Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Szkolenia zamknięte

Pełnomocnik systemu zgodnego z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Pełnomocnik systemu zgodnego z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Pełnomocnik systemu zgodnego z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

 • Systemy zarządzania jakością
  Szkolenia zamknięte
 • CZAS TRWANIA: 3 dni / 24 godziny szkoleniowe

Zakres

Uczestnicy szkolenia zdobędą zarówno wiedzę, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji osoby zarządzającej i doskonalącej system zarządzania jakością ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018.

 

 

Podstawowe cele szkolenia to:

 • Zdobycie umiejętności umożliwiających pełnienie funkcji pełnomocnika lub koordynatora zarządzania jakością według ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.
Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

 • Rola Pełnomocnika w Zintegrowanych Systemach Zarządzania.
 • Rola kierownictwa.
 • Konstrukcja systemów zarządzania.
 • Integracja systemów zarządzania – Aneks SL.
 • Kluczowe zagadnienia specyficzne dla systemów i ich integracji.
 • Zasady zarządzania jakością.
 • Zasady zarządzania środowiskowego.
 • Zasady zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Cele systemu zarządzania BiHP.
 • Podejście procesowe.
 • Skuteczność i efektywność.
 • Odpowiedzialność organizacji.
 • Podejście do ryzyka i szans.
 • Ciągłość działania organizacji.

 

ZAWARTOŚĆ:

 • Kompetencje.
 • Wiedza.
 • Doświadczenie.
 • Praca zespołowa.

 

ZAWARTOŚĆ:

 • Kontekst organizacji:
  – Potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych.
  – Potrzeby i oczekiwania pracowników.
  – Zakres systemu zarządzania.
  – System zarządzania i jego procesy.
 • Przywództwo i zaangażowanie:
  – Polityka zintegrowanego systemu zarządzania.
  – Role w organizacji, odpowiedzialności i uprawnienia.
  – Konsultacje i uczestnictwo pracowników.
 • Planowanie:
  – Działania związane z ryzykiem i szansami.
  – Aspekty środowiskowe.
  – Zobowiązania zgodności.
  – Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyk i szans.
  – Ocena zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz innych zagrożeń dla systemu BiHP.
  – Ocena możliwości BiHP.
  – Wymagania prawne i inne.
  – Misja, wizja i strategia firmy a cele w zintegrowanym systemie zarządzania i planowanie ich osiągnięcia.
 • Wsparcie:
  –  Zasoby.
  –  Ludzie.
  – Infrastruktura.
  – Środowisko funkcjonowania procesów.
  – Zasoby do monitorowania i pomiarów.
  – Wiedza organizacji.
  – Kompetencje.
  – Świadomość.
  – Komunikacja.
  – Udokumentowane informacje / podstawy bezpieczeństwa informacji.
 • Działania operacyjne:
  – Planowanie operacyjne.
  – Wymagania dotyczące wyrobów i usług.
  – Projektowanie i rozwój wyrobów i usług.
  – Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz (zakupy, wykonawcy i outsourcing).
  – Produkcja i dostarczanie usługi.
  – Identyfikacja i identyfikowalność.
  – Własność należąca do klientów lub dostawców zewnętrznych.
  – Zwolnienie wyrobów i usług.
  – Nadzór nad niezgodnymi wyjściami.
  – Eliminowanie i redukcja zagrożeń związanych z BiHP.
  – Zarządzanie zmianą.
  – Gotowość i reagowanie na wypadek awarii.
 • Ocena efektów działania.
 • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena:
  – Ocena zgodności.
  – Zadowolenie klienta.
  – Przegląd zarządzania.
 • Doskonalenie:
  – Incydenty.
  – Niezgodności i działania korygujące.
 • Ciągłe doskonalenie.

ZAWARTOŚĆ:

 • Organizacja i zarządzanie dokumentacją i zapisami.
 • Organizacja i dokumentowanie przeglądów zarządzania.
 • Nadzorowanie zmian w systemie i jego integralność.
 • Planowanie rozwoju zintegrowanego systemu zarządzania.
 • Zarządzanie celami.
 • Nadzór nad oceną zgodności w systemie zarządzania środowiskowym i BiHP.
 • Ocena i dokumentowanie skuteczności systemu.

 

ZAWARTOŚĆ:

 • ISO 19011 – przegląd wytycznych dotyczących audytowania systemów zarządzania.
 • Proces auditu wewnętrznego.
 • Projektowanie, zarządzanie i doskonalenie programów auditów w zintegrowanym systemie zarządzania.
 • Ocena kompetencji auditorów i rozwój zespołów audytowych.
 • Audity jako źródło informacji w ocenie skuteczności systemów.
 • Komunikacja z najwyższym kierownictwem w zakresie wyników auditów.

 

ZAWARTOŚĆ:

 • Inicjowanie działań doskonalących.
 • Nadzór nad działaniami korygującymi.
 • Nadzór nad działaniami w zakresie ryzyk i szans.
 • ISO 10012 w zakresie zarządzania reklamacjami.
 • Postępowanie w przypadku niezgodności wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Przegląd podstawowych metod i narzędzi zarządzania jakością (SPC, MSA, FMEA, 8D, 5 WHY) w kontekście pracy pełnomocnika/koordynatora ds. systemu zarządzania jakością.

 

ZAWARTOŚĆ:

 • Zasady i kanały komunikacji wewnętrznej.
 • Udział w zarządzaniu kompetencjami pracowników w zakresie wpływu na jakość, środowisko i BiHP.
 • Rozwój pracowników i ich kompetencje.
 • Planowanie i rozwijanie programów motywacyjnych.
 • Rola pełnomocnika/koordynatora w rozwijaniu świadomości.

 

ZAWARTOŚĆ:

 • Przygotowanie i współpraca w zakresie auditów klienta.
 • Przygotowanie i współpraca w zakresie auditów jednostek certyfikacyjnych.
 • Procesy certyfikacji.
 • Przegląd standardów związanych z auditami zewnętrznymi.

 

ZAWARTOŚĆ:

 • Podsumowanie zakresu całego coachingu.
 • Egzamin.
DODATKOWE INFORMACJE:

Dbamy o to, żeby dużą część szkolenia zajęły ćwiczenia i praktyczne warsztaty – wtedy uczestnikom szkolenia łatwiej zapamiętać nowe dla nich informacje.

Szczegółowy zakres szkolenia zostanie uzgodniony po dalszej analizie potrzeb szkoleniowych.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Adresaci:

Pełnomocnicy ds. Systemów Zarządzania, Inżynierowie jakości, Specjaliści ds. zarządzania jakością, Kierownictwo wyższego szczebla, Auditorzy wewnętrzni.

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J. z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z prawnie uzasadnionym celem administratora. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności

  PROQUAL Management Institute
  B. T. Greber Spółka Jawna

  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  e-mail: biuro@proqual.pl
  tel.: +48 71 355 18 08
  fax: +48 71 72 313 94
  Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
  Facebook
  © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie!

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.