Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Szkolenia zamknięte

IATF 16949 – auditor wewnętrzny

IATF 16949 – auditor wewnętrzny

IATF 16949 – auditor wewnętrzny

 • Systemy zarządzania jakością
 • CZAS TRWANIA: 2 dni / 16 godzin szkoleniowych

Zakres

Szkolenie przygotowuje uczestników do samodzielnego prowadzenia i dokumentowania auditów wewnętrznych systemów zarządzania jakością zgodnych z wymaganiami IATF 16949.

Szkolenie ma charakter modułowy:

 • Pierwszy dzień szkolenia – moduł systemowo-auditowy – IATF 16949 oraz wytyczne normy ISO 19011 (kompetencje auditorów i aspekty psychologiczne auditu).
 • Drugi dzień szkolenia związany jest z modułem warsztatowym: prowadzenie auditu wewnętrznego – ćwiczenia, gry symulacyjne w małych grupach.
Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

 • Przypomnienie podstawowych pojęć i terminów wg IATF 16949:2016
 • Wybrane definicje wynikające z ISO 9001

OPIS:

Uczestnicy szkolenia przypomną sobie najważniejsze pojęcia związane z IATF 16949:2016, tak żeby dobrze rozumieć dalszą treść szkolenia

ZAWARTOŚĆ:

 • Wprowadzenie do specyfiki branży motoryzacyjnej z perspektywy auditów
 • Podejście procesowe

OPIS:

Omówienie zasad prowadzenia auditów w motoryzacji pozwoli zrozumieć przyszłym auditorom,  jak prowadzi się audity w tej branży i na jakie specyficzne wymagania powinni zwracać uwagę w czasie swojej pracy

ZAWARTOŚĆ:

 • Istota IATF i systemu zarządzania jakością
 • Omówienie wymagań IATF przez opracowywanie listy pytań kontrolnych do auditu

OPIS:

Uczestniczy szkolenia poznają szczegółowo wymagania IATF, a przede wszystkich ich praktyczne interpretacje

Będą też ćwiczyli umiejętności auditorskie przez budowanie listy pytań kontrolnych na podstawie wymagań IATF

ZAWARTOŚĆ:

 • Zawartość ISO 19011
 • Zasady wybierania auditorów
 • Ocena skuteczności auditorów
 • Omówienie zadań auditora w trakcie przygotowywania i prowadzenia auditu

OPIS:

Uczestnicy poznają zawartość normy, która powinna być traktowana jako źródło informacji o tym, jak prowadzić audity

ZAWARTOŚĆ:

 • Omówienie elementów psychologii i komunikacji wykorzystywanych podczas prowadzenia auditu
 • Typy osobowości auditorów i auditowanych
 • Prowadzenie rozmowy – jak pytać i słuchać
 • Typowe błędy komunikacyjne

OPIS:

Skuteczny audit to m.in. taki, w czasie którego udało się pozyskać od auditowanego odpowiednie informacje

Często trzeba w tym celu wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu psychologii i komunikacji, którą posiądą uczestnicy szkolenia w tej części zajęć

ZAWARTOŚĆ:

 • Zamiana pytań – otwarte/zamknięte
 • Parafraza
 • Test psychologiczny – cechy osobowościowe kandydatów na auditorów

OPIS:

Praktyczne ćwiczenie poznanych aspektów psychologii auditów celem utrwalenia wiedzy

Poznanie cech osobowościowych kandydatów

ZAWARTOŚĆ:

 • Dane wejściowe do auditu (w tym kryteria auditu)
 • Planowanie czasu auditu
 • Etapy auditu

OPIS:

Ujednolicona zostanie wiedza w zakresie tego, jak powinny być prowadzone audity wewnętrzne

Przedstawiony zostanie wzorcowy przebieg auditu oraz sposób jego dokumentowania

ZAWARTOŚĆ:

 • Omówienie zasad planowania auditów wewnętrznych w organizacji

OPIS:

Omówione zostaną zasady przygotowania programu auditów (ilość auditów, częstotliwość itp.)

ZAWARTOŚĆ:

 • Raportowanie auditu
 • Raporty niezgodności

OPIS:

Bardzo ważnym elementem auditu jest przygotowanie czytelnej dokumentacji poauditowej, która będzie służyła pełnomocnikowi ds. zarządzania jakością do doskonalenia systemu zarządzania

Podane będą w tej części szkolenia dobre praktyki w zakresie dokumentowania wyników auditów

ZAWARTOŚĆ:

 • Przeprowadzenie analizy niezgodności na podstawie scenek sytuacyjnych (warsztaty)

OPIS:

Poprawna interpretacja wykrytych niezgodności

„Ważenie” niezgodności celem podjęcia właściwych i poprawnych działań korygujących/zapobiegawczych i doskonalących

ZAWARTOŚĆ:

 • Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzony test wiedzy

OPIS:

Weryfikacja zdobytej wiedzy oraz otrzymanie certyfikatu uprawniającego do samodzielnej pracy w roli auditora wewnętrznego

DODATKOWE INFORMACJE:

Wymagania do szkolenia:

 • Uczestnicy szkolenia powinni znać wstępnie zarys wymagań IATF 16949

Wartość dodana po szkoleniu:

 • Pogłębienie znajomości wymagań IATF 16949:2016
 • Nabycie umiejętności samodzielnego przeprowadzenia auditu wewnętrznego
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu lub jeśli egzamin pozytywny – certyfikat ukończenia szkolenia

Ukończenie szkolenia:

Warunkiem pozytywnego ukończenia szkolenia i uzyskania certyfikatu auditora wewnętrznego systemu zarządzania IATF 16949 jest aktywny udział w warsztatach oraz zaliczenie testu dotyczącego znajomości wymagań specyfikacji IATF 16949 i wytycznych ISO 19011 z wynikiem pozytywnym.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Adresaci:

Pracownicy wyznaczeni do prowadzenia auditów wewnętrznych.
Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania odpowiedzialni za organizację auditów wewnętrznych.

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J. z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z prawnie uzasadnionym celem administratora. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności

  PROQUAL Management Institute
  B. T. Greber Spółka Jawna

  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  e-mail: biuro@proqual.pl
  tel.: +48 71 355 18 08
  fax: +48 71 72 313 94
  Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
  Facebook
  © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie!

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.