Menu
Odwiedź nas również na:
Facebook
Centrum klienta
 • polski
 • angielski
Facebook

Szkolenia zamknięte

CQI-27 – audit procesu odlewania

CQI-27 – audit procesu odlewania

CQI-27 – audit procesu odlewania

 • Systemy zarządzania jakością
 • CZAS TRWANIA: 1 dzień / 8 godzin szkoleniowych

Zakres

Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę na temat sposobu prowadzenia auditów zgodnie z CQI-27. Zostaną również opracowane wewnętrzne zasady korzystania z arkuszy auditowych CQI. Część warsztatowa skupi się na poznaniu praktycznej strony pracy z tabelami, nie tylko jako narzędziami dla auditowania, ale również jako narzędziami wpierającymi rozwój procesu.

Podstawowe cele szkolenia to:

 • Omówienie zakresu standardu CQI-27. Special Process: Casting System Assessment.
 • Zaprezentowanie arkuszy auditowych.
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do prowadzenia auditów procesu specjalnego

Informacje o programie

Szczegóły po naciśnięciu +

ZAWARTOŚĆ:

 • Geneza stosowania oraz ostatnie aktualizacje.
 • Kontekst biznesowy zastosowania CQI-27 na tle IATF i wymagań klientów.
 • Wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa produktu.
 • Nowy aspekt tabel – ich konstrukcja i sposób oceny.

ZAWARTOŚĆ:

 • Audit procesu specjalnego jako audit wewnętrzny.
 • Omówienie wymagań kwalifikacyjnych auditorów procesów specjalnych.
 • Zasady planowania, realizacji i raportowania auditów.

ĆWICZENIA:
Analiza sylwetki auditora CSA – Benchmarking;
Opracowanie zakresu kompetencji;
Opracowanie przykładowego harmonogramu oraz sposobu raportowania.

ZAWARTOŚĆ:

 • Omówienie struktury strony cover sheet (po zmianach w CQI).
 • Kompleksowość danych wykazywanych dla podsumowania auditu.
 • Sposób podziału danych i ich wykorzystanie przez klienta.
 • Sekcja oceny i podsumowania wyników auditu.

ĆWICZENIA:
Przeanalizowanie i opracowanie pierwszej strony auditu;
Wypracowanie metody zbierania danych z wynikami oceny.

ZAWARTOŚĆ:

 • Znaczenie analizy FEA dla procesu odlewania.
 • Szczegółowe omówienie wymagań CSA zawartych tabelach procesowych z podziałem na technologie odlewania.
 • Podział tabel procesowych na części dotyczące narzędzi, technologii, materiału i parametrów oraz testowania wyrobu.
 • Specyficzna konstrukcja pytań i forma odpowiedzi powiązana z dowodami (po zmianach w CQI).
 • Znaczenie kontroli i testowania dla zgodności części i zwolnienia procesu.

ĆWICZENIA:

Opracowanie wybranych punktów z tabel procesowych dla procesów istotnych dla organizacji;
Ćwiczenia mające na celu wyjaśnienie sposobu budowania pytań;
Standaryzacja metody oceny na wybranych przykładach i sposobu definiowania dowodów.

Dodatkowe informacje:

Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia, grupa uczestnicząca w szkoleniu nie powinna być większa niż 15 osób (przy założeniu odpowiednio dużej sali). Szczegółowy zakres szkolenia zostanie uzgodniony po dalszej analizie potrzeb szkoleniowych. Czas trwania zajęć, przerwy, godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć mogą zostać dopasowane do potrzeb i możliwości grupy.

Adresaci:

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację procesów odlewania, dla których obowiązują wymagania CQI-27. W szczególności przedstawiciele kadry kierowniczej, właściciele procesów, pracownicy nadzorujący procesy odlewania.

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

PROQUAL Management Institute
B. T. Greber Spółka Jawna

ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
e-mail: biuro@proqual.pl
tel.: +48 71 355 18 08
fax: +48 71 72 313 94
Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
Facebook
© Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.