Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Szkolenia otwarte

Szkolenie CQI-12 – audit procesu nanoszenia powłok

CQI-12 – audit procesu nanoszenia powłok

CQI-12 – audit procesu nanoszenia powłok

 • Systemy i standardy
  Szkolenie otwarte on-line
 • CZAS TRWANIA: 2 dni / 9:00-16:00
 • TERMIN: 21-22 listopada 2022 - on-line
 • KOSZT: 1500 zł netto - szkolenie on-line | 1750 zł netto - szkolenie stacjonarne

OPIS SZKOLENIA CQI-12

CZYM JEST CQI-12?

CQI-12 (Special Process: Coating System Assessment) to standard, który został wydany przez AIAG i zawiera zbiór wytycznych i dobrych praktyk dotyczących procesu nanoszenia powłok lakierniczych. Najnowsze wydanie standardu uwzględnia koncepcje Zarządzania Jakością takie jak ISO 9001 i IATF 16949.

Standard CQI-12 wymagany jest przez IATF 16949 i ma na celu doskonalenie systemu zarządzania procesami w przemyśle motoryzacyjnym.

Poznanie i zrozumienie wymagań standardu CQI-12 pozwoli na efektywną pracę w tym zmniejszenie ryzyka i poprawienie jakości produkowanych wyrobów.

Szkolenie CQI-12 ma na celu dostarczenie praktycznej wiedzy na temat wdrażania i stosowania wytycznych standardu oraz sposobu prowadzenia auditów tak by skutecznie doskonalić procesy w organizacji.

Zakres

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi wymaganiami AIAG CQI-12 (wydanie z 2020 roku) i nauczą się je interpretować. Zostaną również opracowane wewnętrzne zasady korzystania z arkuszy auditowych CQI. Część warsztatowa skupi się na poznaniu praktycznej strony pracy z tabelami, nie tylko jako narzędziami dla auditowania, ale również jako narzędziami wpierającymi rozwój procesu.

Podstawowe cele szkolenia to:

 • Omówienie zakresu standardu CQI-12.
 • Zaprezentowanie arkuszy auditowych.
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do prowadzenia auditów procesu specjalnego.
Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

 • Geneza stosowania oraz ostatnie aktualizacje CQI.
 • Kontekst biznesowy zastosowania CQI-12 na tle IATF i wymagań klientów.
 • Wpływ CQI na zapewnienie bezpieczeństwa produktu.

ZAWARTOŚĆ:

 • Audit procesu specjalnego jako audit wewnętrzny.
 • Omówienie wymagań kwalifikacyjnych auditorów procesów specjalnych.
 • Zasady planowania, realizacji i raportowania auditów.

ĆWICZENIA:
Analiza sylwetki auditora CSA – benchmarking;
Opracowanie zakresu kompetencji;
Opracowanie przykładowego harmonogramu auditów oraz sposobu raportowania.

ZAWARTOŚĆ:

 • Omówienie struktury strony cover sheet.
 • Kompleksowość danych wykazywanych dla podsumowania auditu.
 • Sposób podziału danych i ich wykorzystanie przez klienta.
 • Sekcja oceny i podsumowania wyników auditu.

ĆWICZENIA:
Przeanalizowanie i opracowanie pierwszej strony auditu.

ZAWARTOŚĆ:

 • Szczegółowe omówienie wymagań CSA zawartych w sekcjach 1 i 2.
 • Podział sekcji na część dotyczącą planowania jakości i odpowiedzialności zarządu oraz zarządzanie materiałem na produkcji.
 • Specyficzna konstrukcja pytań i forma odpowiedzi powiązana z dowodami.

ĆWICZENIA:
Opracowanie wybranych punktów z listy audytowej sekcji 1 i 2;
Analiza budowania pytań z CQI-12;
Standaryzacja oceny auditowanych obszarów na wybranych przykładach i sposobu definiowania dowodów.

ZAWARTOŚĆ:

 • Konstrukcja Job Audit ze wskazaniem elementów opracowanych na produkcji.
 • Wyjaśnienie budowy pytań i ich powiązania z sekcjami 1 i 2.
 • Co składa się na wynik Job Audit – PASS?

ĆWICZENIA:
Wykonanie przykładowego auditu dla wybranych obszarów;
Standaryzacja metody oceny unikalnej dla Job Audit.

ZAWARTOŚĆ:

 • Wyszczególnienie składowych tabel z krótką charakterystyką wybranych tabel.
 • Rola tabel procesowych w audicie CQI-12.
 • Praca z tabelami na audicie i po nim.

ĆWICZENIA:
Przeprowadzenie auditu z wykorzystaniem tabeli dla procesu;
Przykładowe wypełnienie raportu z auditu dla części tabel i Job Audit.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie CQI-12 obejmuje część teoretyczną w formie prezentacji oraz część praktyczną w formie ćwiczeń, pozwalających utrwalić wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia. Szkolenie CQI-12 przygotowuje uczestników do efektywnego auditu procesu obróbki cieplnej.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Adresaci:

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację procesów powlekania, dla których obowiązują wymagania CQI-12. W szczególności przedstawiciele kadry kierowniczej, właściciele procesów, pracownicy nadzorujący procesy powlekania.

  Wybierz miejsce i termin szkolenia

  Dane uczestników

  Dane zgłaszającego

  Dane do faktury


  Rodzaj płatności:

  Dane do wysyłki faktury

  Rodzaj faktury

  Ankieta

  Poniższa ankieta jest dobrowolna. Wypełniając ją, pomagacie nam Państwo w zebraniu cennych informacji na dalszym rozwoju.
  Serdecznie dziękujemy.
  W jaki sposób dowiedziałeś/aś się o szkoleniach firmy PROQUAL?

  Administratorem danych osobowych Użytkownika Portalu jest firma PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J.
  z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław.
  Podane wyżej dane będą wykorzystywane w następujących celach:
  Realizacja usług szkoleniowych
  Badanie ankietowe ( w przypadku wypełnienia ankiety)

  Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności

  PROQUAL Management Institute
  B. T. Greber Spółka Jawna

  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  e-mail: biuro@proqual.pl
  tel.: +48 71 355 18 08
  fax: +48 71 72 313 94
  Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
  Facebook
  © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie!

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.