Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Szkolenia zamknięte

FMEA zgodnie ze standardami AIAG ed. 4, VDA 4 oraz AIAG & VDA ed. 1

FMEA zgodnie ze standardami AIAG ed. 4, VDA 4 oraz AIAG & VDA ed. 1

FMEA zgodnie ze standardami AIAG ed. 4, VDA 4 oraz AIAG & VDA ed. 1

 • Narzędzia zarządzania jakością
 • CZAS TRWANIA: 2 dni / 16 godzin szkoleniowych

Zakres

Szkolenie może zostać ukierunkowane na analizę DFMEA lub PFMEA. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają sposób pracy z metodą. Przygotowane warsztaty pozwolą też nabrać umiejętności w zakresie definiowania niezgodności, opisywania prewencji i kontroli oraz planowania działań obniżających ryzyko.

Podstawowe cele szkolenia to:

 • Omówienie sposobu wykorzystania analizy FMEA (punktacja, kroki analizy, szacowanie ryzyka).
 • Omówienie nowych wymagań w zakresie FMEA, na tle dotychczas obowiązujących standardów.
 • Odniesienie standardów w zakresie FMEA do specyfiki organizacji.
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do pracy w zespołach FMEA.
Informacje o programie

ZAWARTOŚĆ:

 • FMEA jako narzędzie do zarządzania ryzykiem – czyli o co chodzi w doskonaleniu konstrukcji i procesów.
 • Failure Mode” – różne podejścia do definiowania niezgodności.
 • Effect Analysis” – grupy klientów do analizy skutków.
 • Analizy FMEA w różnych fazach projektu: projektowanie, seria próbna, produkcja seryjna (APQP i MLA).
 • 8D a FMEA – konieczne punkty wspólne (pilnowanie kompatybilności dokumentacji).
 • Skuteczność FMEA – analiza FMEA a rachunek kosztów jakości.

ZAWARTOŚĆ:

 • FMEA projektu i procesu – zarys przebiegu analizy.
 • 7 kroków analizy FMEA zgodnie z wymaganiami AIAG & VDA.
 • Powiązania pomiędzy FMEA i pokrewnymi metodami oceny ryzyka.
 • Formularze do FMEA – przegląd możliwych opcji.
 • Ocena ryzyka: AP, SOD, RPN, risk matrix.

ĆWICZENIA:
Analiza wyników FMEA – ocena ryzyka wieloma wskaźnikami;
Definiowanie poziomu ryzyka z wykorzystaniem AP, RPN i macierzy ryzyka;
Charakterystyki procesu i wyrobu w FMEA – case study.

ZAWARTOŚĆ:

 • KROK 1. Definiowanie zakresu FMEA:
  • aspekty prawne i ochrona know-how,
  • odpowiedzialność zarządu,
  • FMEA dla „rodziny” produktów (generic),
  • „5T” nowe podejście do planowania FMEA.
 • KROK 2. PFMEA: Analiza struktury procesu:
  • definiowanie kroków procesu oraz elementów roboczych (4M+),
  • wizualizacja struktury.
 • KROK 2. DFMEA: Analiza struktury wyrobu:
  • definiowanie struktury: system-subsystem-zespoły-komponenty,
  • boundary diagram (BD),
  • wizualizacja struktury wyrobu.
 • KROK 3. Analiza funkcji:
  • funkcje na poziomie klientów – analiza oczekiwań,
  • funkcje jako oczekiwania w procesie lub projektowaniu,
  • definiowanie funkcji jako źródła do opisywania przyczyn.
 • KROK 4. Analiza sieci błędów:
  • definiowanie niezgodności,
  • poszukiwanie przyczyn,
  • określanie skutków niezgodności dla wszystkich grup klientów.

ĆWICZENIA:
Budowanie struktur: czarnej, zielonej i czerwonej;
Analiza rysunków pod kątem poszukiwania funkcji;
Warsztaty z BD oraz diagramem parametrów (P-D).

ZAWARTOŚĆ:

 • KROK 5. Analiza ryzyka:
  • nowe i „stare” tabele oceny S, O, D – porównanie,
  • prewencja a detekcja i ich wpływ na wartość oceny ryzyka,
  • Action priority (AP) – następca wskaźnika RPN (wyznaczanie i postępowanie w zakresie doskonalenia),
  • działania w przypadku AP=H i AP=M – kiedy nie trzeba wprowadzać działań.
 • KROK 6. Optymalizacja:
  • zmiany w dokumentowaniu planowanych działań, sugerowane statusy,
  • metody oceny skuteczności działań,
  • opisywanie przewidywanego poziomu ryzyka.
 • KROK 7. Raportowanie:
  • raport FMEA – nowy obowiązkowy dokument,
  • rewizje FMEA – kiedy koniecznie i jak dokumentować,
  • udostępnianie FMEA poza organizacją – nowe wytyczne.
 • Zmiany w FMEA w następstwie reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych.

ĆWICZENIA:
Analizowanie przykładowych analiz FMEA – „dobre” i „złe” wzorce;
Rozróżnianie prewencji od kontroli – specyficzne przypadki;
Punktowanie wartości detekcji – klasyczne i nieklasyczne kontrole;
Rozróżnianie: wada-skutek-przyczyna.

ZAWARTOŚĆ:

 • Analiza ryzyka dla wybranych procesów/konstrukcji.
 • Ocena analiz archiwalnych.
 • Dopracowanie zapisów w zakresie kontroli i prewencji.

ĆWICZENIA:
Tworzenie analizy DFMEA/PFMEA dla wybranych procesów – warsztaty grupowe.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie zostało zaprojektowane w oparciu zarówno o wymagania nowego podręcznika do analizy FMEA wydanego przez AIAG i VDA jak i standardy dotychczas obowiązujące. Podczas szkolenia trenerzy PROQUAL przekażą uczestnikom swoją wiedzę wynikającą z bogatego doświadczenia w obszarze moderowania analiz ryzyka w różnych branżach.

Szkolenie jest dopasowywane do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa w którym pracują uczestnicy zajęć, tak aby omawiane przykłady mogły zostać później zaimplementowane podczas prowadzenia własnych analiz.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

 

Adresaci:

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie analiz FMEA, inżynierowie procesów odpowiedzialni za ich doskonalenie – Osoby, które nie znają FMEA i chcą się nauczyć prowadzić tą analizę na poziomie podstawowym.

Zapisz się na szkolenie lub zapytaj o szczegóły

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J. z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z prawnie uzasadnionym celem administratora. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności

  PROQUAL Management Institute
  B. T. Greber Spółka Jawna

  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  e-mail: biuro@proqual.pl
  tel.: +48 71 355 18 08
  fax: +48 71 72 313 94
  Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
  Facebook
  © Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie!

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.