Menu
Odwiedź nas również na:
Facebook
Centrum klienta
Facebook

Szkolenia zamknięte

Six Sigma Green Belt

Six Sigma Green Belt

Six Sigma Green Belt

 • Doskonalenie procesów
 • CZAS TRWANIA: 6 dni / 48 godzin szkoleniowych

Zakres

Szkolenie obejmuje następujące elementy:

 • Wprowadzenie do Six Sigma.
 • Metodyka DMAIC.
 • Podstawowe narzędzia statystycznego sterowania procesami.
 • Wstępne założenia dobrego projektu.
 • Analiza zdolności i obliczenie wydajności projektu.
 • Narzędzia graficzne w analizie danych.
 • Omówienie projektów Green Belt.
Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

 • Czym jest Six sigma
 • Porównanie dobrych firm ze świetnymi
 • Dlaczego należy zbierać dane w firmie
 • Korzyści z wdrożenia Six Sigmy

OPIS:

Wprowadzenie do Six Sigmy wyjaśni na czym polega stosowanie nowoczesnych narzędzi usprawniania procesów i dlaczego warto ich używać

ZAWARTOŚĆ:

 • Omówienie narzędzi stosowanych w projektach Six Sigma

OPIS:

Opis narzędzi Six Sigmy, Lean Manufacturing i połączenia pomiędzy nimi

ZAWARTOŚĆ:

 • Definiowanie: tworzenie karty projektu, mapa procesu, VOC
 • Mierzenie: identyfikacja przyczyn problemu, wybór zmiennych do pomiaru, weryfikacja systemu pomiarowego
 • Analizuj: weryfikacja i kwalifikacja przyczyn, wizualizacja wyników
 • Implementuj: identyfikacja rozwiązań, minimalizacja ryzyka, wdrażanie rozwiązań
 • Kontroluj: monitorowanie procesu, analiza wyników, standaryzacja

OPIS:

DMAIC na tle tradycyjnych sposobów rozwiązywania problemów

Wyjaśnienie, dlaczego systemowe podejście jest tak efektywne

ZAWARTOŚĆ:

 • Jak osiągnąć wysokim poziom sigma dzięki DFSS
 • Wyjaśnienie cyklu DMADV
 • Specyfika narzędzi wykorzystywanych w trakcie projektowania procesu

OPIS:

Opis narzędzi służących do projektowania procesów/produktów tak by zmaksymalizować poziom jakości

ZAWARTOŚĆ:

 • Wewnętrzne i zewnętrzne koszty jakości
 • Czynności niedodające wartości do procesu

OPIS:

Poznanie kosztów które istnieją w firmie a często o nich nie myślimy przy poszukiwaniu oszczędności

ZAWARTOŚĆ:

 • Opis i praktyczne zastosowania narzędzi
 • Mapa procesu
 • Karta kontrolna
 • Arkusz analityczny
 • Wykres Ishikawy
 • Diagram Pareto
 • Histogram
 • Punktowy diagram korelacji

OPIS:

Zapoznanie się z funkcjonowaniem i wykorzystaniem narzędzi statystycznych do wspomagania prac projektowych

ZAWARTOŚĆ:

 • W jaki sposób wybrać projekt
 • Wypełnianie karty projektu
 • Definiowanie celu
 • SIPOC
 • Wybór zespołu projektowego
 • Definiowanie korzyści
 • Harmonogram prac
 • Mapa myśl

OPIS:

Jak należy postępować, by projekt był udany

Wstępna faza projektu, często zaniedbywana a niezwykle istotna

ZAWARTOŚĆ:

 • Kiedy i w jaki sposób używać Głosu Klienta
 • Tworzenie i interpretacja Domu Jakości

OPIS:

W jaki sposób badać wymagania klienta a następnie zamieniać te wymagania na mierzalne, techniczne parametry

Odpowiedz na pytanie, spełnienie których parametrów w największym stopniu wpływa na satysfakcję klienta

ZAWARTOŚĆ:

 • Weryfikacja: rozdzielczości, powtarzalności, dokładności, odtwarzalności, stabilności
 • Wykonanie MSA w softwarze
 • Praca na własnych produktach

OPIS:

Wpływ błędów pomiarowych na wyniki zebranych danych

W jaki sposób weryfikować systemy pomiarowe

ZAWARTOŚĆ:

 • Przeprowadzenie analizy gage
 • Warunki dopuszczalności systemu

OPIS:

Kryteria dopuszczalności systemów pomiarowych dla różnych branż

ZAWARTOŚĆ:

 • Wykonanie MSA w softwarze
 • Praca na własnych produktach

OPIS:

Weryfikacja systemów pomiarowych dla produktów kwalifikowanych jako dobre lub złe

ZAWARTOŚĆ:

 • Obliczanie danych w trakcie tworzenia Xbar-R chart
 • Interpretacja wyników wykorzystując Xbar-R chart
 • Wykonanie ćwiczenia z katapultą

OPIS:

W jaki sposób monitorować procesy, by szybko wychwytywać i reagować na niepokojące sygnały?

W jaki sposób należy rozpoznawać odpowiednie typy zakłóceń w procesach?

W którym kierunku mają podążać usprawnienia procesów?

