Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Szkolenia zamknięte

Six Sigma Black Belt

Six Sigma Black Belt

Six Sigma Black Belt

 • Doskonalenie procesów
 • CZAS TRWANIA: 20 dni / 160 godzin szkoleniowych

Zakres

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu rozwiązywania problemów za pomocą DMAIC oraz powiązanymi narzędziami wykorzystywanymi przez Six Sigmę na poziomie Black Belt. Kursant będzie w stanie samodzielnie rozwiązywać problemy, wdrażać projekty oszczędnościowe oraz wspierać pracę Green Beltów w roli coacha.

Szkolenie obejmuje następujące elementy:

 • Wprowadzenie do Six Sigma
 • Faza Define i jej narzędzia
 • Faza Measure i jej narzędzia
 • Faza Analyse i jej narzędzia
 • Faza Improve i jej narzędzia
 • Faza Control i jej narzędzia
 • Omówienie projektów Black Belt
Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

 • Wybór projektu
 • 15 pytań do dokładnego określenia projektu w fazie Define
 • DMAIC vs DMADV
 • CTQ i CTP – karta projektu
 • VOC i QFD

OPIS:

Wybór projektu i jego właściwe zdefiniowanie to podstawa sukcesu projektu Six Sigma dlatego uczestnicy szkolenia pogłębią wiedzę i udoskonalą swoje umiejętności właśnie w tym zakresie.

Ponadto przyszli Black Belci nauczą się jak dobierać projekty dla zespołów Green Beltów.

ZAWARTOŚĆ:

 • Przygotowanie do fazy Measure
 • Plan projektu – checklista weryfikacyjna
 • Miary CTQ
 • Próbkowanie, Test-Retest
 • Ocena wyjściowa  – checklista
 • Narzędzia lean – weryfikacja stosowanych narzędzi w procesie
 • MSA – sprawdzenie zasadności przeprowadzania i procedury specjalne
 • Próbkowanie i prezentacja graficzna
 • Podstawowe eksperymenty do zbierania danych
 • Flowchart, mapowanie oraz parametry procesu
 • Rozwinięcie podstawowych diagramów analiz (np. Affinity, interrelationship)
 • Rozkłady danych (np. normal, binomial, hypergeometric, poisson) – tabela zastosowań
 • Yield i sigma procesu
 • Wykresy prawdopodobieństwa i ryzyka
 • Mapa zastosowania kart kontrolnych
 • Zdolność procesu
 • Wykorzystanie nomogramów do planowania kontroli
 • Transformacja danych (Johnson, Box-Cox)

OPIS:

W tej części szkolenia zostaną omówione na poziomie zaawansowanym narzędzia statystyczne pozwalające stworzyć statystyczny obraz problemu zdefiniowanego w fazie define.

Uczestnicy dowiedzą się jak radzić sobie z danymi charakteryzującymi się nietypowymi cechami.

ZAWARTOŚĆ:

 • Przygotowanie do fazy Analyse
 • Wizualizacja danych (np. Multi-Vari, box plot, marginal plot, dotplot, Matrix plot)
 • Metody poszukiwania przyczyn niezgodności (Ishikawa, burza mózgów, metoda „galeria”, metoda 645 itp.)
 • Interwały i testy hipotez
 • Metody porównywania próbek dla danych liczbowych i atrybutowych
 • FMEA – wykorzystanie w Six Sigma
 • Korelacja i regresja
 • Analizy One-Way, ANOVA i ANOM
 • Analiza Two-Way i regresja wieloraka
 • Eksperymenty metodą klasyczną – wprowadzenie

OPIS:

Uczestnicy pogłębią swoją wiedzę w zakresie narzędzi wspomagających poszukiwanie przyczyn źródłowych.

Duży nacisk zostanie położony na przekazanie zaawansowanych informacji z zakresu analiz statystycznych.

ZAWARTOŚĆ:

 • Przygotowanie do fazy Improve
 • EVOP – eksperymenty bierne
 • Eksperymenty metodą RSM
 • Metoda Simplex
 • Metoda Taguchiego
 • Eksperyment Full Factorial, Fractional Factorial, tolerancja statystyczna
 • Analiza zysków i kosztów
 • Plan przeprowadzenia badań pilotażowych

OPIS:

Moduł zostanie poświęcony zaawansowanym metodom i narzędziom pomocnym w generowaniu rozwiązań i ich ocenie.

ZAWARTOŚĆ:

 • Przygotowanie do fazy Control
 • ZmR chart, CUSUM,  EWMA
 • Mistake proofing
 • Testy niezawodności
 • Black Belt jako coach
 • Planowanie pracy zespołu
 • Rozliczanie z realizacji celów
 • Asertywność, a kultura osobista

OPIS:

W tej części duży nacisk zostanie położony na prowadzenie analiz oceniających skuteczność i efektywność wdrożonych rozwiązań.

ZAWARTOŚĆ:

 • Przedstawienie efektów pracy projektowej w grupie
 • Dyskusja na temat możliwości zastosowania narzędzi Six Sigma i wniosków z analiz

OPIS:

Wspólna dyskusja nad projektami pozwoli kursantom zapoznać się z wieloma problemami i sposobami ich rozwiązań

 • Po każdej części są wykonywane ćwiczenia praktyczne wykorzystujące wiedzę nabytą na kursie
 • Po każdym etapie zajęć będzie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę kursantów
 • Kilka tygodni po kursie nastąpi obrona projektu Black Belt
DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie ma formę warsztatów, realizowanych w cyklach 2-5 dniowych, wspomaganych prezentacją multimedialną i uzupełnionych ćwiczeniami. Część teoretyczna przeplatana jest wieloma przykładami dopasowanymi do specyfiki firmy, w której pracują uczestnicy szkolenia. Tempo szkolenia oraz trudność omawianych zagadnień dostosowywana jest do poziomu zaawansowania uczestników, a zakres szkolenia może zostać dopasowany do specyfiki Państwa firmy. W trakcie szkolenia uczestnicy realizują własne projekty Six Sigma, które mogą być na bieżąco konsultowane przez trenera.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Adresaci:

Szkolenie to jest adresowane do specjalistów oraz inżynierów zajmujących się jakością, pracujących w dziale projektowym, produkcyjnym oraz technologicznym.
Zapraszamy także liderów którzy są odpowiedzialni za wszelkiego rodzaju zmiany zachodzące w firmie, za ich przeprowadzenie i usprawnienie już istniejących procesów.

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J. z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z prawnie uzasadnionym celem administratora. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności

  PROQUAL Management Institute
  B. T. Greber Spółka Jawna

  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  e-mail: biuro@proqual.pl
  tel.: +48 71 355 18 08
  fax: +48 71 72 313 94
  Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
  Facebook
  © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie!

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.