Menu
Odwiedź nas również na:
Facebook
Centrum klienta
Facebook

Szkolenia otwarte

Six Sigma Green Belt

Six Sigma Green Belt

Six Sigma Green Belt

 • Optymalizacja procesów
  Szkolenie otwarte on-line
 • CZAS TRWANIA: 6 dni / 48 godzin szkoleniowych - 3 zjazdy po 2 dni
 • TERMIN: 23-24 maja, 6-7 czerwca, 20-21 czerwca 2022 - on-line
 • KOSZT: 4500 zł netto - szkolenie on-line

Zakres

Szkolenie obejmuje następujące elementy:

 • Wprowadzenie do Six Sigma.
 • Metodyka DMAIC.
 • Define, Measure, Analyse, Improve i Control – cele i narzędzia poszczególnych faz.
Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

 • Czym jest six sigma, a czym Six Sigma
 • Six Sigma a ISO 9001, Kaizen, Lean i inne rozwiązania w zakresie zarządzania i optymalizacji
 • Korzyści z wdrożenia Six Sigmy – badanie efektywności i skuteczności

OPIS:

Wprowadzenie do Six Sigmy wyjaśni na czym polega stosowanie nowoczesnych narzędzi usprawniania procesów i dlaczego warto ich używać.

ZAWARTOŚĆ:

 • Podstawy statystyki – przypomnienie
 • Przegląd narzędzi stosowanych w projektach Six Sigma

ZAWARTOŚĆ:

 • Definiowanie: tworzenie karty projektu, mapa procesu, VOC
 • Mierzenie: identyfikacja przyczyn problemu, wybór zmiennych do pomiaru, weryfikacja systemu pomiarowego
 • Analiza: weryfikacja i kwalifikacja przyczyn, wizualizacja wyników
 • Implementacja: identyfikacja rozwiązań, minimalizacja ryzyka, wdrażanie rozwiązań
 • Sterowanie: monitorowanie procesu, analiza wyników, standaryzacja

OPIS:

DMAIC na tle tradycyjnych sposobów rozwiązywania problemów.

Wyjaśnienie, dlaczego systemowe podejście jest tak efektywne.

ZAWARTOŚĆ:

 • Wewnętrzne i zewnętrzne koszty jakości
 • Czynności nie dodające wartości do procesu
 • Rachunek kosztów jakości „w służbie” Six Sigma i zarządzania jakością

OPIS:

Poznanie kosztów które istnieją w firmie a często o nich nie myślimy przy poszukiwaniu oszczędności

ZAWARTOŚĆ:

 • Opis i praktyczne zastosowania narzędzi:
  • mapa procesu
  • arkusz analityczny
  • SIPOC
 • Definiowanie wymagań klientów i stron zainteresowanych

OPIS:

Zapoznanie się z funkcjonowaniem i wykorzystaniem narzędzi statystycznych do wspomagania prac projektowych.

ZAWARTOŚĆ:

 • W jaki sposób wybrać projekt
 • Wypełnianie karty projektu
 • Definiowanie celu
 • Zasada SMART do sprawdzania celu projektu
 • Wybór zespołu projektowego
 • Definiowanie korzyści
 • Harmonogram prac

OPIS:

Jak należy postępować, by projekt był udany.

Wstępna faza projektu, często zaniedbywana a niezwykle istotna.

ZAWARTOŚĆ:

 • Wyznaczenie poziomu sigma
 • Obliczanie i analizowanie TY oraz RTY
 • PPM vs poziom sigma
 • Opis i praktyczne zastosowania narzędzi:
  • analiza Pareto
  • histogram
  • punktowy diagram korelacji

 

ZAWARTOŚĆ:

 • MSA a wzorcowanie przyrządów pomiarowych – dlaczego to nie jest to samo
 • Weryfikacja: rozdzielczości, powtarzalności. dokładności, odtwarzalności, stabilności
 • Przeprowadzenie analizy MSA – kroki i metody wnioskowania
 • Warunki dopuszczalności systemu
 • Kiedy nie robić MSA?

OPIS:

Wpływ błędów pomiarowych na wyniki zebranych danych.

W jaki sposób weryfikować systemy pomiarowe.

ZAWARTOŚĆ:

 • Opis i praktyczne zastosowania narzędzi:
  • box plot
  • dot plot
  • time series plot
  • 5WHY, diagram Ishikawy  i diagram pokrewieństwa – poszukiwanie przyczyn

ZAWARTOŚĆ:

 • Podstawy testowania hipotez statystycznych
 • Podstawy planowania eksperymentów DOE

ZAWARTOŚĆ:

 • Narzędzia wyboru działań: tablicowa analiza danych, porównywanie parami, LEQ.
 • Podstawy FMEA.
 • 8D i bazy LL – źródło danych do doskonalenia.
 • Praca grupowa – podstawy

ZAWARTOŚĆ:

 • Wykorzystanie mierników procesu do oceny skuteczności projektu
 • Wybrane narzędzia statystyczne do monitorowania wprowadzonych zmian
 • Ćwiczenia praktyczne wykorzystujące wiedzę nabytą na kursie
 • Po każdej części są wykonywane ćwiczenia praktyczne wykorzystujące wiedzę nabytą na kursie
 • Po zajęciach będzie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę kursantów
DODATKOWE INFORMACJE:

Zajęcia mają formę wykładowo-ćwiczeniową. Wszystkie narzędzia będą po omówieniu zobrazowane praktycznymi przykładami oraz utrwalone w formie ćwiczeń.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Adresaci:

Szkolenie to jest adresowane do specjalistów oraz inżynierów zajmujących się jakością, pracujących w dziale projektowym, produkcyjnym oraz technologicznym.
Zapraszamy także liderów którzy są odpowiedzialni za wszelkiego rodzaju zmiany zachodzące w firmie, za ich przeprowadzenie i usprawnienie już istniejących procesów.

  Wybierz miejsce i termin szkolenia

  Dane uczestników

  Dane zgłaszającego

  Dane do faktury


  Rodzaj płatności:

  Dane do wysyłki faktury

  Rodzaj faktury

  Ankieta

  Poniższa ankieta jest dobrowolna. Wypełniając ją, pomagacie nam Państwo w zebraniu cennych informacji na dalszym rozwoju.
  Serdecznie dziękujemy.
  W jaki sposób dowiedziałeś/aś się o szkoleniach firmy PROQUAL?

  Administratorem danych osobowych Użytkownika Portalu jest firma PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J.
  z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław.
  Podane wyżej dane będą wykorzystywane w następujących celach:
  Realizacja usług szkoleniowych
  Badanie ankietowe ( w przypadku wypełnienia ankiety)

  Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności

  PROQUAL Management Institute
  B. T. Greber Spółka Jawna

  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  e-mail: biuro@proqual.pl
  tel.: +48 71 355 18 08
  fax: +48 71 72 313 94
  Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
  Facebook
  © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie!

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.