Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Szkolenia zamknięte

Six Sigma Green Belt

Six Sigma Green Belt

Six Sigma Green Belt

 • Doskonalenie procesów
 • CZAS TRWANIA: 6 dni / 48 godzin szkoleniowych

Zakres

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodyką rozwiązywania problemów za pomocą DMAIC oraz powiązanymi narzędziami wykorzystywanymi przez Six Sigmę na poziomie Green Belt. Kursant będzie w stanie rozwiązywać problemy oraz wdrażać projekty oszczędnościowe.

Szkolenie obejmuje następujące elementy:

 • Wprowadzenie do Six Sigma.
 • Metodyka DMAIC.
 • Define, Measure, Analyse, Improve i Control – cele i narzędzia poszczególnych faz.
 • Omówienie projektów Green Belt.
Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

 • Czym jest six sigma, a czym Six Sigma
 • Six Sigma a ISO 9001, Kaizen, Lean i inne rozwiązania w zakresie zarządzania i optymalizacji
 • Korzyści z wdrożenia Six Sigmy – badanie efektywności i skuteczności

OPIS:

Wprowadzenie do Six Sigmy wyjaśni na czym polega stosowanie nowoczesnych narzędzi usprawniania procesów i dlaczego warto ich używać.

ZAWARTOŚĆ:

 • Podstawy statystyki – przypomnienie
 • Przegląd narzędzi stosowanych w projektach Six Sigma

ZAWARTOŚĆ:

 • Definiowanie: tworzenie karty projektu, mapa procesu, VOC
 • Mierzenie: identyfikacja przyczyn problemu, wybór zmiennych do pomiaru, weryfikacja systemu pomiarowego
 • Analiza: weryfikacja i kwalifikacja przyczyn, wizualizacja wyników
 • Implementacja: identyfikacja rozwiązań, minimalizacja ryzyka, wdrażanie rozwiązań
 • Sterowanie: monitorowanie procesu, analiza wyników, standaryzacja

OPIS:

DMAIC na tle tradycyjnych sposobów rozwiązywania problemów.

Wyjaśnienie, dlaczego systemowe podejście jest tak efektywne.

ZAWARTOŚĆ:

 • Wewnętrzne i zewnętrzne koszty jakości
 • Czynności nie dodające wartości do procesu
 • Rachunek kosztów jakości „w służbie” Six Sigma i zarządzania jakością

ZAWARTOŚĆ:

 • Opis i praktyczne zastosowania narzędzi:
  • mapa procesu
  • arkusz analityczny
  • SIPOC
 • Definiowanie wymagań klientów i stron zainteresowanych

ZAWARTOŚĆ:

 • W jaki sposób wybrać projekt
 • Wypełnianie karty projektu
 • Definiowanie celu
 • Zasada SMART do sprawdzania celu projektu.
 • Wybór zespołu projektowego
 • Definiowanie korzyści
 • Harmonogram prac

 

ZAWARTOŚĆ:

 • Wyznaczenie poziomu sigma
 • Obliczanie i analizowanie TY oraz RTY
 • PPM vs poziom sigma.
 • Opis i praktyczne zastosowania narzędzi:
  • analiza Pareto
  • histogram
  • punktowy diagram korelacji

ZAWARTOŚĆ:

 • MSA a wzorcowanie przyrządów pomiarowych – dlaczego to nie jest to samo
 • Weryfikacja: rozdzielczości, powtarzalności. dokładności, odtwarzalności, stabilności
 • Przeprowadzenie analizy MSA – kroki i metody wnioskowania
 • Warunki dopuszczalności systemu
 • Kiedy nie robić MSA?

 

ZAWARTOŚĆ:

 • Stabilność a zdolność procesów – jak tego nie mylić
 • Ocena normalności rozkładu danych
 • Karty kontrolne – zasada tworzenia i wykorzystania do oceny stabilności procesu
 • Karty przy ocenie liczbowej (xbar-R oraz karta pojedynczych pomiarów)
 • Karty przy ocenie atrybutowej (p, np, c, u)

 

ZAWARTOŚĆ:

 • Cp i Cpk – badanie zgodności procesu z wyznaczoną specyfikacją
 • Porównywanie procesów z wykorzystaniem wskaźników zdolności
 • Cp/Cpk a wadliwość procesu

ZAWARTOŚĆ:

 • Opis i praktyczne zastosowania narzędzi:
  • box plot
  • dot plot
  • time series plot
  • 5WHY, diagram Ishikawy  i diagram pokrewieństwa – poszukiwanie przyczyn

ZAWARTOŚĆ:

 • Podstawy testowania hipotez statystycznych
 • Podstawy planowania eksperymentów DOE

ZAWARTOŚĆ:

 • Narzędzia wyboru działań: tablicowa analiza danych, porównywanie parami, LEQ
 • Podstawy FMEA
 • 8D i bazy LL – źródło danych do doskonalenia
 • Praca grupowa – podstawy

ZAWARTOŚĆ:

 • Wykorzystanie mierników procesu do oceny skuteczności projektu
 • Wybrane narzędzia statystyczne do monitorowania wprowadzonych zmian

ZAWARTOŚĆ:

 • Przedstawienie efektów pracy projektowej w grupie
 • Dyskusja na temat możliwości zastosowania narzędzi Six Sigma i wniosków z analiz

OPIS:

Wspólna dyskusja nad projektami pozwoli kursantom zapoznać się z wieloma problemami i sposobami ich rozwiązań.

 • Po każdej części są wykonywane ćwiczenia praktyczne wykorzystujące wiedzę nabytą na kursie
 • Po zajęciach będzie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę kursantów
 • Kilka tygodni po kursie nastąpi obrona projektu Green Belt – termin spotkania zostanie ustalony po odbyciu szkolenia.
DODATKOWE INFORMACJE:

Zajęcia mają formę wykładowo-ćwiczeniową. Wszystkie narzędzia będą po omówieniu zobrazowane praktycznymi przykładami oraz utrwalone w formie ćwiczeń.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Adresaci:

Szkolenie to jest adresowane do specjalistów oraz inżynierów zajmujących się jakością, pracujących w dziale projektowym, produkcyjnym oraz technologicznym.
Zapraszamy także liderów którzy są odpowiedzialni za wszelkiego rodzaju zmiany zachodzące w firmie, za ich przeprowadzenie i usprawnienie już istniejących procesów.

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J. z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z prawnie uzasadnionym celem administratora. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności

  PROQUAL Management Institute
  B. T. Greber Spółka Jawna

  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  e-mail: biuro@proqual.pl
  tel.: +48 71 355 18 08
  fax: +48 71 72 313 94
  Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
  Facebook
  © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie!

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.