Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Szkolenia zamknięte

Ochrona środowiska – aktualne obowiązki przedsiębiorców

Ochrona środowiska – aktualne obowiązki przedsiębiorców

Ochrona środowiska – aktualne obowiązki przedsiębiorców

 • Systemy zarządzania jakością
 • CZAS TRWANIA: 1 dzień / 8 godzin szkoleniowych

Zakres

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z realizacją wielu obowiązków prawnych, w tym związanych z ochroną środowiska. Zakres stosowania wielu aktów prawnych zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz jej „środowiskowego oddziaływania” na otoczenie firmy.

Jak pokazuje praktyka, każde przedsiębiorstwo, niemal z definicji, zaangażowane jest np. w gospodarkę odpadami. Wobec przykrych konsekwencji oraz wysokich kar ze strony organów nadzoru za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie powstała potrzeba zorganizowania szkolenia dla przedsiębiorców, które wskazuje, jak sprawnie poruszać się w tym obszarze, nie narażając swojego przedsiębiorstwa na kosztowne sankcje.

Zwrócono uwagę m. in. na definicje, terminy, różne metody wyliczeń oraz właściwości odpowiednich urzędów. Dobrano odpowiednie techniki szkolenia, by dostarczyć odpowiedzi nie tylko na pytania: co? kiedy? gdzie? lecz także mówi „jak”, w praktyczny sposób, realizować obowiązki nałożone na przedsiębiorców.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zasygnalizowanie uczestnikom zmian, jakie weszły w życie w 2013 roku w zakresie obowiązków ochrony środowiska w Polsce. Program ułożono w ten sposób, by dostarczyć przedsiębiorcom informacji na temat zmodyfikowanych lub nowych obowiązków przewidzianych do realizacji.

Szkolenie dostarcza odpowiedzi na pytania:

 • Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska?
 • Kogo dotyczą przepisy o ochronie środowiska?
 • Co zagraża za niestosowanie się do przepisów?
 • Jakie czynności należy podjąć, aby obowiązki, które ciążą na przedsiębiorcy nie zagrażały istnieniu firmy?

Szkolenie obejmuje następujące elementy:

 • Gospodarka odpadami
 • Emisje do powietrza
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska
 • Opłata produktowa
 • Sprawozdawczość środowiska
 • Terminy realizacji obowiązków
 • Właściwości miejscowe i rzeczowe organów administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska
Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wdrażająca dyrektywę w sprawie odpadów nr 2008/98/WE
 • Zakres ustawy oraz wyłączenia przedmiotowe
 • Klasyfikacja odpadów, poprawne nadane kody, nawigacja po katalogu odpadów
 • Nowa hierarchia sposobów postępowania z odpadami
 • Ewidencja odpadów i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami
 • Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami
 • Sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami
 • Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów
 • Wymagania w zakresie składowania i magazynowania odpadów
 • Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne
 • Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

OPIS:

Uczestnicy poznają nowe zasady gospodarki wynikające z najnowszej ustawy o odpadach

Dowiedzą się czego nie można uznać za odpad, jak prawidłowo klasyfikować odpady, gdzie sprawdzać kody odpadów oraz czym różni się produkt uboczny od odpadu i co oznacza utrata statusu odpadu

Podczas szkolenia zostaną przedstawione obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami i sprawozdawczości z nią związanej oraz z czym wiąże się niespełnienie wymagań prawnych

ZAWARTOŚĆ:

 • Wnioski o wydanie wymaganej prawem decyzji na wytwarzanie odpadów
 • Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 • Pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza – system

OPIS:

W tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie powinni posiadać zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska, jakie organy administracji są uprawnione do wydawania odpowiednich zezwoleń i decyzji administracyjnych oraz w jakich sytuacjach zezwolenie może zostać cofnięte lub wydana decyzja odmowna

ZAWARTOŚĆ:

 • Podstawowe pojęcia istotne dla określenia zakresu obowiązków
 • Główne zasady prawne regulujące korzystanie ze środowiska
 • Akty prawne będące źródłem obowiązków monitoringowych i obowiązki z nich wynikające.
 • Obowiązki ewidencyjne i ich podstawy prawne
 • Rodzaje sprawozdań, wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania

OPIS:

W trakcie tego modułu uczestnicy poznają główne przepisy prawne związane z wykorzystaniem środowiska naturalnego, dowiedzą się jakie obowiązki dla przedsiębiorcy z nich wynikają oraz nauczą się jak prawidłowo powinny wyglądać sprawozdania i jak poprawnie prowadzić niezbędne ewidencje

ZAWARTOŚĆ:

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska, zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
 • Raport do KOBIZE w świetle ustawy – prawo ochrony środowiska i ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
 • Opłaty podwyższone
 • Administracyjne kary pieniężne

OPIS:

Podczas szkolenia zostanie omówione jakie koszty musi ponieść przedsiębiorca w związku z korzystaniem ze środowiska, kogo dotyczą opłaty podwyższone oraz w jakiej sytuacji mogą zostać nałożone na przedsiębiorcę

ZAWARTOŚĆ:

 • Omówienie ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

OPIS:

Uzupełnienie szkolenia stanowić będzie omówienie zmian wynikających z wejścia w życie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

Zmiany zostaną omówione w kontekście ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Praw ochrony Środowiska oraz ich wpływu na działalność przedsiębiorstwa

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie ma formę wykładów, analizy wymagań prawnych, warsztatów związanych oraz prowadzeniem niezbędnej dokumentacji oraz tworzeniem sprawozdań

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Adresaci:
 • Właściciele przedsiębiorstw
 • Pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie
 • Osoby związane z ochroną środowiska.

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J. z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z prawnie uzasadnionym celem administratora. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności

  PROQUAL Management Institute
  B. T. Greber Spółka Jawna

  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  e-mail: biuro@proqual.pl
  tel.: +48 71 355 18 08
  fax: +48 71 72 313 94
  Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
  Facebook
  © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie!

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.