Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Strefa wiedzy

Moderator FMEA

Moderator jest w zespole FMEA pewnego rodzaju połączeniem menedżera i przywódcy zespołu - odpowiada za całokształt wykonanej analizy, nadzór nad członkami zespołu oraz organizację ich pracy. A jakie kompetencje powinien posiadać moderator?

Zacznijmy od tego co to są kompetencje.

Składają się na nie kwalifikacje oraz doświadczenie czy prezentowane przez nas postawy – to co przeżyliśmy, jakich mechanizmów nas to nauczyło i na co jesteśmy gotowi.

Do kwalifikacji zaliczamy wiedzę i umiejętności, czyli to co wiemy i to co umiemy wykonać.

 

                                                                                            kwalifikacje 

KOMPETENCJE = wiedza (wiem co) + umiejętności (wiem jak i umiem) + postawy/doświadczenie (chcę i jestem gotowy)  

                                                         

Aby dobrze wykonywać powierzone mu zadanie moderator powinien posiadać szereg określonych kompetencji. Niektóre z nich mogą być wrodzone, natomiast innych należy się wyuczyć lub nabyć dzięki praktyce. Przyjrzyjmy się z bliska tym cechom…  

 

Moderator:  

 • Zna metodę FMEA   

Dobry moderator posiada wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu analizy FMEA, tak by móc przekazać ją zespołowi. Opanowanie tematyki i znajomość wymagań jest podstawą do poprawnego przeprowadzenia analizy. 

 • Umie udokumentować analizę FMEA  

Moderator czuwa nad ostateczną wersją analizy, dlatego musi umieć ją udokumentować. Oznacza to, że powinien posiadać umiejętności obsługi oprogramowania, które w firmie przeznaczone jest do FMEA. 

 • Umie dobrać odpowiedni skład zespołu  

Moderator ma za zadanie dobrać osoby o odpowiednich kwalifikacjach do danego projektu FMEA. Jest to bardzo ważne, by w zespole były osoby doświadczone z danego zakresu, by nie pominąć ważnych aspektów podczas analizy ryzyka (np. bez „jakościowca” trudno będzie trafnie oceniać OCC). 

 • Przygotowuje wytyczne decyzyjne (kryteria oceny)  

Moderator powinien brać czynny udział w tworzeniu kryteriów decyzyjnych, bo to on jest odpowiedzialny za efekty analizy. Między innymi odpowiada za przykłady korporacyjne do tabel oceny ryzyka. 

 • Przygotowuje harmonogram prac  

Moderator powinien być dobrze zorganizowany i odpowiednio zarządzać terminami w jakich spotyka się zespół (planowanie kalendarzy), a także ustalać i egzekwować deadline’y konkretnych zadań.  

 • Koordynuje i organizuje przepływ prac związanych z FMEA

Moderator jest zobowiązany do nadzorowania całego procesu tworzenia analizy – powinien on wyznaczać i egzekwować realizację poszczególnych zadań od swojego zespołu. 

Dodatkowo bardzo ważne, by moderator na pierwszym spotkaniu wprowadził zespół w szczegóły projektu. 

 • Moderuje grupę roboczą FMEA  

Moderator, jak sama nazwa wskazuje, moderuje, czyli czuwa nad komunikacją w zespole, jest odpowiedzialny za przebieg dyskusji podczas spotkań i kontroluje realizację zadań.  

Dobrze zna swój zespół i jego kompetencje, dzięki temu może rozdzielić i powierzyć odpowiednie zadania właściwej osobie, umie zmotywować, uspokoić swój zespół itp.  

 • Posiada kompetencje społeczne i umiejętność pracy w zespole  

Dobry moderator powinien też posiadać pewne umiejętności miękkie, w szczególności musi umieć pracować w zespole i być komunikatywnym. 

 • Przygotowuje i podsumowuje spotkania FMEA  

Moderator powinien umieć dobrze zaprezentować wyniki otrzymanej analizy, ale również potrafić sprawnie podsumować spotkania cząstkowe. 

 

Podsumowanie:

Jak widać bycie moderatorem nie jest takie łatwe. Trzeba wykazać się wieloma umiejętnościami i ciągle pracować nad sobą i własnymi nawykami. Oczywiście jeżeli ktoś nie spełnia któregoś z wymienionych kryteriów nie oznacza to, że nie nadaje się na przywódcę zespołu. Jednak bez wątpienia posiadanie tych kompetencji na pewno bardzo mu pomoże stać się naturalnym liderem grupy, bo moderator nie odpowiada tylko za siebie, ale za cały powierzony mu zespół oraz przede wszystkim za prawidłowość wykonania analizy FMEA. 

 

Jeżeli jesteś lub masz być moderatorem FMEA i przeprowadzać analizy zgodnie ze standardem AIAG & VDA zapraszamy na nasze szkolenia: szkolenie – FMEA moderator

 

PROQUAL Management Institute
B. T. Greber Spółka Jawna

ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
e-mail: biuro@proqual.pl
tel.: +48 71 355 18 08
fax: +48 71 72 313 94
Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
Facebook
© Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

  * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.