ZAWARTOŚĆ:

 • Ćwiczenia praktyczne wykorzystujące wiedzę nabytą na kursie

OPIS:

W tej części uczestnicy szkolenia będą mieli okazję przećwiczyć zdobytą wcześniej wiedzę w praktyce

Przed zajęciami kursanci powinni mieć przygotowane pomysły projektów usprawniających

ZAWARTOŚĆ:

 • Analiza zdolności dla danych ciągłych i dyskretnych
 • Obliczanie wydajności procesu
 • Zadanie praktyczne – obliczenia

OPIS:

Jak obliczać wydajność procesu i dlaczego jest istotne by znać tą wartość

ZAWARTOŚĆ:

 • Obliczanie Cp, Cpk
 • Weryfikacja stabilności procesu
 • Sprawdzanie rozkładu normalnego
 • Interpretacja wyników

OPIS:

Jakie są możliwości procesu czy jest stabilny oraz czy należy pracować nad usprawnieniami

ZAWARTOŚĆ:

 • Postępowanie z danymi jeśli nie mają rozkładu normalnego
 • Wykonanie analizy w programie MiniTab
 • W jaki sposób przekształcane są dane
 • Ćwiczenia dotyczące odpowiedniego wprowadzania danych i interpretacji wyników

OPIS:

W jaki sposób powinna przebiegać analiza danych jeśli nie mają one rozkładu normalnego

ZAWARTOŚĆ:

Możliwości prezentacji danych w programie MiniTab:

 • Pie chart
 • Bar chart
 • Box plot
 • Dot plot
 • Individual value plot

OPIS:

Wizualizowanie danych za pomocą kilku prostych narzędzi oferowanych przez MiniTab

Jak odczytywać informację z takich wykresów

ZAWARTOŚĆ:

 • Opis testu – kiedy należy go stosować
 • Analiza w programie MiniTab
 • Ćwiczenie praktyczne

OPIS:

Opis przypadków zastosowań

W jakich sytuacjach stosujemy narzędzie i jakie warunki należy spełnić by móc je zastosować

ZAWARTOŚĆ:

 • Opis testu – kiedy należy go stosować
 • Analiza w programie MiniTab
 • Ćwiczenie praktyczne

OPIS:

Opis przypadków zastosowań

W jakich sytuacjach stosujemy narzędzie i jakie warunki należy spełnić by móc je zastosować

ZAWARTOŚĆ:

 • Opis testu – kiedy należy go stosować
 • Analiza w programie MiniTab
 • Ćwiczenie praktyczne

OPIS:

Opis przypadków zastosowań

W jakich sytuacjach stosujemy narzędzie i jakie warunki należy spełnić by móc je zastosować

ZAWARTOŚĆ:

 • Zastosowania analizy regresji
 • Regresja w programie MiniTab
 • Praktyczne użycie analizy regresji

OPIS:

Praktyczne wykorzystywanie narzędzia statystycznego

Korzyści jakie może przynieść firmie

ZAWARTOŚĆ:

 • Metody eksperymentalne
 • Kiedy zastosować planowanie eksperymentu
 • Jak ustawiać plan eksperymentu
 • Tradycyjne rozwiązywanie problemu a DOE
 • Narzędzia w planowaniu eksperymentu
 • Dlaczego i jak blokować zakłócenia
 • Planowanie przy użyciu programu MiniTab
 • Wykonanie zadań szkoleniowych, od planowania poprzez wykonanie i analizę z wyborem techniki blokowania (inna dla każdego zespołu)
 • Omówienie praktycznych przykładów zastosowania DOE w produkcji

OPIS:

Przedstawienie możliwości i zastosowań jednego z najbardziej efektywnych narzędzi do poszukiwania optymalnych ustawień procesu oraz do poszukiwania rozwiązań skomplikowanych problemów jakościowych i technicznych

ZAWARTOŚĆ:

 • Analiza danych za pomocą:
  • c-chart
  • p-chart
  • u-chart
  • np-chart
 • Wykonanie ćwiczeń na podanych danych

OPIS:

W jaki sposób kontrolować dane otrzymane z procesu

Kiedy stosować i czym różnią się od siebie poszczególne karty kontrolne

ZAWARTOŚĆ:

 • Omówienie kilku pomocnych narzędzi Lean: 5s, JiT, System Pull, OEE, ZQC, SMED

OPIS:

W jaki sposób wspierać projekty Six Sigma narzędziami Lean Manufacturing

ZAWARTOŚĆ:

 • Przedstawienie efektów pracy projektowej w grupie
 • Dyskusja na temat możliwości zastosowania narzędzi Six Sigma i wniosków z analiz

OPIS:

Wspólna dyskusja nad projektami pozwoli kursantom zapoznać się z wieloma problemami i sposobami ich rozwiązań

 • Po każdej części są wykonywane ćwiczenia praktyczne wykorzystujące wiedzę nabytą na kursie
 • Po zajęciach będzie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę kursantów
 • Kilka tygodni po kursie nastąpi obrona projektu Green Belt
DODATKOWE INFORMACJE:

Zajęcia mają formę wykładowo-ćwiczeniową. Wszystkie narzędzia będą po omówieniu zobrazowane praktycznymi przykładami oraz utrwalone w formie ćwiczeń.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Adresaci:

Szkolenie to jest adresowane do specjalistów oraz inżynierów zajmujących się jakością, pracujących w dziale projektowym, produkcyjnym oraz technologicznym.
Zapraszamy także liderów którzy są odpowiedzialni za wszelkiego rodzaju zmiany zachodzące w firmie, za ich przeprowadzenie i usprawnienie już istniejących procesów.

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J. z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z prawnie uzasadnionym celem administratora. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności

  PROQUAL Management Institute
  B. T. Greber Spółka Jawna

  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  e-mail: biuro@proqual.pl
  tel.: +48 71 355 18 08
  fax: +48 71 72 313 94
  Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
  Facebook
  © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie!

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.