Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Szkolenia zamknięte

Szkolenie CQI-15 – audit procesu spawania i zgrzewania

CQI-15 – audit procesu spawania i zgrzewania

CQI-15 – audit procesu spawania i zgrzewania

 • Systemy zarządzania jakością
 • CZAS TRWANIA: 2 dni / 16 godzin szkoleniowych

Zakres

Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę na temat sposobu prowadzenia auditów zgodnie z CQI-15. Zostaną również opracowane wewnętrzne zasady korzystania z arkuszy auditowych CQI. Część warsztatowa skupi się na poznaniu praktycznej strony pracy z tabelami, nie tylko jako narzędziami dla auditowania, ale również jako narzędziami wpierającymi rozwój procesu.

Podstawowe cele szkolenia to:

 • Omówienie zakresu standardu CQI-15. Special Process: Welding System Assessment.
 • Zaprezentowanie arkuszy auditowych.
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do prowadzenia auditów procesu specjalnego.
Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

 • Geneza stosowania oraz ostatnie aktualizacje CQI.
 • Kontekst biznesowy zastosowania CQI-15 na tle IATF i wymagań klientów.
 • Wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa produktu.
 • Zmiany dla rewizji 02 ze stycznia 2020.

ZAWARTOŚĆ:

 • Audit procesu specjalnego jako audit wewnętrzny.
 • Omówienie wymagań kwalifikacyjnych auditorów procesów specjalnych.
 • Zasady planowania, realizacji i raportowania auditów.

ĆWICZENIA:
Analiza sylwetki auditora CSA – benchmarking;
Opracowanie zakresu kompetencji;
Opracowanie przykładowego harmonogramu oraz sposobu raportowania.

ZAWARTOŚĆ:

 • Omówienie struktury strony cover sheet (także po zmianach CQI).
 • Kompleksowość danych wykazywanych dla podsumowania auditu.
 • Sposób podziału danych i ich wykorzystanie przez klienta.
 • Sekcja oceny i podsumowania wyników auditu.

ĆWICZENIA:
Przeanalizowanie i opracowanie pierwszej strony auditu.

ZAWARTOŚĆ:

 • Szczegółowe omówienie wymagań CSA zawartych w sekcjach 1-5.
 • Podział sekcji na część dotyczącą planowania jakości i odpowiedzialności zarządu oraz zarządzanie materiałem na produkcji.
 • Specyficzna konstrukcja pytań i forma odpowiedzi powiązana z dowodami (po zmianach w CQI).

ĆWICZENIA:
Opracowanie wybranych punktów z listy auditowej sekcji 1-5;
Ćwiczenia mające na celu wyjaśnienie sposobu budowania pytań;
Standaryzacja oceny auditowanych obszarów na wybranych przykładach i sposobu definiowania dowodów.

ZAWARTOŚĆ:

 • Konstrukcja Job Audit (po zmianach w CQI).
 • Wyjaśnienie budowy pytań i statusu potwierdzania dowodów.
 • Co składa się na wynik Job Audit – RYG?
 • Parametry składowe i ich charakterystyka.

ĆWICZENIA:
Wykonanie przykładowego auditu dla wybranych elementów;
Standaryzacja metody oceny unikalnej dla Job Audit;
Przeprowadzenie auditu z wykorzystaniem części poświęconej parametrom procesu;
Przykładowe wypełnienie raportu z auditu dla części Job Audit i części dotyczącej kluczowych parametrów procesu;

DODATKOWE INFORMACJE:

Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia, grupa uczestnicząca w szkoleniu nie powinna być większa niż 15 osób (przy założeniu odpowiednio dużej sali). Szczegółowy zakres szkolenia zostanie uzgodniony po dalszej analizie potrzeb szkoleniowych. Czas trwania zajęć, przerwy, godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć mogą zostać dopasowane do potrzeb i możliwości grupy.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Adresaci:

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację procesów spawania, dla których obowiązują wymagania CQI-15. W szczególności przedstawiciele kadry kierowniczej, właściciele procesów, pracownicy nadzorujący procesy spawania.

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J. z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z prawnie uzasadnionym celem administratora. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności

  PROQUAL Management Institute
  B. T. Greber Spółka Jawna

  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  e-mail: biuro@proqual.pl
  tel.: +48 71 355 18 08
  fax: +48 71 72 313 94
  Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
  Facebook
  © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie!

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.