Odwiedź nas również na:
Facebook
Centrum klienta
 • polski
Facebook

Szkolenia otwarte

Analiza FMEA – standardy AIAG ed. 4, VDA 4 oraz AIAG & VDA ed. 1 (nowy podręcznik)

Analiza FMEA – standardy AIAG ed. 4, VDA 4 oraz AIAG & VDA ed. 1 (nowy podręcznik)

Analiza FMEA – standardy AIAG ed. 4, VDA 4 oraz AIAG & VDA ed. 1 (nowy podręcznik)

 • Szkolenie otwarte
 • CZAS TRWANIA: 2 dni / 16 godzin szkoleniowych
 • TERMIN: 23-24 marca 2020
 • MIEJSCE: Wrocław
 • KOSZT: 1100 zł netto

Zakres

Podstawowe cele szkolenia to:

 • Omówienie zasad oceny ryzyka
 • Omówienie sposobu wykorzystania analizy FMEA (punktacja, kroki analizy, szacowanie ryzyka)
 • Przygotowanie i omówienie analiz FMEA dla przykładowych procesów.
 • Omówienie zmian w podręczniku

Program

 • Podstawy FMEA projektu i procesu
 • Omówienie zasad oceny ryzyka w FMEA
 • PFMEA i DFMEA – szczegóły

Dodatkowe informacje:

Szkolenie zostało zaprojektowane w oparciu o nowy podręcznik do analizy FMEA.

Program zajęć jest niezwykle uniwersalny, ponieważ bazuje na osobnych wymaganiach AIAG i VDA a jednocześnie stanowi aktualną prezentację nowego wspólnego standardu.

Adresaci:

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie analiz FMEA. Inżynierowie procesów odpowiedzialni za ich doskonalenie. (Osoby, które nie znają FMEA i chcą się nauczyć prowadzić tą analizę na poziomie podstawowym).

Szczegółowe informacje o programie

(dlaczego FMEA jest ważnym narzędziem w nowoczesnej organizacji)

ZAWARTOŚĆ:

 • Podstawy FMEA – wprowadzenie do oceny ryzyka
 • Normy i standardy w zakresie FMEA – przegląd
 • Zmiana w podejściu do analizy FMEA w zależności od fazy projektu: projektowanie, seria próbna, produkcja seryjna
 • 8D a FMEA – konieczne punkty wspólne (pilnowanie kompatybilności dokumentacji)
 • Skuteczność FMEA – analiza FMEA a rachunek kosztów jakości (new!)

OPIS:

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z istotą oceny ryzyka.

Będą rozumieli jego istotę i podstawowe założenia.

Poznają ograniczenia i zalety metody FMEA.

Omówione zostanie szczególnie wyraźnie połączenie analizy FMEA z wynikami prac zespołów 8D (w zakresie m.in. działań korygujących i oceny częstości występowania przyczyn niezgodności).

(jak ogólnie wykorzystywać FMEA)

ZAWARTOŚĆ:

 • Istota FMEA projektu i procesu
 • Odróżnienie FMEA projektu i procesu
 • 7 kroków prowadzenia analizy FMEA zgodnie z wymaganiami wynikającymi z nowego podręcznika AIAG-VDA (new!)
 • FMEA-MSR – FMEA for Monitoring and System Response (new!)
 • Powiązania pomiędzy różnymi rodzajami FMEA i pokrewnymi metodami oceny ryzyka
 • Formularze do FMEA – zmiany (new!)
 • Modyfikacja formularza pod wewnętrzne potrzeby
 • Ocena ryzyka: AP (new!), SOD, risk matrix

Ćwiczenia:

 • Analiza wyników FMEA
 • Definiowanie poziomu ryzyka z wykorzystaniem AP, SOD i macierzy ryzyka
 • Definiowanie niezgodności
 • Definiowane charakterystyk procesu i wyrobu

OPIS:

Omówione zostaną zasady wdrażania oceny ryzyka w organizacji jako kompleksowego narzędzia systemu zarządzania jakością.

