Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Szkolenia zamknięte

ISO 10018 – zaangażowanie i kompetencje pracowników a skuteczność systemu zarządzania jakością

ISO 10018 – zaangażowanie i kompetencje pracowników a skuteczność systemu zarządzania jakością

ISO 10018 – zaangażowanie i kompetencje pracowników a skuteczność systemu zarządzania jakością

 • Systemy zarządzania jakością
 • CZAS TRWANIA: 1 dzień / 8 godzin szkoleniowych

Zakres

Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością i jego procesów, zależy od ludzi, ich zaangażowania w organizacji oraz ich kompetencji. Dlatego istotne jest aby organizacje potrafiły skutecznie identyfikować, rozwijać i oceniać niezbędne kompetencje pracowników oraz kształtować ich zaangażowanie w SZJ.

Celem szkolenie jest przedstawienie wytycznych zawartych w normie ISO 10018:2012 (Quality management — Guidelines on people involvement and competence) dotyczących zaangażowania pracowników w system zarządzania jakością organizacji i kształtowania ich kompetencji. Wytyczne te stanowią uzupełnienie wymagań ISO 9001 w zakresie z zaangażowania pracowników i zarządzania zasobami ludzkimi.

ISO 10018 może być stosowane również z innymi systemami zarządzania.

Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

 • Powiązanie ISO 10018 z ISO 9001
 • Zaangażowanie pracowników i ich kompetencje a tworzenie wartości dodanej i osiąganie celów organizacji

OPIS:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jakim celu została opracowana norma ISO 10018, co ma wspólnego z ISO 9001 oraz jakie korzyści może przynieść organizacji stosownie wytycznych zawartych w tej normie

ZAWARTOŚĆ:

 • Czynniki związane z przywództwem
 • Czynniki zaangażowania pracowników
 • Czynniki kompetencyjne

OPIS:

Podczas szkolenia zostaną omówione czynniki ludzkie, które mogą wpływać na jakość

ZAWARTOŚĆ:

 • Analiza danych i ustalenie celów dot. zaangażowania i kompetencji pracowników
 • Tworzenie procedur
 • Wdrożenie
 • Ocena

OPIS:

W tym module zostanie omówiony proces, który organizacja może wykorzystać do wdrożenia i utrzymania zaangażowania pracowników i ich kompetencji w system zarządzania jakością. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób można zachęcić pracowników do przyjęcia odpowiedzialności i jak stworzyć warunki, które pozwolą na osiągnięcie pożądanych rezultatów

ZAWARTOŚĆ:

 • Odpowiedzialność kierownictwa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Realizacja wyrobu
 • Pomiary, analiza i doskonalenie

OPIS:

W trakcie szkolenia zostaną omówione szczegółowe wytyczne zawarte w ISO 10018 odnoszące się do wymagań ISO 9001. Uczestnicy dowiedzą się m.in.

*jakie są zadania naczelnego kierownictwa wpływające na zaangażowanie pracowników w system,
*jak powinno się planować proces zapewnienia zasobów ludzkich i zarządzania nimi,
*jakie znaczenia ma zrozumienie przez osoby odpowiedzialne za proces, wymagań klienta, wymagań dot. wyrobu oraz przyczyn skarg i reklamacji
*jakie znaczenie dla skuteczności prowadzonych auditów ma zaangażowanie wszystkich pracowników

ZAWARTOŚĆ:

 • Wytyczne dot. przeprowadzania przez organizację oceny zaangażowania i kompetencji jej pracowników zgodnie z listą kontrolną
 • Problemy związane z SZJ wynikające z braku zaangażowania pracowników

OPIS:

Uczestnicy będą mogli wykorzystać zdobytą na szkoleniu wiedzę do przeprowadzenia samooceny zaangażowania i kompetencji pracowników swojej firmy. Zostaną przedstawione  typowe problemy związane z systemem zarządzania, które mogą wystąpić z powodu braku zaangażowania pracowników oraz zostaną wskazane określone działania rozwiązujące te problemy

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie obejmuje część teoretyczną w formie prezentacji, analizy przykładów oraz dyskusji, a także część praktyczną w formie warsztatów ćwiczeniowych.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Adresaci:

Liderzy, menedżerzy, kierownicy, praktycy jakości, zarządzania jakością, pełnomocnicy kierownictwa ds. SZJ, kierownicy działów Kadr i HR, oraz auditorzy wewnętrzni oceniający proces zarządzania zasobami ludzkimi.

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J. z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z prawnie uzasadnionym celem administratora. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności

  PROQUAL Management Institute
  B. T. Greber Spółka Jawna

  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  e-mail: biuro@proqual.pl
  tel.: +48 71 355 18 08
  fax: +48 71 72 313 94
  Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
  Facebook
  © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie!

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.