowanie warunków brzegowych auditu.
 • Ocena punktów i klasyfikacja wyniku.
 • Przeprowadzenia spotkań zamykających.
 • Działania korygujące i weryfikacja skuteczności.

ĆWICZENIA:
Studium przypadku dla przygotowanie zagadnień auditowych zgodnych z VDA 6.3;
Określenie haromonogramu (częstotliwości) auditów zgodnie z możliwościami organizacji i wymaganiami VDA 6.3;
Przygotowanie analizy ryzyka i diagramu żółwia dla wybranego procesu.

ZAWARTOŚĆ:

 • Analiza potencjału – ocena nowych projektów, nieznanych dostawców.
 • Analiza lokalizacji i technologii.
 • Proces rozwoju i potencjału kandydata – dostawcy.
 • Przygotowanie decyzji o akceptacji dostawcy.

ĆWICZENIA:
Studium przypadku dla przygotowania zagadnień auditowych zgodnych z VDA 6.3;
Przegląd listy pytań auditowych wraz z metodami oceny auditu.

ZAWARTOŚĆ:

 • Zarządzanie projektem (P2).
 • Planowanie i rozwój produktu, procesu (P3).
 • Wdrożenie, rozwój produktów i procesów (P4).
 • Zarządzanie dostawcami (P5).
 • Produkcja seryjna (P6).
 • Obsługa klienta, satysfakcja klienta (P7).

ĆWICZENIA:
Ocena wybranych sytuacji auditowych pod względem doboru pytania z listy VDA 6.3 odpowiadającego niezgodności;
Ocena wybranych sytuacji auditowych pod względem punktów oceny niezgodności w skali zgodnej z VDA 6.3;
Studium przypadku dla oceny błędów w ocenie auditów procesu.

ZAWARTOŚĆ:

 • Omówienie wytycznych do oceny.
 • Klasyfikacja wyników auditu i niezgodności.
 • Prowadzenie oceny pod kątem mierzalnych charakterystyk, funkcji, charakterystyk materiałów oraz czasu życia produktu.

ĆWICZENIA:
Studium przypadku dla metod oceny i degradacji w ocenie VDA 6.3.

ZAWARTOŚĆ:

 • Określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących.
 • Działania korygujące techniczne i organizacyjno-administracyjne.

ĆWICZENIA:
Studium przypadku dla tworzenia raportów poauditowych;
Wyciąganie wniosków z raportów w kontekście SZJ.

ZAWARTOŚĆ:

 • Pisemny test (egzamin) na auditora wewnętrznego procesu VDA 6.3.

Dodatkowe informacje:

Szkolenie koncentruje się na realizacji auditu procesu produkcji wyrobów materialnych. Stosowanie analizy potencjału i przeprowadzania auditów procesu usług nie jest przedmiotem szkolenia.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną w formie prezentacji, analizy przykładów oraz dyskusji, a także w formie warsztatów ćwiczeniowych, pozwalających praktycznie wykorzystać wiedzę.

Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest test weryfikujący zdobytą wiedzę. Zaliczenie testu jest podstawą do otrzymania certyfikatu uprawniającego do samodzielnej pracy w roli auditora VDA 6.3.

Adresaci:

Pracownicy wyznaczeni do prowadzenia auditów. Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania odpowiedzialni za organizację auditów.

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

PROQUAL Management Institute
B. T. Greber Spółka Jawna

ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
e-mail: biuro@proqual.pl
tel.: +48 71 355 18 08
fax: +48 71 72 313 94
Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
Facebook
© Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.