Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Szkolenia zamknięte

FMEA w programie PQ-FMEA+ *szkolenie z wykorzystaniem komputerów

FMEA w programie PQ-FMEA+ *szkolenie z wykorzystaniem komputerów

FMEA w programie PQ-FMEA+ *szkolenie z wykorzystaniem komputerów

 • Narzędzia zarządzania jakością
  Szkolenia zamknięte
 • CZAS TRWANIA: 2 dni / 16 godzin szkoleniowych

Zakres

Szkolenie jest ukierunkowane na analizę PFMEA. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają sposób pracy z metodą FMEA według najnowszego standardu AIAG & VDA ed. 1. Przygotowane warsztaty pozwolą nabyć umiejętności w zakresie definiowania wad, dokładnego opisywania prewencji oraz kontroli (wraz z dokładnym ich rozróżnieniem) oraz planowania działań optymalizacyjnych. Dzięki formie warsztatowej przy wykorzystaniu programu PQ-FMEA+ uczestnicy zyskają również płynność w poruszaniu się po programie, jak i umiejętność wykorzystania wszystkich funkcjonalności programu, w celu zoptymalizowania pracy.

Cele szkolenia:

 • Omówienie wykorzystania analizy FMEA (punktacja ryzyka, kroki analizy FMEA, szacowanie ryzyka, wdrażanie optymalizacji i zarządzanie dokumentacją).
 • Omówienie nowych wymagań w zakresie FMEA (AIAG & VDA ed. 1) na tle dotychczas obowiązujących standardów (VDA ed. 4, AIAG ed. 4).
 • Przygotowanie uczestników do zarządzania analizami FMEA i wykorzystywaniem stworzonych już dokumentów.
 • Zapoznanie uczestników z programem PQ-FMEA+ (pokazanie funkcjonalności, dokładne omówienie poruszania się w programie).
Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

 • Istota i cel prowadzenia analizy FMEA (w tym zakres analizy ryzyka w analizie FMEA i typy FMEA)
 • Omówienie istniejących standardów FMEA i porównanie ich z nowym podejściem AIAG & VDA ed. 1
 • „FAILURE MODE” – jak definiować wady w procesie
 • „EFFECT ANALYSIS” – grupy klientów – czyli względem kogo należy rozpatrywać skutki wad

 

ZAWARTOŚĆ:

 • FMEA procesu – zarys przebiegu pełnej analizy
 • 7 kroków analizy FMEA zgodnie z wymaganiami AIAG & VDA
 • Powiązania pomiędzy FMEA i pokrewnymi metodami oceny ryzyka
 • Formularze do FMEA – przegląd możliwych opcji
 • Ocena ryzyka: AP, SOD, RPN, risk matrix

ĆWICZENIA:

Analiza wyników FMEA – ocena ryzyka różnymi wskaźnikami. Definiowanie poziomu ryzyka z wykorzystaniem AP, RPN i macierzy ryzyka z pokazaniem różnic przy podsumowaniu ćwiczenia. Uczestnicy na podstawie przykładów będą oceniali wysokość ryzyka przy wykorzystaniu różnych wskaźników wraz z podejmowaniem decyzji odnośnie dalszych działań optymalizacyjnych.

ZAWARTOŚĆ:

 • KROK 1. Definiowanie zakresu FMEA:
  • aspekty prawne i ochrona know-how,
  • odpowiedzialność zarządu,
  • FMEA dla „rodziny” produktów (generic),
  • „5T” nowe podejście do planowania FMEA.
 • KROK 2. PFMEA: Analiza struktury procesu:
  • definiowanie kroków procesu oraz elementów roboczych (4M+),
  • wizualizacja struktury.
 • KROK 3. Analiza funkcji:
  • funkcje na poziomie klientów – analiza oczekiwań,
  • funkcje jako oczekiwania w procesie lub projektowaniu,
  • definiowanie funkcji jako źródła do opisywania przyczyn.
 • KROK 4. Analiza sieci błędów:
  • definiowanie niezgodności,
  • poszukiwanie przyczyn,
  • określanie skutków niezgodności dla wszystkich grup klientów.

ĆWICZENIA:

Praca w programie PQ-FMEA+ – przygotowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie pracy w oparciu o struktury drzew (analiza struktury, analiza funkcji, analiza błędu). Określenie 4M oraz tworzenie powiązań pomiędzy komórkami wewnątrz programu. Dzięki temu ćwiczeniu użytkownicy będą w stanie sprawnie rozpoczynać analizę FMEA i wykorzystywać m.in. wbudowane w program 5T.

ZAWARTOŚĆ:

 • KROK 5. Analiza ryzyka:
  • nowe i „stare” tabele oceny S, O, D – porównanie,
  • prewencja a detekcja i ich wpływ na wartość oceny ryzyka,
  • action priority (AP) – następca wskaźnika RPN (wyznaczanie i postępowanie w zakresie doskonalenia),
  • działania w przypadku AP=H i AP=M – kiedy nie trzeba wprowadzać działań.
 • KROK 6. Optymalizacja:
  • zmiany w dokumentowaniu planowanych działań, sugerowane statusy,
  • metody oceny skuteczności działań,
  • opisywanie przewidywanego poziomu ryzyka.
 • KROK 7. Raportowanie:
  • raport FMEA – nowy obowiązkowy dokument,
  • rewizje FMEA – kiedy koniecznie i jak dokumentować,
  • udostępnianie FMEA poza organizacją – nowe wytyczne.
 • Zmiany w FMEA w następstwie reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych

ĆWICZENIA:

Rozróżnianie prewencji od kontroli – specyficzne przypadki;

Punktowanie wartości detekcji – klasyczne i nieklasyczne kontrole;

Rozróżnianie: wada-skutek-przyczyna.

ZAWARTOŚĆ:

 • Analiza ryzyka dla wybranych procesów.
 • Ocena analiz archiwalnych (opcjonalnie).
 • Dopracowanie zapisów w zakresie kontroli i prewencji.

ĆWICZENIA:

Podczas warsztatów uczestnicy będą samodzielnie analizowali wybrane przez siebie procesy (operacje) posługując się wybranymi funkcjami programu, „przechodząc” przez całą analizę FMEA od kroku 1 do 7. Elementem ćwiczeń będzie również tworzenie tzw. generic FMEA oraz konfigurowanie ich pod konkretne projekty.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Podczas szkolenia uczestnicy pracują na komputerach, dzięki czemu mają możliwość na bieżąco poznawać możliwości programu. Trener jest do dyspozycji każdego z uczestników aby odpowiedzieć na pojawiajace się pytania w trakcie zajęć.

W czasie szkolenia przeprowadzonych jest wiele ćwiczeń, a także prace warsztatowe dotyczące:

 • tworzenia i rozbudowywania pliku z analizą FMEA,
 • przygotowywania raportów i zestawień wynikających z analizy FMEA.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Prowadzimy również sprzedaż oprogramowania PQ-FMEA.

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do osób, które są odpowiedzialne za prowadzenie analizy FMEA, za rozwój produktu oraz procesu na poziomie zakładów produkcyjnych oraz centrów inżynieryjno-rozwojowych.
Zapraszamy osoby, które są lub chciałyby być członkami grup eksperckich biorących udział w tworzeniu analiz i dokumentów poprawiających produkt lub proces.

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J. z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z prawnie uzasadnionym celem administratora. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności

  PROQUAL Management Institute
  B. T. Greber Spółka Jawna

  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  e-mail: biuro@proqual.pl
  tel.: +48 71 355 18 08
  fax: +48 71 72 313 94
  Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
  Facebook
  © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie!

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.