Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Strefa wiedzy

FMEA – podstawowe zmiany w podejściu do analizy wprowadzone przez standard AIAG & VDA ed. 1

Podstawowe standardy opisujące sposób prowadzenia analizy FMEA znacząco się między sobą różnią. W poniższej publikacji przedstawiamy ich podstawowe różnice.

W poniższej tabeli zestawiono wymagania „podręczników” AIAG ed. 4, VDA 4 (które nadal w niektórych firmach są traktowane jako podstawowe) oraz najnowszego – AIAG & VDA ed. 1. Opisany też został charakter zmian w podejściu do analizy ryzyka.

Obszar tematyczny

Podejście AIAG

Podejście VDA

Podejście
AIAG & VDA

Charakter zmian

Formularz Kilka wzorów formularzy (choć bardzo do siebie podobnych)
i rozpoczynanie właściwej analizy od opisania błędu (wady)
Jeden wzór formularza
i rozpoczynanie właściwej analizy od skutków błędu
Mocno rozbudowany formularz w dwóch wersjach: poziomej (tzw. H)
i „łamanej” (tzw. L)
Nowy wzór formularza, mocno rozbudowana ilość informacji koniecznych
do udokumentowania (zmiana z kilkunastu do prawie trzydziestu kolumn)
Definiowanie błędów,
przyczyn, skutków
Podejście oparte głównie na „wypełnieniu” formularza Podejście oparte o „drzewa” i analizę ryzyka w pięciu wyraźnie oddzielonych krokach Nowe, ujednolicone podejście rozbudowane
do siedmiu kroków:
od planowania
po udokumentowanie wyników analizy
„Wymuszenie” uporządkowanego podejścia do tego co jest błędem, przyczyną
i skutkiem – zalecana praca na „drzewach” funkcji i błędów
Określanie skutków
dla klientów (S)
Skutki opisywane dla klienta użytkownika
i procesu produkcyjnego
Skutki opisywane dla klienta użytkownika, procesu produkcyjnego
i częściowo skutki wewnętrzne dla organizacji (np. straty)
Skutki opisywane dla szerokiego wachlarza klientów m.in.: procesu wewnętrznego, procesu zewnętrznego, użytkownika finalnego, „otoczenia” Znacząco szersze ujęcie klientów, których dotyczy błąd, z mocnym podkreśleniem wpływu
na efektywność procesu
Określenie częstości
występowania (O)
Bazowanie na konkretnej liczbie niezgodności
(np. 1 na 100 szt.)
Bazowanie na PPM
(np. O=2 oznacza 10 PPM)
Bazowanie głównie na subiektywnej ocenie skuteczności działań prewencyjnych i historii procesu, a w tabelach alternatywnych na liczbie niezgodności lub częstotliwości ich pojawiania się W podstawowej tabeli O odejście od konkretnych mierników występowania, na rzecz kryteriów opisowych (choć dostępne są też tabele alternatywne – wymierne)
Określenie wykrywalności
błędu lub przyczyny (D)
Szczegółowy opis typów kontroli (np. wizualna, automatyczna) i miejsca ich prowadzenia
(na stanowisku,
po procesie)
Bardzo ogólny opis skuteczności kontroli
(np. kontrola prawie
na pewno wykryje błąd),
bez podania typu kontroli
Szczegółowy opis typu kontroli (choć bez wprowadzania dużego zróżnicowania)
z odniesieniem do tego,
czy kontrola jest skuteczna, czy nie
Połączenie w jedną wartość D niektórych typów kontroli
(np. wzrokowej i pomiarowej) oraz uzależnienie wartości D
od skuteczności kontroli
(wyniki MSA)
Wyznaczanie
poziomu ryzyka
Obliczenie RPN (alternatywnie
wskaźnik SOD)
Obliczenie RPN oraz
kolor z macierzy SxO
Wyznaczenie poziomu AP (high, medium, low) Zupełna zmiana
w podejściu do wymiarowania ryzyka
i odejście od bazowania na iloczynie S, O, D; bardzo podniesione znaczenie wartości S w ostatecznej ocenie ryzyka
Planowanie działań
redukujących ryzyko
Planuje się działania
bez podziału na
prewencyjne i kontrolne
Planowane działania rozdziela się na prewencyjne i kontrolne Planowane działania należy rozdzielić na prewencyjne i kontrolne, dodatkowo trzeba monitorować status ich realizacji, a później wskazać konkretne dowody na ich skuteczność Doszedł obowiązek monitorowania statusu działań i zbierania dowodów na skuteczność, obowiązkowo też dzieli się działania planowane na prewencyjne i kontrolne

 

Zobacz i pobierz tabele: Zestawienie podstawowych różnic w FMEA według różnych standardów.

Powyższa tabela nie wyczerpuje oczywiście tematu i nie pokazuje jak zrobić analizę ryzyka zgodnie z nowym standardem AIAG & VDA. Może jednak pomóc zrozumieć charakter wprowadzonych w motoryzacji zmian.

PROQUAL Management Institute
B. T. Greber Spółka Jawna

ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
e-mail: biuro@proqual.pl
tel.: +48 71 355 18 08
fax: +48 71 72 313 94
Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
Facebook
© Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

    * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.