Zaprezentowane będą różne formy dokumentowania FMEA.

W tej części szkolenia wprowadzone zostaną również informacje o podstawowych zmianach w FMEA jakie wnosi nowy podręcznik wydany wspólnie przez AIAG i VDA.

Uczestnicy dowiedzą się też dla których projektów nowe wymagania są już obligatoryjne, a które mogą być prowadzone zgodnie ze „starym podejściem”.

(jak prowadzić analizę konstrukcji i procesu)

ZAWARTOŚĆ:

 • Zasady pracy z PFMEA
 • Zakres stosowania DFMEA
 • Połączenie PFMEA z DFMEA
 • KROK 1: Definiowanie zakresu FMEA: (new!)
  • Aspekty prawne
  • Odpowiedzialność zarządu
  • Ochrona know-how
  • Ustalenia z klientem
  • FMEA dla „rodziny” produktów
  • „5T” w planowaniu FMEA
  • Dokumentowanie FMEA – wzory formularzy, oprogramowanie
 • KROK 2: Analiza struktury procesu: (new!)
  • Definiowanie kroków procesu oraz elementów roboczych (6M)
  • Wizualizacja struktury
 • KROK 3: Analiza funkcji: (new!)
 • KROK 4: Analiza sieci błędów: (new!)
  • Definiowanie niezgodności
  • Poszukiwanie przyczyn
  • Określanie skutków niezgodności dla wszystkich grup klientów
 • KROK 5: Analiza ryzyka: (new!)
  • Nowe tabele oceny S, O, D
  • Prewencja a detekcja i ich wpływ na wartość oceny ryzyka
  • Action priority – następca wskaźnika RPN
 • KROK 6: Optymalizacja: (new!)
  • Zmiany w dokumentowaniu planowanych działań, sugerowane statusy (new!)
 • KROK 7: Raportowanie: (new!)
  • Dodatkowa dokumentacja
 • Przegląd podstawowych narzędzi zarządzania jakością (MSA, SPC, DOE, CP) pod kątem ich zgodności z FMEA
 • Zmiany w FMEA w następstwie reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych

Ćwiczenia:

 • Analizowanie przykładowych DFMEA
 • Analizowanie przykładowych PFMEA
 • Analiza przyczyn w PFMEA
 • Punktowanie wartości detekcji
 • Rozróżnianie: wada-skutek-przyczyna

OPIS:

Na praktycznych przykładach zostanie zaprezentowane połączenie PFMEA z DFMEA.

Na wybranym przykładzie zostanie przeprowadzona krótka analiza PFMEA i DFMEA – przedstawienia zakresu i wpływu jednej analizy na drugą.

Podczas szkolenia zostaną omówione aspekty jakie należy poruszyć przed rozpoczęciem analizy FMEA (zgodnie z zasadą „5T”) oraz na etapie definiowana jej zakresu.

Szczegółowo przedstawione zostaną kolejne etapy prowadzenia analizy.

Szczególny nacisk zostanie położony na zasady punktowania ryzyka, w tym definiowanie niezgodności, skutków i przyczyn oraz tworzenie sieci powiązań sieci.

Pokazane zostaną różnice pomiędzy prewencją i kontrolą z punktu widzenia analizy FMEA oraz ich wpływ na ocenę ryzyka.

Uczestnicy dowiedzą się również w jaki sposób przydzielać priorytety (wysoki, średni i niski) zgodnie z nowymi wytycznymi AIAG-VDA oraz jakie dokumenty, oprócz formularza FMEA wymagane są w nowym podręczniku.

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

PROQUAL Management Institute
B. T. Greber Spółka Jawna

ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
e-mail: biuro@proqual.pl
tel.: +48 71 355 18 08
fax: +48 71 72 313 94
Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
Facebook
© Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.