Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Szkolenia zamknięte

PPA – Processing Point Analysis

PPA – Processing Point Analysis

PPA – Processing Point Analysis

 • Narzędzia zarządzania jakością
 • CZAS TRWANIA: 2 dni / 16 godzin szkoleniowych

Zakres

Podstawowe cele szkolenia to dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności zastosowania metody PPA do rozwiązywania problemów

Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

 • Wprowadzenie do Processing Point Analysis (PPA)
 • Krótkie omówienie podejścia WCM – World Class Manufacturing
 • Umiejscowienie PPA oraz WCM w systemie zarządzania jakością

OPIS:

W tej krótkiej części wprowadzającej uczestnicy dowiedzą się czym charakteryzuje się WCM, jaki związek ma z PPA oraz dlaczego PPA może być użytecznym elementem systemu zarządzania jakością

ZAWARTOŚĆ:

 • Omówienie procesu PPA
 • Omówienie formularza PPA

OPIS:

Moduł zostanie poświęcony omówieniu procesu PPA oraz formularza na którym ten proces jest dokumentowany

Poszczególne kroki processing point analysis zostaną szczegółowo omówione w kolejnych blokach szkolenia

ZAWARTOŚĆ:

 • Definicja zjawiska
 • Ćwiczenie definiowania problemu z zastosowaniem QCDPM
 • Definicja celów doskonalenia SMART

OPIS:

Kluczowym elementem PPA jest analiza danych oraz wybór pola do doskonalenia, dlatego podczas tego modułu duży nacisk zostanie położony na ćwiczenia praktyczne z zakresu definiowania problemu oraz celów doskonalenia

Uczestnicy poznają czym jest QCDPM

ZAWARTOŚĆ:

 • Identyfikacja procesu w którym występuje zjawisko
 • Metody definiowania procesów
 • Identyfikacja zasad związanych z problemem / objawem
 • Identyfikacja standardów operacyjnych

OPIS:

Ta część szkolenia stanowi rozwinięcie kroku 1

Uwaga zostanie poświęcona na prawidłowe definiowanie procesu, zasad związanych z problemem oraz standardów operacyjnych

ZAWARTOŚĆ:

 • Identyfikacja procesu w którym występuje zjawisko
 • Metody definiowania procesów
 • Identyfikacja zasad związanych z problemem / objawem
 • Identyfikacja standardów operacyjnych

OPIS:

Uczestnicy dowiedzą się w czym charakteryzują się metody i narzędzia takie jak PF, PFMEA czy MIFA oraz jak można je wykorzystać w procesie identyfikacji systemów produkcyjnych oraz wskazaniu, które z nich są krytyczne

ZAWARTOŚĆ:

 • Ocena funkcji
 • Analiza przyczyn odchyleń w systemach

OPIS:

W tym module zostanie omówiony proces oceniania funkcji oraz przeprowadzania analiz przyczyn odchyleń

Trener przedstawi narzędzia, które mogą być przydatne w tym kroku analizy

ZAWARTOŚĆ:

 • Analiza zjawiska
 • Określenie metod i kryteriów kontroli zjawiska
 • Szczegółowy opis metod kontroli
 • Omówienie zasad planowania kontroli
 • Określenie postępowania naprawczego w związku z wykryciem zjawiska
 • Analiza „Wiem – dlaczego” – gdy nie są spełnione wymagania a rozwiązanie nie jest oczywiste
 • Określenie konsekwencji nie wykonania działań naprawczych

OPIS:

Bardzo ważnym krokiem w PPA jest zdefiniowanie kontroli i określenie sposobu postępowania z wadami, dlatego w trakcie tego modułu duży nacisk zostanie położony na omówieniu prowadzenia analiz, określaniu postępowania oraz na skutkach braku wdrożenia działań naprawczych

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak przeprowadzić analizę „wiem – dlaczego”

ZAWARTOŚĆ:

 • Określenie matrycy QM
 • Określenie parametrów kontroli
 • Określenie oczekiwanych wartości parametrów wraz z tolerancją
 • Określenie sposobu i narzędzi kontroli
 • Określenie częstotliwości kontroli i wielkości próbki
 • Określenie odpowiedzialności za kontrolę

OPIS:

Moduł ten przyniesie m.in. odpowiedzi na pytania czym jest matryca QM, jak właściwie określić parametry kontroli i ich oczekiwane wartości czy jak właściwe dobrać system pomiarowy, częstość kontroli i wielkość próbki

ZAWARTOŚĆ:

 • Ocena skuteczności realizacji celów z kroku I
 • Podjęcie decyzji o ponownym cyklu gdy wyniki nie są OK

OPIS:

Ostatnim krokiem PPA jest przeprowadzanie analizy skuteczności realizacji celów zdefiniowanych w kroku pierwszym

Uczestnicy dowiedzą się czy na tym etapie przydatne może być ogólnie znane narzędzie 5WHY

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie ma formę bardzo praktyczną. W miarę możliwości czasowych w czasie szkolenia zostaną rozpisane plany badań dla konkretnych przypadków bazujących na praktyce uczestników szkolenia. Dzięki temu będą mogli wdrożyć je do prowadzonych przez siebie kontroli w swoich firmach.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Adresaci:
 • Członkowie zarządów, średni i wyższy szczebel zarządzania
 • Technolodzy, kierownicy produkcji, pracownicy średniego szczebla nadzoru
 • Liderzy i członkowie zespołów poprawy jakości
 • Pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, środowiskiem, BHP itd.
 • Auditorzy wewnętrzni systemów zarządzania
 • Osoby zajmujące się doskonaleniem procesów

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J. z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z prawnie uzasadnionym celem administratora. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności

  PROQUAL Management Institute
  B. T. Greber Spółka Jawna

  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  e-mail: biuro@proqual.pl
  tel.: +48 71 355 18 08
  fax: +48 71 72 313 94
  Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
  Facebook
  © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie!

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.