Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Szkolenia zamknięte

Szkolenie CQI-9 – ocena procesu obróbki cieplnej

CQI-9 – ocena procesu obróbki cieplnej

CQI-9 – ocena procesu obróbki cieplnej

  • Systemy zarządzania jakością
  • CZAS TRWANIA: 2 dni / 16 godzin szkoleniowych

Zakres

Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę na temat sposobu prowadzenia auditów zgodnie z CQI-9. Zostaną również opracowane wewnętrzne zasady korzystania z arkuszy auditowych CQI. Część warsztatowa skupi się na poznaniu praktycznej strony pracy z tabelami, nie tylko jako narzędziami dla auditowania, ale również jako narzędziami wpierającymi rozwój i doskonalenie procesu obróbki cieplnej.

Podstawowe cele szkolenia to:

  • Omówienie zakresu najnowszego wydania standardu CQI-9 (wydanie 06.2020).
  • Zaprezentowanie arkuszy auditowych.
  • Przygotowanie uczestników szkolenia do prowadzenia auditów procesu specjalnego.
Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

  • Geneza stosowania oraz ostatnie aktualizacje CQI.
  • Kontekst biznesowy zastosowania CQI-9 na tle IATF i CSR.
  • Wpływ CQI na zapewnienie bezpieczeństwa produktu.
  • Główne zmiany wprowadzone w 4 edycji HTSA 06/2020.

ZAWARTOŚĆ:

  • Audit procesu specjalnego jako audit wewnętrzny.
  • Omówienie wymagań kwalifikacyjnych auditorów procesów specjalnych, jakie zmiany wprowadza ostatnia aktualizacja.
  • Zasady planowania, realizacji i raportowania auditów.

ĆWICZENIA:
Analiza sylwetki auditora HTSA – benchmarking;
Opracowanie zakresu kompetencji;
Opracowanie przykładowego harmonogramu auditów oraz sposobu raportowania.

ZAWARTOŚĆ:

  • Omówienie struktury strony cover sheet.
  • Kompleksowość danych wykazywanych dla podsumowania auditu.
  • Sposób podziału danych i ich wykorzystanie przez klienta.
  • Sekcja oceny i podsumowania wyników auditu.

ĆWICZENIA:
Przeanalizowanie i opracowanie pierwszej strony auditu.

ZAWARTOŚĆ:

  • Szczegółowe omówienie wymagań HTSA zawartych w sekcjach 1-3.
  • Podział sekcji na część dotyczącą planowania jakości i odpowiedzialności zarządu oraz zarządzanie materiałem na produkcji.
  • Konstrukcja pytań i forma odpowiedzi powiązana z dowodami.

ĆWICZENIA:
Opracowanie wybranych punktów z listy audytowej sekcji 1-3;
Analiza konstrukcji pytań z CQI-9 oraz ich poprawna interpretacja;
Standaryzacja oceny auditowanych obszarów na wybranych przykładach oraz sposób definiowania dowodów zgodności.

ZAWARTOŚĆ:

  • Konstrukcja Job Audit ze wskazaniem elementów opracowanych na produkcji.
  • Wyjaśnienie budowy pytań i ich powiązania z sekcjami 1-3.
  • Co składa się na wynik Job Audit?

ĆWICZENIA:
Wykonanie przykładowego auditu na produkcji przy procesie HTSA;
Standaryzacja metody oceny unikalnej dla Job Audit.

ZAWARTOŚĆ:

  • Wyszczególnienie składowych tabel z krótką charakterystyką wybranych PT_A – PT_I.
  • Rola tabel procesowych w audicie CQI-9.
  • Praca z tabelami w trakcie auditu i po nim.

ĆWICZENIA:
Przeprowadzenie auditu z wykorzystaniem tabeli dla procesu;
Przykładowe wypełnienie raportu z auditu dla części tabel i Job Audit.

DODATKOWE INFORMACJE:

Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia, grupa uczestnicząca w szkoleniu nie powinna być większa niż 15 osób (przy założeniu odpowiednio dużej sali). Szczegółowy zakres szkolenia zostanie uzgodniony po dalszej analizie potrzeb szkoleniowych. Czas trwania zajęć, przerwy, godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć mogą zostać dopasowane do potrzeb i możliwości grupy.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Adresaci:

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację procesów cieplnych, dla których obowiązują wymagania CQI-9. W szczególności przedstawiciele kadry kierowniczej, właściciele procesów, pracownicy nadzorujący procesy obróbki cieplnej.

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

    Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J. z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z prawnie uzasadnionym celem administratora. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności

    PROQUAL Management Institute
    B. T. Greber Spółka Jawna

    ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
    e-mail: biuro@proqual.pl
    tel.: +48 71 355 18 08
    fax: +48 71 72 313 94
    Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
    Facebook
    © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
    close
    Potrzebujesz więcej informacji?
    Oddzwonimy do Ciebie!

      * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.