Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Szkolenia zamknięte

PFMEA – szkolenie dla firm spoza branży motoryzacyjnej

PFMEA – szkolenie dla firm spoza branży motoryzacyjnej

PFMEA – szkolenie dla firm spoza branży motoryzacyjnej

 • Narzędzia zarządzania jakością
 • CZAS TRWANIA: 2 dni / 16 godzin szkoleniowych

Zakres

Szkolenie jest ukierunkowane na analizę PFMEA. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają sposób pracy z metodą. Przygotowane warsztaty pozwolą też nabrać umiejętności w zakresie definiowania niezgodności, opisywania prewencji i kontroli oraz planowania działań obniżających ryzyko w kontekście doskonalenia procesów.

Podstawowe cele szkolenia to:

 • Omówienie sposobu wykorzystania analizy PFMEA (punktacja, kroki analizy, szacowanie ryzyka).
 • Omówienie nowych wymagań w zakresie PFMEA, na tle obowiązujących norm i standardów.
 • Odniesienie standardów w zakresie PFMEA do specyfiki organizacji.
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do pracy w zespołach PFMEA.
Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

 • FMEA jako narzędzie do zarządzania ryzykiem – czyli o co chodzi w doskonaleniu konstrukcji i procesów.
 • Failure Mode” – różne podejścia do definiowania niezgodności.
 • Effect Analysis” – kto jest klientem: podejście W-Z-U-R.
 • Analizy PFMEA w różnych fazach projektu: projektowanie, seria próbna, produkcja seryjna.
 • FMEA w kontekście wymagań systemu zarządzania jakością (np. ISO 9001).

ZAWARTOŚĆ:

 • FMEA projektu i procesu – zarys przebiegu analizy.
 • 7 kroków analizy PFMEA – uporządkowane podejście do analizy ryzyka.
 • Formularze do PFMEA – przegląd możliwych opcji.
 • Ocena ryzyka: AP, SOD, RPN, risk matrix.

ĆWICZENIA:

 • Analiza wyników PFMEA – ocena ryzyka wieloma wskaźnikami.
 • Definiowanie poziomu ryzyka z wykorzystaniem AP, RPN
  i macierzy ryzyka.
 • Funkcje a charakterystyki wyrobu w PFMEA – case study.

ZAWARTOŚĆ:

 • KROK 1. Definiowanie zakresu PFMEA:
 • aspekty prawne i ochrona know-how,
 • odpowiedzialność zarządu,
 • PFMEA dla „rodziny” produktów i procesów (generic),
 • „5T” nowe podejście do planowania PFMEA.
 • KROK 2. PFMEA: Analiza struktury procesu:
 • definiowanie kroków procesu na podstawie mapy procesu,
 • określanie „uczestników” procesu – 4M,
 • materiał jako element roboczy – kiedy i który można wpisywać,
 • wizualizacja struktury wyrobu wyrobu/projektu.
 • KROK 3. Analiza funkcji:
 • funkcje dla klientów W-Z-U-R,
 • funkcje jako oczekiwania odnośnie faz procesu,
 • definiowanie funkcji 4M jako źródła do opisywania przyczyn błędów w PFMEA.
 • KROK 4. Analiza sieci błędów:
 • definiowanie niezgodności na różnych poziomach funkcji,
 • siedem typów niezgodności w PFMEA,
 • poszukiwanie przyczyn w procesie i poza nim,
 • określanie skutków niezgodności dla wszystkich grup klientów.

ĆWICZENIA:

 • Budowanie struktur: czarnej, zielonej i czerwonej.
 • Analiza DFMEA pod kątem poszukiwania funkcji dla PFMEA.
 • Warsztaty z P-D w kontekście PFMEA.

ZAWARTOŚĆ:

 • KROK 5. Analiza ryzyka:
 • tabele oceny S, O, D – różne warianty do wykorzystania,
 • prewencja a detekcja i ich wpływ na wartość oceny ryzyka,
 • Action priority (AP) – następca wskaźnika RPN (wyznaczanie i postępowanie w zakresie doskonalenia),
 • działania w przypadku AP=H i AP=M – kiedy nie trzeba wprowadzać działań.
 • KROK 6. Optymalizacja:
 • zmiany w dokumentowaniu planowanych działań, sugerowane statusy,
 • metody oceny skuteczności działań przy doskonaleniu projektu,
 • opisywanie przewidywanego poziomu ryzyka.
 • KROK 7. Raportowanie:
 • raport FMEA – nowy obowiązkowy dokument,
 • rewizje FMEA – kiedy koniecznie i jak dokumentować,
 • udostępnianie FMEA poza organizacją – nowe wytyczne.
 • Zmiany w FMEA w następstwie informacji „z rynku” i „z produkcji”.

ĆWICZENIA:

 • Analizowanie przykładowych analiz FMEA – „dobre” i „złe” wzorce.
 • Rozróżnianie prewencji od kontroli – specyficzne przypadki.
 • Rozróżnianie: wada-skutek-przyczyna w odniesieniu do procesu.

ZAWARTOŚĆ:

 • Analiza ryzyka dla wybranych faz procesu.
 • Ocena analiz archiwalnych.
 • Dopracowanie zapisów w zakresie kontroli i prewencji (aspekt PFMEA).

ĆWICZENIA:

 • Tworzenie analizy PFMEA dla wybranych procesów – warsztaty grupowe.
DODATKOWE INFORMACJE:
 • Warsztat wspomagany jest prezentacją multimedialną oraz uzupełniony ćwiczeniami
 • Część teoretyczna przeplatana jest wieloma przykładami
 • Warsztat może być prowadzony na realnych przykładach firm

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Adresaci:

Warsztat adresowany jest do osób odpowiedzialnych za prowadzenie analiz FMEA (inżynierowie procesów odpowiedzialni za ich doskonalenie), szczególnie dedykowany w szczególności dla osób pracujących poza przemysłem motoryzacyjnym.

 

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J. z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z prawnie uzasadnionym celem administratora. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności

  PROQUAL Management Institute
  B. T. Greber Spółka Jawna

  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  e-mail: biuro@proqual.pl
  tel.: +48 71 355 18 08
  fax: +48 71 72 313 94
  Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
  Facebook
  © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie!

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.