Menu
Odwiedź nas również na:
Facebook
Centrum klienta
 • polski
 • angielski
Facebook

Szkolenia otwarte

MSA – analiza systemów pomiarowych zgodnie z wymaganiami AIAG i VDA 5

MSA – analiza systemów pomiarowych zgodnie z wymaganiami AIAG i VDA 5

MSA – analiza systemów pomiarowych zgodnie z wymaganiami AIAG i VDA 5

 • Szkolenie otwarte on-line
 • CZAS TRWANIA: 2 dni / 9:00-16:00
 • TERMIN: 09-10 lipca 2020 | 03-04 września 2020
 • KOSZT: 900zł netto

Zakres

Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad prowadzenia MSA przy ocenie liczbowej i alternatywnej (atrybutowej) oraz omówienie sposobu wykorzystania MSA na konkretnych, praktycznych przykładach. Zajęcia mają formę warsztatów z dużą ilością ćwiczeń i przykładów z różnych branż.

Uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę na temat tego, jak wykorzystywać poszczególne metody i narzędzia w ramach oceny jakości pomiarów.

Informacje o programie

Szczegóły po naciśnięciu +

ZAWARTOŚĆ:

 • Podstawy zastosowania statystyki do oceny jakości pomiarów
 • Wymagania ISO 9001 i IATF 16949 w zakresie zarządzania pomiarami
 • Wymagania AIAG i VDA 5 – podobieństwa i różnice
 • Podstawowe miary statystyczne

OPIS:

Uczestnicy warsztatów zobaczą w jaki sposób należy spełniać wymagania norm w zakresie zarządzania pomiarami oraz nauczą się wyznaczać podstawowe miary statystyczne do oceny jakości pomiarów

ZAWARTOŚĆ:

 • Rozdzielczość przyrządów pomiarowych – zasady doboru wg AIAG i VDA 5
 • Skutki złego doboru przyrządu – efekty w zakresie SPC oraz badania zdolności procesów i maszyn
 • Wyniki MSA a zmiany w procesie kontroli

OPIS:

Omówione zostaną najważniejsze zasady doboru przyrządów pomiarowych z uwagi na czytelność danych uzyskiwanych z pomiarów

Zwrócona będzie także uwaga na konsekwencje błędnie dobranych przyrządów dla sterowania procesami z wykorzystaniem SPC oraz metod badania zdolności procesów (Cp, Pp) i maszyn (Cm)

ZAWARTOŚĆ:

 • Powtarzalność i odtwarzalność pomiarów – definicje
 • Badanie stabilności i liniowości
 • Badanie przyrządu – wskaźnik Cg/Cgk (metody Forda, Boscha, Mercedesa i inne)
 • Procedura GRR (metody RM i ARM) – badanie operatora i przyrządu
 • Badanie MSA przy braku wpływu operatora na pomiar
 • Badanie powtarzalności pomiarów dla badań niszczących
 • Metody zaawansowane (w tym ANOVA) – przegląd

OPIS:

Ta część warsztatów to przygotowanie uczestników do pracy z MSA przy pomiarach liczbowych

Nauczą się oni podstawowych technik, które powinny zostać wykorzystane w odniesieniu do pomiarów realizowanych w firmie

ZAWARTOŚĆ:

 • Istota pomiarów alternatywnych
 • Ocena skuteczności pomiarów – E
 • Obliczanie false rate i miss rate (FR, FA)
 • Metoda krótka (short method)
 • Metoda detekcji sygnałów (SDM)
 • KAPPA jako miara zgodności operatorów przy kontrolach alternatywnych

OPIS:

Uczestnicy przećwiczą najważniejsze metody związane z oceną pomiarów alternatywnych, w tym w szczególności z kontrolą wizualną

Omówione zostaną szczegółowo wytyczne dotyczące przygotowania próbki oraz przeprowadzania samego badania

ZAWARTOŚĆ:

 • Przeprowadzenie MSA dla wybranych kontroli

OPIS:

W miarę możliwości czasowych przeprowadzone będą prawdziwe badania dla wybranych pomiarów

Przygotowana dokumentacja może później posłużyć jako wzór do prowadzonych samodzielnie analiz

Dodatkowe informacje:

Szkolenie bazuje m.in. na podręczniku AIAG.

W czasie szkolenia przeprowadzanych jest wiele ćwiczeń, a także dwie duże prace warsztatowe dotyczące:

 • oceny systemu pomiarowego z wykorzystaniem metody GRR,
 • oceny kontroli atrybutowej (np. wizualnej) z wykorzystaniem wskaźników takich jak false rate, miss rate oraz KAPPA.

W drugim dniu szkolenia zostanie przygotowana i przeprowadzona pełna analiza MSA dla wybranych rodzajów kontroli.
Uczestnicy będą musieli samodzielnie zaprojektować badanie MSA, przeprowadzić je i wyciągnąć wszelkie możliwe wnioski w opaciu o zebrane wyniki. Wartością dodaną szkolenia może być także specjalny program PQ-MSA, który będzie wykorzystany w jednym z modułów zajęć do symulacji MSA atrybutowego, a który uczestnicy będą później mogli wykorzystać w swojej działalności w firmie.

Adresaci:

Pracownicy działów jakości odpowiedzialni za organizację i nadzorowanie systemów pomiarowych. Pełnomocnicy ds. zarządzania jakością.
Osoby odpowiedzialne za planowanie jakości i budowanie planów kontroli oraz weryfikowanie skuteczności prowadzonych kontroli.

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

PROQUAL Management Institute
B. T. Greber Spółka Jawna

ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
e-mail: biuro@proqual.pl
tel.: +48 71 355 18 08
fax: +48 71 72 313 94
Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
Facebook
© Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.